Nadace Vodafone rozdělí mezi nízkoprahové kluby po celé ČR 1 400 000 Kč

Nízkoprahové kluby po celé ČR mohou od dnešního dne žádat o finanční podporu v rámci čtvrtého kola grantového programu Vpoho Nadace Vodafone. Program každoročně podporuje nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, která plní důležitou preventivní úlohu v životě dospívajících po celé ČR. Letošní grantové kolo se zaměří zejména na podporu budování dlouhodobějších vazeb klubů na regionální dárce.

[hana-code-insert name=’Adsense‘ /]

„Letošním ročníkem grantového programu Vpoho chceme podpořit budování kontaktů a dlouhodobých vazeb mezi „nízkoprahy“ a možnými lokálními partnery, jako jsou například obecní a krajské úřady, či komerční dárci,“ říká Robert Basch, ředitel Nadace Vodafone a dodává: „A protože věříme, že tyto vazby je možné efektivně budovat skrze společně realizované aktivity, chceme, aby aktivity nízkoprahů podpořili regionální partneři materiálně či finančně, nebo třeba zapojením svých zaměstnanců.“

4. kolo grantového programu Vpoho podpoří projekty zaměřené na:

  • Zlepšování života a rozvoj komunity
  • Zlepšování životního prostředí
  • Rozvoj kulturního a společenského života v lokalitě
  • Obnovu a péči o přírodní lokality či kulturní památky
  • Organizaci místního festivalu, či představení

O udělení grantu může žádat organizace registrovaná jako nízkoprahový klub pro děti a mládež. Zájemci mohou žádosti o granty posílat do 29. května 2009. Při hodnocení bude přihlíženo k tomu, zda se zařízení zapojilo do některého ze systémů hodnocení kvality poskytovaných služeb. Více informací o čtvrtém ročníku grantového programu Vpoho naleznete na www.nadacevodafone.cz.

[hana-code-insert name=’Adsense‘ /]

Mohlo by Vás zajímat:  Vodafone od zítra nabídne nekonečné volání a sms do všech sítí až 4 kamarádům