Kupony Vodafonu budou na rok patřit neziskovkám

DMS projekty neziskových organizací Ratolest Brno, Centrum výcviku psů pro postižené Helppes a Český svaz ochránců přírody, se budou od léta po celý rok objevovat na plochách dobíjecích kuponů operátora Vodafone. Vodafone tak jako první operátor v ČR umožní neziskovkám dlouhodobě bezplatně využívat celý jeden komunikační kanál pro inzerci DMS projektů. Kupony využije pro dobití kreditu ročně více než milion zákazníků Vodafonu.


Vodafone se rozhodl věnovat tento komunikační kanál neziskovému sektoru především proto, aby jako odpovědná firma pomohl dobročinným projektům při získávání financí a zároveň propojil své podnikání s potřebami komunity, ve které působí.

„Vítězné DMS projekty organizací ČSOP, Helppes a Ratolest Brno vzešly z výběrového řízení, které jsme vyhlásili v březnu letošního roku. Projekty hodnotili zástupci operátora, pracovníci neziskového sektoru a Nadace Vodafone ČR,” říká Přemysl Filip, senior manažer společenské odpovědnosti Vodafonu a dodává: „Při výběru z celkem 40 přihlášených projektů jsme kladli důraz především na společenskou přínosnost projektu a kvalitní grafické ztvárnění.”

Vítězné DMS projekty:

DMS projekt Zvíře v nouzi organizace Český svaz ochránců přírody o.s.

DMS sbírka je určena na podporu činnosti záchranných stanic pro volně žijící živočichy. Tyto stanice jsou útočištěm pro divoká zvířata poraněná např. dopravou, elektrickým proudem, či nárazem na sklo. Záchranné stanice se nacházejí na celém území České republiky a ročně jimi projdou tisíce volně žijících živočichů.

„Šanci rok bezplatně inzerovat naši sbírku na dobíjecích kuponech Vodafone opravdu vítáme. Tento komunikační prostor je totiž velmi neotřelý a přesto s ním přijde do styku hodně lidí. Doufáme, že zaslané dárcovské SMS ulehčí stanicím v boji o získání dostatku finančních prostředků na péči o zraněná zvířata a opuštěná mláďata. A protože nejde jen o peníze, doufáme také, že nám pomůže propagovat činnost záchranných stanic jako takovou,“ říká Zuzana Sýkorová, koordinátorka kampaně Zvíře v nouzi Českého svazu ochránců přírody.

Mohlo by Vás zajímat:  MMS používá každý pátý zákazník Vodafonu

DMS projekt o.s. Helppes – Centra výcviku psů pro postižené

Helppes se zaměřuje na výcvik asistenčních psů, kteří pomáhají osobám se zdravotním postižením k soběstačnosti, samostatnosti, integraci do společnosti a návratu do aktivního života. DMS sbírka podpoří výběr, nákup a výcvik vhodného psa, pokrytí nákladů spojených s veterinární péčí o psa a jeho následné secvičování s budoucím majitelem.

Ředitelka sdružení Helppes k vítězství ve výběrovém řízení říká: „Do výběrového řízení Vodafonu jsme se přihlásili, protože projekt považujeme za skvělý nápad a navíc tímto způsobem můžeme podpořit naši činnost nejen po stránce finanční, ale i po stránce propagační. Jen velmi málo lidí totiž chápe rozdíl mezi psem asistenčním a psem vodícím a systémem jejich financování. Vodafone nám navíc dlouhodobě dodává starší mobilní telefony pro potřeby tréninku přinášení zvonícího mobilu, což velmi pomáhá nám i našim klientům.“

DMS projekt o.s. Ratolest Brno

Občanské sdružení Ratolest Brno pomáhá znevýhodněným mladým lidem řešit nepříznivou životní situaci. Kromě provozu nízkoprahových klubů Pavlač a Likusák zajišťuje Ratolest i sociálně aktivizační a preventivní programy pro děti a mládež a snaží se zároveň informovat o problémech mladých lidí a dětí z nefunkčních rodin širokou veřejnost. Výnosy z DMS sbírky Ratolesti umožní otevřít programy většímu množství klientů a zlepšit život ohrožených dětí a mladých lidí.

„Dárcovská SMS je bezpečným a pohodlným způsobem, jak přispět na dobročinný projekt. Pro její úspěch je ale klíčová komunikace. Proto se těšíme, že nám inzerce na dobíjecích kuponech Vodafonu pomůže jak seznámit širokou veřejnost s problémy znevýhodněných dětí, tak vybrat finanční prostředky na jejich podporu,“ říká Dana Burianová, vedoucí PR oddělení o.s. Ratolest Brno.

DMS, neboli dárcovská SMS letos slaví pětileté výročí a s její pomocí se vybralo již přes 200 milionů korun. Hodnota jedné DMS je 30 Kč a příjemce pomoci obdrží 27 korun. Systém provozuje občanské sdružení Fórum dárců a řídí Rada DMS. Dobíjecí kupony Vodafonu s DMS kampaněmi neziskových organizací budou v prodeji nejpozději od září 2009.

Mohlo by Vás zajímat:  David Duroň posílí ředitelský tým Vodafonu

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Vodafone nabízí neomezený mobilní internet za 325 Kč měsíčně a USB modem za 7 Kč

Všichni tarifní, firemní i nefiremní zákazníci Vodafonu, kteří si do 13. září 2009 aktivují tarif pro neomezené připojení k mobilnímu...

Zavřít