Rok 2009: širší záběr

Rok 2009 představoval jedno z nejnáročnějších období v historii společnosti. Celosvětová ekonomická recese a převládající trendy v odvětví telekomunikací, tj. vysoká nasycenost trhu, rostoucí regulační tlaky ze strany EU a silná konkurence v České republice, nevytvořily příznivé podmínky pro další růst. T-Mobile se však s těmito výzvami vypořádal se ctí: společnost uvedla na trh řadu nových služeb a udržela si svou vedoucí pozici v mobilním segmentu. Navíc se T‑Mobile podařilo dokončit transakci zásadního významu – akvizici části podniku Českých Radiokomunikací, která poskytuje maloobchodní telekomunikační služby. Díky tomu se operátor stal druhým největším poskytovatelem ADSL připojení v České republice.  

Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 T-Mobile potvrdil svou pozici na tuzemském trhu v počtu zákazníků a zaznamenal další růst finančních ukazatelů. Celkový počet zákazníků využívajících služby společnosti T‑Mobile dosáhl na konci roku 2009 téměř 5,5 milionu, přičemž počet tarifních uživatelů činil bezmála
2,7 milionu. Celkové tržby se meziročně snížily o 5,0 % na necelých 31,5 miliardy Kč. Ukazatel EBITDA vzrostl na přibližně 16,2 miliardy Kč a EBITDA marže dosáhla 51,5 %. Měsíční průměrná útrata na zákazníka (ARPU) činila 464 Kč.

„Podmínky na trhu nikdy nebyly tak náročné, a proto můžeme být s dosaženými výsledky více než spokojeni. Velice si vážíme věrnosti našich zákazníků a samozřejmě i úsilí a nadšení našich zaměstnanců,“ říká Roland Mahler, generální ředitel T-Mobile Czech Republic.

V prvních devíti měsících roku představila společnost řadu inovativních služeb a produktů, jako je mobilní reklama, DSL internetové připojení bez nutnosti platit paušál za pevnou linku, stahování hudby zadarmo v rámci tarifu BAV SE a telefony iPhone 3GS, T-Mobile Pulse a CPA Halo. T-Mobile rovněž zahájil významné technologické a strategické projekty – modernizaci sítě 2G a výstavbu optické páteřní infrastruktury a sítě 3G. V září se T-Mobile díky akvizici maloobchodní části Českých Radiokomunikací stal druhým největším poskytovatelem ADSL připojení v České republice. V prosinci uvedl operátor na trh svůj první produkt na bázi ICT – virtuální ústřednu pro firemní zákazníky.

Mohlo by Vás zajímat:  T-Mobile m-platba přes léto výhodněji

Zákazníci: zaměření na ty stávající a jejich věrnost
V porovnání s rokem 2008 se počet zákazníků T-Mobile zvýšil o 0,8 % na 5,46 milionu. T-Mobile dále posílil svou pozici v segmentu tarifních uživatelů. Jejich počet dosáhl bezmála 2,7 milionu, což představuje téměř 49 % zákaznické základny. Počet majitelů předplacených karet Twist činil ke konci minulého roku 2,8 milionu. V roce 2009 si T-Mobile připsal 43 000 nových zákazníků.

Už druhý rok po sobě zůstal měsíční churn (tj. počet zákazníků, kteří přestali používat služby operátora) na stejné úrovni 1,4 %.

Mezi firemní zákazníky, které T-Mobile získal v roce 2009, patří společnosti TOP 09 ANECT, a.s., CISCO SYSTEMS (Czech Republic) s.r.o., ČKD ASSET, a.s., ČSAD JIHOTRANS a.s. a Kraft Foods CR s.r.o.

Finanční výsledky: posílení pozice
V roce 2009 se světová ekonomika potýkala s finanční krizí, která měla negativní dopad i na odvětví telekomunikací. Tržby evropských operátorů byly rovněž ovlivněny pokračujícími regulačními tlaky ze strany Evropské komise. I přesto se T-Mobile podařilo dosáhnout uspokojivých finančních výsledků. Celkové tržby společnosti dosáhly 31,5 miliardy Kč, tržby ze služeb (tržby ARPU) činily 30,2 miliardy Kč. Ukazatel EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) dosáhl 16,2 miliardy Kč, marže EBITDA tak je 51,5 %. Na finanční výsledky mělo kladný vliv zvýšení efektivity a urovnání sporu o propojovací poplatky s TO2.
V případě ukazatele ARPU (měsíční útrata na zákazníka) došlo k meziročnímu poklesu o 7,2 %. Ke konci prosince 2009 činil tento ukazatel 464 Kč, a to i přes zvýšení podílu tarifních zákazníků. Vliv mělo uvedení tarifů nové generace, průběžná migrace na předplacené služby a regulační zásahy. Nehlasové služby představovaly 23 % z ARPU.

Služby: rozšíření portfolia, obrovské investice do technologií
Na poskytování datových služeb se operátor soustředí již několik let, ale rok 2009 byl pro společnost v tomto směru průlomový. T-Mobile totiž začal nabízet službu ADSL bez nutnosti platit paušál za pevnou linku a díky akvizici části Českých Radiokomunikací, která poskytuje maloobchodní telekomunikační služby, se v září loňského roku, kdy byla tato transakce dokončena, stal jedničkou v segmentu alternativních poskytovatelů DSL připojení. Operátor se rovněž soustředil na další rozvoj komunitních služeb – v lednu představil komunitní tarify Přátelé a Rodina.

Mohlo by Vás zajímat:  T-Mobile zahajuje spolupráci s Chinaski

V roce 2009 T-Mobile také uvedl na trh řadu inovativních služeb, např. mobilní reklamu a exkluzivní stahování digitální hudby. T-Mobile svým zákazníkům představil několik výjimečných mobilních přístrojů – T‑Mobile G1, první telefon s operačním systémem Android, CPA Halo a speciální komunikační náramky pro seniory a postižené.

Firemním zákazníkům začal T-Mobile nabízet mimo jiné nové tarify Firma SME/VSE a pevné hlasové služby.

V roce 2009 investoval T-Mobile značné částky do používané technologie a sítí. Společnost zahájila projekt kompletní modernizace sítě 2G, která má být dokončena v polovině roku 2010, a začala s výstavbou optické páteřní infrastruktiry. K rozvoji datových služeb přispěla zejména výstavba a zkušební provoz sítě 3G na bázi technologie HSPA.

2010: vstříc novým službám a produktům
I když recese ještě zdaleka není za námi, je Roland Mahler optimista: „Na nadcházející měsíce se těšíme, protože před námi stojí řada zajímavých úkolů a plánů. Naším cílem je stát se nejúspěšnějším integrovaným operátorem na českém trhu. To především znamená dokončit integraci nově získaných aktivit a upevnit pozici společnosti jako operátora nabízejícího ucelenou řadu telekomunikačních a ICT služeb.“

Strategie T-Mobile pro rok 2010 zahrnuje další intenzivní rozvoj pevných a širokopásmových mobilních datových služeb a výhodných tarifů a balíčků. Prostor pro rozvoj vidí operátor v nových produktech, jako jsou mobilní reklama a platby, technologie NFC a další služby s přidanou hodnotou.

4. čtvrtletí 2009 2009 2008 Změna (%)
Počet zákazníků (‚000) 5 464 5 464 5 422 0,8
Tarifní zákazníci 2 660 2 660 2 499 6,4
Twist zákazníci 2 804 2 804 2 922 -4,0
Noví zákazníci (‚000) 6 43 151 -71,5
Tarifní zákazníci 30 161 272 -40,8
Twist zákazníci -24 -119 -121 1,6
Průměrný měsíční churn (%) 1,5 1,4 1,4 0,0 p. b.
Celkové tržby (mil. Kč) 7 585 31 472 33 140 -5,0
Tržby ARPU vč. zahraničních zákazníků 7 188 30 196 31 997 -5,6
EBITDA (mil. Kč) 3 648 16 219 15 811 2,6
EBITDA marže – celkové tržby (%) 48,1 51,5 47,7 3,8 p. b.
EBITDA marže – tržby ARPU (%) 50,8 53,7 49,4 4,3 p. b.
ARPU vč. zahraničních zákazníků 440 464 501 -7,2
Podíl nehlasových služeb na ARPU (%) 23 23 22 1 p. b.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Vodafone dá za staré mobily unikátní šperky z elektroodpadu

Každý, kdo od 8. března odevzdá v jakékoliv prodejně Vodafonu vysloužilý mobil, dostane originální šperk z recyklovaného elektroodpadu. Limitovanou edici...

Zavřít