Datové schránky doručí 10 miliónů zpráv

V rámci Informačního systému datových schránek, který slouží ke komunikaci mezi úřady a s právnickými a fyzickými osobami, bude do konce dubna doručeno přes deset milionů zpráv. Vyplývá to ze statistik, které Telefónica O2 jako generální dodavatel služby sestavuje. Ostrý provoz systému byl zahájen 1. listopadu 2009, na dosažení tohoto čísla tedy bylo potřeba méně než půl roku.

Datové schránky vznikly podle zákona 300/2008 Sb. k efektivní komunikaci státních úřadů s podnikatelskou sférou. Místo posílání doporučených dopisů a výzev (které si navíc adresát nemusel vyzvedávat) mají veřejné instituce možnost doručovat dokumenty elektronicky. Stejným způsobem mohou komunikovat i firmy, například při podávání daňových přiznání. Kromě rychlosti zde hraje důležitou roli také výrazné snížení nákladů. Vlastní datovou schránku má přitom automaticky zřízenou právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku, dobrovolně si ji mohou založit i osoby fyzické nebo právnické fyzické osoby, kterým se ze zákona datová schránka nezřizuje. Správcem systému je Ministerstvo vnitra ČR, provozovatelem Česká pošta a dodavatelem služby zajištění provozu Informačního systému datových schránek se na základě výběrového řízení stala Telefónica O2.

Kromě komunikace mezi veřejným a soukromým sektorem lze od 1. ledna 2010 Informační datové schránky využít i pro posílání zpráv mezi samotnými firmami. K tomu slouží komerční služba Poštovní datové zprávy. Tu lze momentálně využít pro zasílání faktur (a obdobných výzev k zaplacení), od 1. července 2010 ji bude možné využít pro posílání libovolného obchodního sdělení vymezeného zákonem 300/2008 Sb. Ze zákona je přitom elektronická podoba rovnoprávná s papírovou a do budoucna by ji měla v některých případech zcela nahradit. Společnost Telefónica O2 Czech Republic začne v nejbližších měsících také tuto službu využívat pro komunikaci a výměnu obchodních dokumentů se svými obchodními partnery.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Vodafone znovu věnuje reklamní prostor neziskovému sektoru

Vodafone letos opět nabídne celý jeden reklamní kanál neziskovému sektoru a umožní zdarma po celý rok inzerovat dárcovské SMS kampaně...

Zavřít