Telefónica O2 vytváří centrální divizi marketingu

Od 1. května 2010 dochází ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic ke změnám v organizační struktuře. Nově vzniklá centrální divize Marketing zastřeší veškeré aktivity související s marketingem, které byly dosud vykonávány v rámci jednotlivých obchodních divizí a divize Strategie a rozvoj produktů. Pod nově vzniklé oddělení marketingu přejde i útvar Sponzoring a interaktivní partnerství. Celou tuto divizi povede Jiří Dvorjančanský, který dosud ve společnosti zastával funkci výkonného ředitele pro rezidentní marketing. Jiří Dvorjančanský bude přímo odpovědný generálnímu řediteli společnosti Luisi Antoniu Malvidovi.

„Spojením všech zaměstnanců, zabývajících se ve společnosti Telefónica O2 marketingem, do jedné divize se podstatně zjednoduší procesy a zvýší efektivita napříč celým spektrem marketingových aktivit. Vznikne i daleko větší prostor pro rozvoj talentů a lepší sdílení know-how. Troufám si také tvrdit, že naše nově vzniklá divize Marketingu se stane se svými více než 250 zaměstnanci jedním z neúdernějších marketingových týmů v České republice,“ říká Jiří Dvorjančanský, čerstvě jmenovaný ředitel divize Marketing společnosti Telefónica O2.

Nová centrální divize bude zastřešovat veškeré marketingové aktivity pro jednotlivé segmenty trhu, vývoj produktů a služeb, cenotvorbu standardních produktů a definování cenové strategie, marketingovou komunikaci včetně sponzoringu a v neposlední řadě i oblast komerčních a tržních analýz. Větší důraz bude také kladen na oblast tzv. direct marketingu, který bude sjednocen v nově vzniklém útvaru CRM (customer relationship management).

V souvislosti se změnami byli také jmenováni ředitelé jednotlivých útvarů v rámci divize marketingu.

  • útvar Marketingové komunikace a sponzoringu: Lukáš Antoš
  • útvar Produkty a služby: Oscar Gómez
  • útvar CRM: Libor Dočkálek
  • útvar Business analýzy a cenotvorba: Libor Dočkálek
  • útvar Mobilních hlasových a datových služeb: Petr Matějovský
  • útvar Domácnosti: Aleš Veselý
  • útvar Drobní podnikatelé a malé firmy: Tobias Keller
  • útvar Velkých firemních zákazníků: Michal Holba
Mohlo by Vás zajímat:  Telefónica otestovala hlasové hovory přes LTE

Tato struktura platí od 1. května 2010.