Telefónica O2 Czech Republic – Finanční výsledky za první pololetí 2010

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí 2010, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společností Telefónica O2 Slovakia, Telefónica O2 Business Solutions a dalších menších společností.

Přehled nejdůležitějších výsledků

  • Celkový počet mobilních zákazníků Telefónica O2 v České republice v prvním pololetí 2010 meziročně nadále rostl díky 4,5% meziročnímu nárůstu počtu smluvních zákazníků.
  • Počet přípojek ADSL vzrostl meziročně o 11,0 % na 756 tisíc na konci druhého čtvrtletí 2010.
  • Pokles počtu pevných linek se ve druhém čtvrtletí zpomalil na 29 tisíc.
  • Telefónica O2 Slovakia udržela své výborné finanční výsledky, když výnosy v prvním pololetí 2010 vzrostly meziročně o 51,0 % a zaznamenala další nárůst počtu zákazníků.
  • Konsolidované výnosy poklesly v prvním pololetí 2010 meziročně o 6,6 % vlivem nižších výnosů z univerzální služby a snížením mobilních terminačních poplatků, zatímco ve druhém čtvrtletí se pokles zpomalil na 4,1 % díky jisté stabilizaci ve spotřebě zákazníků. Konsolidovaný provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) poklesl v prvním pololetí 2010 meziročně o 18,1 % a to díky nižším výnosům, nákladům na restrukturalizaci a několika jednorázovým položkám v roce 2009. Plně srovnatelný zisk OIBDA [1] poklesl meziročně v prvním pololetí 2010 o 4,5 %.
  • Výsledkem pokračujících aktivit zaměřených na snižování nákladů a díky snížení mobilních terminačních poplatků poklesly provozní náklady v prvním pololetí 2010 meziročně o 7,3 % (bez zahrnutí vlivu dohody o narovnání se společností T-Mobile) a plně srovnatelná OIBDA marže [2] vzrostla meziročně o 0,7 p.b na 43,4 %.
  • Společnost potvrzuje celoroční cíle [3] na úrovni provozního zisk OIBDA a investic.

„Jsem rád, že se nám i ve druhém čtvrtletí tohoto roku podařilo udržet dobrou výkonnost v nárůstu zákazníků, a to zejména v oblasti vysokorychlostního připojení ADSL a mobilních smluvních zákazníků. Úspěšná nabídka založená na vysokorychlostním internetu nám pomohla dále snížit pokles počtu pevných linek. Také na Slovensku jsme udrželi vysoký nárůst zákazníků a zlepšili finanční výkonnost. Nižší optimalizace chování našich mobilních zákazníků vedla ke zlepšení jejich spotřeby, zatímco snížení mobilních terminačních poplatků nadále negativně ovlivňovalo naše mobilní výnosy. Výnosy ve fixním segmentu byly pozitivně ovlivněny růstem výnosů z ICT služeb. Přes určité zlepšení ve vývoji výnosů jsme se nadále soustředili na realizaci úsporných opatření s cílem udržet vysokou úroveň provozní ziskovosti. Díky tomu vzrostla plně srovnatelná OIBDA marže v prvním pololetí 2010 meziročně o 0,7 procentního bodu,“ komentuje finanční výsledky Jesús Pérez de Uriguen, 1. místopředseda představenstva a finanční ředitel společnosti Telefónica O2 Czech Republic .

Konsolidované finanční výsledky

Finanční výsledky skupiny Telefónica O2 Czech Republic za druhé čtvrtletí 2010 vykázaly zlepšující se trend ve fixním i mobilním segmentu ve srovnání s prvním čtvrtletím 2010, když došlo k poklesu optimalizace chování zákazníků a jejich spotřeba se stabilizovala. Celkové konsolidované výnosy z podnikání se v prvním pololetí 2010 snížily meziročně o 6,6 % na 27 765 mil. Kč, v samotném druhém čtvrtletí o 4,1 % na 14 038 mil. Kč. Bez zahrnutí vlivu univerzální služby [4] by konsolidované výnosy z podnikání klesly v prvním pololetí 2010 meziročně o 6,2 % a o 4,1 % ve druhém čtvrtletí 2010. Výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvním pololetí 2010 meziročně o 7,5 % na 12 273 mil. Kč ( o 6,5 % bez zahrnutí vlivu univerzální služby) a ve druhém čtvrtletí 2010 o 5,3 % na 6 121 mil. Kč (o 5,5 % bez zahrnutí vlivu univerzální služby, což představuje zlepšení ve srovnání s 7,3% poklesem v prvním čtvrtletí 2010. Výnosy z podnikání mobilního segmentu v České republice poklesly v prvním pololetí 2010 meziročně o 8,5 % na 14 310 mil. Kč, (o 4,2 % bez zahrnutí vlivu snížení mobilních terminačních poplatků) a ve druhém čtvrtletí 2010 o 5,8 % na 7 282 mil. Kč ( o 1,6 % bez zahrnutí vlivu snížení mobilních terminačních poplatků, což bylo zlepšení oproti poklesu o 6,8 % v prvním čtvrtletí 2010). Naproti tomu výnosy na Slovensku v eurech pokračovaly v solidním růstu, když v prvním pololetí 2010 vzrostly meziročně o 51,0 % na 48,0 mil. EUR a o 51,0 % v samotném druhém čtvrtletí.

V prvním čtvrtletí 2010 společnost oznámila realizaci svého restrukturalizačního programu, který je v roce 2010 zaměřený zejména na transformaci v oblasti sítí s cílem dále zlepšit svoji provozní efektivitu. V souvislosti s tím byla v prvním čtvrtletí 2010 zaúčtována rezerva na restrukturalizaci ve výši 381 mil. Kč. Ve druhém čtvrtletí 2010 společnost zaúčtovala restrukturalizační náklady ve výši 46 mil. Kč související s dalším zjednodušením manažerské struktury. Podobně jako v předchozích čtvrtletích společnost pokračovala ve zlepšení své provozní ziskovosti důslednou finanční disciplínou s cílem maximálně kompenzovat pokles výnosů. Konsolidované provozní náklady v prvním pololetí 2010 meziročně klesly o 1,6 % na 16 552 mil. Kč, zatímco ve druhém čtvrtletí vzrostly o 7,1 % na 8 313 mil. Kč. Meziroční srovnání výše provozních nákladů bylo ovlivněno pozitivním vlivem dohody o narovnání se společností T-Mobile ve druhém čtvrtletí 2009 ve výši 1 027 mil. Kč. Bez zahrnutí této položky by konsolidované náklady klesly v prvním pololetí 2010 meziročně o 7,3 % a o 5,4 % ve druhém čtvrtletí 2010, i díky poklesu mobilních terminačních poplatků.

Mohlo by Vás zajímat:  Novinky O2 v hlasových službách

Konsolidovaný provozní hospodářský zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) klesl v prvním pololetí 2010 meziročně o 18,1 % na 11 209 mil. Kč a o 17,2 % v samotném druhém čtvrtletí zejména díky poklesu výnosů, jednorázovému zisku z prodeje nemovitostí v prvním čtvrtletí 2009 (341 mil. Kč), dohodě o narovnání se společností T-Mobile ve druhém čtvrtletí 2009 (1 027 mil. Kč) a negativnímu dopadu výše zmíněných nákladů na restrukturalizaci (427 mil. Kč) zaúčtovaných v prvním pololetí 2010. OIBDA marže tak v prvním pololetí 2010 poklesla meziročně o 5,7 p.b. na 40,4 % a o 6,6 p.b. na 41,8 % ve druhém čtvrtletí 2010. Plně srovnatelný zisk OIBDA [5] poklesl v prvním pololetí 2010 meziročně o 4,5 % na 12 047 mil. Kč a o 2 % na 6 116 mil. Kč ve druhém čtvrtletí 2010. Plně srovnatelná OIBDA marže[6] se v prvním pololetí 2010 zlepšila o 0.7 p.b. a dosáhla 43,4 % (ve druhém čtvrtletí o 1,0 p.b. na 43,6 %).

Konsolidovaný čistý zisk se v prvním pololetí 2010 snížil meziročně o 23,9 % na 4 354 mil. Kč (ve druhém čtvrtletí o 23,9 % na 2 342 mil. Kč). Důvodem byl pokles provozního zisku OIBDA, který nebyl plně kompenzován poklesem odpisů, finančních nákladů a nižší daní z příjmu.

Konsolidované investice dosáhly v prvním pololetí 2010 výše 2 379 mil. Kč, meziročně o 18,1 % méně (o 31,2 % v samotném druhém čtvrtletí). Společnost pokračovala ve svých investicích do rozšiřování vysokorychlostních mobilních sítí (EDGE a UMTS). Kromě toho investovala do rozvoje sítí pro vysokorychlostní přístup k internetu (ADSL a IPTV) a vývoje svých IT systémů. Během prvního pololetí 2010 společnost rozšířila pokrytí své 3G sítě do dalších měst v České republice. V polovině července bylo signálem 3G pokryto dohromady 29 měst, což představovalo 32 % populace. Pokračovaly také investice do rozšíření pokrytí EDGE sítě a do konce června 2010 bylo pokryto 60 % populace. V prvním pololetí 2010 dosáhla výše volných hotovostních toků 7 103 mil. Kč, meziročně o 15,2 % více, zejména díky nižší zaplacené dani z příjmu a nižším platbám za investice.

Celková výše konsolidovaného finančního dluhu dosáhla k 30. červnu 2010 výše 3 147 mil. Kč, přibližně stejně jako na konci roku 2009. Objem hotovosti, peněžních ekvivalentů a krátkodobých finančních investic dosáhl k tomuto datu výše 8 397 mil. Kč.

Přehled mobilního segmentu v České republice [7]

V mobilním segmentu pokračoval nárůst počtu smluvních mobilních zákazníků, zejména díky úspěchu neomezených tarifů O2 NEON. Finanční výsledky se ve druhém čtvrtletí ve srovnání s prvním čtvrtletím zlepšily díky nižší optimalizaci v chování zákazníků a stabilizaci jejich spotřeby. Naproti tomu pokles mobilních terminačních poplatků, které v období od ledna 2009 do ledna 2010 poklesly dohromady o 34,4 %, nadále negativně ovlivňoval mobilní výnosy v prvním pololetí 2010.

Současně s rozšířením sítí vysokorychlostního mobilního internetu společnost představila nové služby pro zákazníky předplacených služeb, kteří využívají internet nepravidelně. Všichni zákazníci tak měli od 1. června 2010 možnost pořídit si mobilní internetové připojení formou předplaceného kreditu. Se službou O2 Předplacený mobilní internet mohli surfovat kdekoliv a kdykoliv a to bez závazku. Tato služba byla dostupná ve čtyřech variantách podle počtu zakoupených denních balíčků. Pro uživatele tzv. chytrých telefonů společnost představila nabídku O2 Internet v mobilu Plus. Pro zákazníky smluvních služeb byly v první polovině 2010 připraveny dva nové paušální tarify mobilního internetu – O2 Mobilní internet Start a O2 Mobilní internet Standard.

Ve třetím čtvrtletí 2009 uvedla společnost na trh tarif bez měsíčního paušálu (O2 ZERO), kterým reagovala na požadavky zákazníků mít svoji útratu zcela pod kontrolou. V souladu se svým obezřetným přístupem se rozhodla uplatnit na vykazování těchto zákazníků a zákazníků využívajících podobné tarify bez měsíčního paušálu z minulosti kritérium tříměsíční aktivity, které uplatňuje u zákazníků předplacených služeb. Aktivní zákazník je definován jako zákazník, který generoval výnosy v průběhu posledních 3 měsíců. Výsledkem analýzy chování těchto zákazníků bylo jednorázové snížení počtu zákazníků smluvních služeb o 111 000 zákazníků s nízkou mírou aktivity v červnu 2010. Tato úprava zákaznické báze však nemá žádný vliv na finanční výsledky v mobilním segmentu.

Mohlo by Vás zajímat:  Nokia 3 za šest korun.

Celkový počet mobilních zákazníků tak do konce června 2010 vzrostl meziročně o 0,1 % na 4 842 tisíce (o 2,4 % na 4 953 tisíce bez zahrnutí jednorázového snížení). Počet smluvních zákazníků vzrostl meziročně o 4,5 % na 2 782 na konci druhého čtvrtletí 2010 (o 8,6 % na 2 893 bez zahrnutí jednorázového snížení). Bez zahrnutí jednorázového snížení by tak čistý přírůstek v prvním pololetí 2010 dosáhl 78 tisíc, zejména díky pokračující oblibě tarifů O2 NEON a zákazníkům migrujících z předplacených služeb na tarifní služby. Počet aktivních zákazníků předplacených služeb dosáhl ke konci druhého čtvrtletí 2010 výše 2 060 tisíc, meziročně o 5,2 % méně. V segmentu zákazníků předplacených služeb zaznamenala společnost nadále zlepšující se trend, když jejich počet klesl v prvním pololetí 2010 o 70 tisíc, což je o 36,7 % méně oproti stejnému období v roce 2009. Na konci druhého čtvrtletí 2010 tak podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu dosáhl 57,4 %, což představuje meziroční nárůst o 2,4 p.b.

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníkův prvním pololetí 2010 dosáhla 2,5 % a 2,8 % ve druhém čtvrtletí, což je o 0,6 p.b. a 1,1 p.b více ve srovnání se stejnými obdobími v roce 2009, zejména kvůli jednorázovému snížení zákazníků smluvních služeb v červnu 2010. Bez zahrnutí vlivu tohoto jednorázového snížení by měsíční míra odchodu zákazníků ve druhém čtvrtletí 2010 dosáhla 2.1 %, tedy o 0.1 p.b. než v prvním čtvrtletí.

Celkový mobilníhlasový provoz [8]v České republice vzrostl v prvním pololetí 2010 meziročně o 9,0 % na 4 387 milionů minut.

Průměrný měsíční výnos na zákazníka ARPU [9]dosáhl v prvním pololetí 2010 výše 468,3 Kč, což představuje meziroční pokles o 9,5 %, především díky snížení mobilních terminačních poplatků a optimalizaci spotřeby zákazníků. Ve druhém čtvrtletí 2010 však došlo ke stabilizaci spotřeby zákazníků a meziroční pokles se zpomalil (-7,9 % na 477,1 Kč ). ARPU zákazníků smluvních služeb dosáhl v prvním pololetí 2010 výše 664,0 Kč, meziročně o 13,5 % méně, ale jen o 11,2% na 673,0 Kč ve druhém čtvrtletí. Důvodem byla klesající optimalizace chování zákazníků, stabilizace jejich spotřeby a sezónní vliv. Dalším důvodem poklesu ARPU tarifních zákazníků byla pokračující migrace předplacených zákazníků na tarifní služby a pokles mobilních terminačních poplatků. ARPU zákazníků předplacených služeb klesl v prvním pololetí 2010 o 9,2 % na 203,3 Kč, zatímco ve druhém čtvrtletí došlo ke zlepšení na 209,4 Kč oproti 197,2 Kč v prvním čtvrtletí 2010 díky pozitivní reakci zákazníků na nabídky zaměřené na stimulaci hlasového provozu („Korunománie“) a pravidelné dobití kreditu.

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu klesly v prvním pololetí 2010 meziročně o 8,5 % na 14 310 mil. Kč a o 5,8 % ve druhém čtvrtletí 2010. Výnosy ze služeb klesly v těchto obdobích meziročně o 8,5 %, respektive o 5,6 %. Pokles mobilních terminačních poplatků snížil výnosy ze služeb v prvním pololetí 2010 o 4,4 p.b. a o 4,3 p.b. v samotném druhém čtvrtletí 2010. I přes 9% meziroční nárůst odchozích hovorů v prvním pololetí 2010 se výnosy z hovorného snížily meziročně o 10,6 % na 4 214 mil. Kč a o 9,3 % ve druhém čtvrtletí 2010. Hlavním důvodem byl vyšší počet zákazníků využívající tarify O2 NEON. Výnosy z propojení poklesly meziročně o 19,6 % na 1 951 mil. Kč a o 18,3 % v samotném druhém čtvrtletí. Příčinou bylo snížení mobilních terminačních poplatků, které nebylo kompenzováno vyšším příchozím hlasovým provozem. Ostatní výnosy (včetně výnosů ze služeb s přidanou hodnotou, z internetu a datových a ostatních služeb) poklesly dohromady v prvním pololetí 2010 meziročně o 7,2 %, zatímco vzrostly meziročně v samotném druhém čtvrtletí o 2,2 %, díky zlepšení výnosů z SMS, MMS a mobilních datových služeb.

Přehled segmentu pevných linek[10]

V segmentu pevných linek zaznamenala společnost v prvním pololetí 2010 solidní růst počtu zákazníků vysokorychlostního internetu a další zpomalení poklesu pevných linek. Meziroční srovnání finančních výsledků bylo negativně ovlivněno již zmíněnými výnosy z univerzální služby v prvním čtvrtletí, zatímco výnosy z ICT služeb ve druhém čtvrtletí navázaly na rostoucí trend z prvního čtvrtletí.

Celkový počet pevných linek poklesl meziročně o 5,3 % na 1 708 tisíc na konci června 2010. Ve druhém čtvrtletí 2010 dosáhl čistý pokles počtu pevných linek 29 tisíc, což je o 37,9 % méně oproti druhému čtvrtletí 2010. Důvodem byl nárůst počtu zákazníků využívajících služeb vysokorychlostního internetu bez hlasového paušálu (tzv. naked ADSL), kterou společnost nabízí v rámci nové koncepce služeb od května 2009. Vliv nové koncepce služeb se pozitivně odrazil také v počtu domácností využívajících služby společnosti. Jejich pokles se dále zpomaloval. Na konci června dosáhl jejich celkový počet výše 1 159 tisíc, což představuje meziroční pokles o 5,6 %, zatímco v březnu 2010 to bylo o 6,1 % a v červnu 2009 o 9,1 %.

Mohlo by Vás zajímat:  Díky službě O2 Mobil stoupá prodej chytrých telefonů

Hlasový provoz generovaný v pevné síti klesl v prvním pololetí 2010 meziročně o 13,2 % na 923 milionů minut díky pokračujícímu poklesu pevných telefonních linek a nahrazování fixního hlasového provozu provozem mobilním.

Počet maloobchodních přípojek ADSL dosáhlna konci druhého čtvrtletí 2010 výše 702 tisíc, meziročně o 10,8 % více. Počet zákazníků služby O2TV dosáhl 133 tisíc, meziročně o 0,4 % více.

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvním pololetí 2010 meziročně o 7,5 % na 12 273 mil. Kč (o 6,5 % bez zahrnutí vlivu univerzální služby), zatímco ve druhém čtvrtletí 2010 klesly meziročně o 5,3 % na 6 121 mil. Kč (o 5,5 % bez zahrnutí vlivu univerzální služby). Výnosy z měsíčních poplatků klesly v prvním pololetí 2010 o 31,5 % na 2 684 mil. Kč a o 29,6 % ve druhém čtvrtletí, díky pokračujícímu poklesu počtu pevných linek a uvedení nové nabídky služeb založených na vysokorychlostním internetu v roce 2009. Na druhé straně výnosy z internetu a služeb založených na vysokorychlostním internetu vzrostly v prvním pololetí 2010 meziročně o 35,8 % na 2 989 mil. Kč. Výnosy z IT služeb a zákaznických řešení vzrostly v prvním pololetí 2010 meziročně o 25,4 % na 1 030 mil. Kč a o 20,5 % v samotném druhém čtvrtletí.

Výsledky na Slovensku

Výsledkem pokračující obliby tarifu O2 Fér, který díky své jednoduchosti a kvalitě přináší zákazníkům hodnotu, zaznamenala Telefónica O2 Slovakia v prvním pololetí 2010 další nárůst počtu svých zákazníků a zlepšení finanční výkonnosti. Na konci června 2010 dosáhl počet aktivních zákazníkůvýše 709 tisíc, meziročně o 69,9 % více. Čistý přírůstek ve druhém čtvrtletí 2010 dosáhl 63 tisíce. Počet zákazníků smluvních služeb vzrostl ke konci druhého čtvrtletí 2010 meziročně o 89,9 % na 258 tisíc, zatímco počet aktivních zákazníků předplacených služeb vzrostl meziročně o 60,3 % na 451 tisíc. Na konci druhého čtvrtletí 2010 tak podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu dosáhl 36,4 %, což představuje nárůst o 3,8 p.b. Celkové výnosy společnosti Telefónica O2 Slovakia vzrostly v prvním pololetí 2010 meziročně o 51,0 % na 48,8 mil. EUR, a o 51,0 % na 26,3 mil. EUR v samotném druhém čtvrtletí 2010.ARPU zákazníků smluvních služeb dosáhl v prvním pololetí 2010 výše 18,8 EUR a 19,2 EUR ve druhém čtvrtletí 2010, zatímco u zákazníků předplacených služebto bylo 8,3 EUR, respektive 8,5 EUR.

Příloha:

Konsolidované finanční výkazy společnosti Telefónica O2 Czech Republic, sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (údaje jsou uvedeny v milionech Kč).

[1]OIBDA bez zahrnutí poplatku za používání značky a jednorázových operací (univerzální služby, zisku z prodeje nemovitostí a dohody o narovnání se společností T-Mobile čítající dohromady výnosy ve výši 1 456 mil. Kč v prvním pololetí 2009; univerzální služby a restrukturalizačních nákladů čítajících dohromady náklady ve výši 414 mil. Kč v prvním pololetí 2010).

[2]Plně srovnatelná OIBDA / Plně srovnatelné výnosy z podnikání (výnosy z podnikání bez zahrnutí výnosů z univerzální služby ve výši 179 mil. Kč v prvním pololetí 2009 a 27 mil. Kč v prvním pololetí 2010).

[3]Pokles provozního zisku OIBDA o 5 % až 9 %, investice okolo 6 mld. Kč. Pro účely odhadu pro rok 2010, OIBDA nezahrnuje poplatek za používání značky (754 mil. Kč v roce 2009). Dále OIBDA v roce 2009 nezahrnuje jednorázové operace (narovnání se společností T-Mobile, univerzální službu a zisk z prodeje nemovitostí) v celkové hodnotě 1 548 mil. Kč. Odhad pro rok 2010 nepředpokládá změny v konsolidačním celku a předpokládá konstantní kurz roku 2009.

[4] 179 mil. Kč v prvním pololetí 2009 a 27 mil. Kč v prvním pololetí 2010

[5]OIBDA bez zahrnutí poplatku za používání značky a jednorázových operací (univerzální služby, zisku z prodeje nemovitostí a dohody o narovnání se společností T-Mobile čítající dohromady výnosy ve výši 1 456 mil. Kč v prvním pololetí 2009; univerzální služby a restrukturalizačních nákladů čítajících dohromady náklady ve výši 414 mil. Kč v prvním pololetí 2010).

[6]Plně srovnatelná OIBDA / Plně srovnatelné výnosy z podnikání (výnosy z podnikání bez zahrnutí výnosů z univerzální služby ve výši 179 mil. Kč v prvním pololetí 2009 a 27 mil. Kč v prvním pololetí 2010).

[7]Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem

[8]Odchozí a příchozí, bez zahrnutí roamingového provozu

[9]Včetně výnosů ze segmentu pevných linek

[10]Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
T-Mobile spustil 3G síť ve Zlíně a Hradci Králové

Další dva zářezy na pažbě si může připsat 3G síť od T-Mobile. Operátor dnes zahájil provoz vysokorychlostní mobilní sítě v Hradci...

Zavřít