První pololetí 2010: Ve znamení 3G

V prvním pololetí roku 2010 T-Mobile Czech Republic dále rozvíjel služby jak v oblasti mobilní, tak fixní telefonie a ICT. Výsledky za sledované období jsou uspokojivé i přes přetrvávající vliv řady negativních faktorů, k nimž patří pomalá stabilizace ekonomiky, sílící konkurenční boj či rostoucí vliv regulace. V prvním pololetí roku T-Mobile přinesl nejen řadu zajímavých tarifních novinek, ale uvedl také četné inovativní služby rozšiřující možnosti využití mobilního telefonu.  

Zákaznická základna mírně vzrostla
Na konci června 2010 T-Mobile registroval téměř 5,5 milionu zákazníků využívajících mobilní služby. Meziročně to představuje nárůst o 0,6 %. Počet tarifních uživatelů stoupl o 5 % na 2,7 milionu. Na celkovém počtu zákazníků se tak podílí 50 procenty. Hlavním faktorem, který přispěl k vyšší oblibě paušálních programů, byla především nabídka 2v1, kombinující pevný internet a mobilní hlas, neomezené hlasové tarify GRAND, nové Přátelské tarify a novinky pro firemní zákazníky – Profi a Tým. Na záporný rozdíl v počtu nových zákazníků za rok 2010 měly především vliv intenzivní marketingové kampaně v první polovině roku 2009.

Také ve druhém čtvrtletí roku 2010 pokračoval vliv ekonomické recese, patrné zejména v segmentu firem. Nicméně i přesto se T-Mobile podařilo získat či udržet řadu důležitých firemních klientů – např. společnosti OVB Allfinanz, a.s, NOWACO Czech Republic s.r.o., Deloitte Advisory s.r.o., Zlínský kraj či Notářská komora České republiky.

V oblasti pevných služeb T-Mobile nabízí především ADSL datové připojení, které využívá více než 49 000 klientů, a fixní hlas, určený především pro firmy v rámci T-Mobile ProfiNet. Pevnou linku využívá přibližně 350 firem. Modulární nabídka ProfiNet byla v březnu rozšířena o další ICT službu Dodávka a správa zařízení.

Zákazníci využívající mobilní služby 2. čtvrtletí 2009 2. čtvrtletí 2010 Změna v % 1. pololetí 2009 1. pololetí 2010 Změna v %
Počet zákazníků 5 433 5 464 0,6 % 5 433 5 464 0,6 %
– Tarifní zákazníci 2 599 2 730 5,0 % 2 599 2 730 5,0 %
– Twist zákazníci 2 834 2 734 -3,5 % 2 834 2 734 -3,5 %
Noví zákazníci 22 16 -27,3 % 11 8 -27,3 %
– Tarifní zákazníci 55 30 -45,5 % 99 78 -21,2 %
– Twist zákazníci -33 -14 57,6 % -88 -70 20,5 %
Průměrný měsíční churn 1,2 % 1,3 % 0,1 p.b. 1,4 % 1,3 % -0,1 p.b.
Mohlo by Vás zajímat:  LETOS TO S T-MOBILE CHCE ROZJET 408 PROJEKTŮ

Finanční výsledky – integrované
V prvním pololetí 2010 T-Mobile dosáhl celkových čistých tržeb ve výši necelých 14,7 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles 7,6 %. Ukazatel EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) poklesl na cca 7,1 miliardy Kč. Ukazatel ARPU (průměrná měsíční útrata za telekomunikační služby) se pohyboval na úrovni 421 Kč. Pokles finančních ukazatelů byl podmíněn zejména intenzivní cenovou soutěží doprovázenou vysokou saturací českého trhu, ale i zmíněnou ekonomickou krizí a drastickými dopady regulačních opatření EU. Tyto negativní vlivy by mohly být částečně vyrovnány nárůstem podílu pevných služeb.

Integrované údaje 2. čtvrtletí 2009 2. čtvrtletí 2010 Změna v % 1. pololetí 2009 1. pololetí 2010 Změna v %
Celkové tržby (mil. Kč) 8 283 7 453 -10,0 % 15 878 14 669 -7,6 %
Adj. EBITDA (mil. Kč) 4 834 3 577 -26,0 % 8 352 7 066 -15,4 %
ARPU – mobilní služby 492 426 -13,4 % 472 421 -10,8 %
– Tarifní zákazníci 807 681 -15,6 % 781 676 -13,4 %
– Twist zákazníci 207 173 -16,4 % 197 170 -13,7 %
Podíl mobil. nehlas. služeb na ARPU (%) 21 % 23 % 2 p.b. 22 % 23 % 1 p.b

Služby – ve znamení inovací
Zaměření společnosti na integrované služby se projevilo již v lednu v uvedení nových tarifů 2v1, kombinujících mobilní hlas a ADSL. Také neomezené tarify Grand a Profi si záhy našly řadu příznivců, stejně tak jako nová generace Přátelských tarifů. Mladí zákazníci ocenili rozšíření tarifu BAV SE o výběr z 300 000 hudebních skladeb zdarma v rámci stále stejného paušálu.

T-Mobile přinesl i řadu inovativních služeb – začal testovat NFC technologii, spustil první českou on-line půjčovnu PC her a nabídl užitečnou a jednoduchou službu Záloha kontaktů. V prvním pololetí operátor dále rozvíjel aktivity v oblasti mobilního marketingu – uskutečnil kampaň garantující úspěšnost tohoto typu reklamy a s úspěchem otestoval reklamu využívající geografických ukazatelů.

Mohlo by Vás zajímat:  Rozjezdy již podruhé pomohou začínajícím podnikatelům

Technologickou prioritou v prvním pololetí 2010 bylo jednak dokončení kompletní modernizace 2G sítě
a intenzivní pokrývání území republiky 3G signálem. V současné době je služba rychlých mobilních dat dostupná již v osmi městech – Praha, Brno, Plzeň, České Budějovice, Olomouc, Pardubice, Zlín a Hradec Králové. Další lokality přibudou v následujících měsících; do konce roku chce operátor pokrýt na 30 měst.

Společenská odpovědnost firmy
T-Mobile je firmou, která chce podnikat zodpovědně a s ohledem na společnost, v níž působí. V prvním pololetí letošního roku se toto úsilí odrazilo mimo jiné v uvedení služby Blokování nelegálního obsahu na internetu, aktivní účasti operátora na Dni Země, či – v souvislosti s jarními povodněmi – ve speciální nabídce pro postižené živelnou katastrofou.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
3G síť od O2 je dostupná dalším 160 000 obyvatel ČR

Telefónica O2 Czech Republic pokrývá mobilní 3G sítí další města a obce. Ode dneška mohou rychle surfovat také obyvatelé Havířova,...

Zavřít