T-Mobile Czech Republic a.s. prošel úspěšně auditem Compliance

T-Mobile Czech Republic a.s. se podle dostupných informací stala první společností v České republice, která úspěšně absolvovala externí audit zaměřený na Compliance management systém (Řídicí systém pro dodržování zákonných a interních pravidel zaměřených na boj proti korupci a podvodům).

Cílem auditu, který byl proveden mezinárodní auditorskou společností z velké auditorské čtyřky, bylo posoudit, zda má společnost nastaveny odpovídající procesy, které dostatečně odhalují rizika porušování zákonů a zda jsou zavedena opatření, která do budoucna minimalizují rizika v této oblasti.

Nedodržování zákonů a regulačních pravidel s sebou nese nejen finanční rizika, ale především ztráta dobré pověsti společnosti i jejích zaměstnanců. Hlavním cílem auditu bylo minimalizování těchto rizik, které by mohly významně poškodit postavení T-Mobile na trhu. V oblasti compliance jsou nejdále Spojené státy americké a Austrálie, vodítkem pro audit byly proto compliance požadavky stanovené organizací Transparency international, US Sentencing guidelines (Trestní direktiva Spojených států amerických) a australské standardy pro compliance vydané Australskou komisí pro hospodářskou soutěž a spotřebitele ACCC.

„Výsledek auditu nás velmi potěšil, v této náročné prověrce jsme obstáli bez jakýchkoli auditorských výhrad.“, říká Roland Mahler, generální ředitel T-Mobile CZ a dodává: „Dodržování zákonů a pravidel hospodářské soutěže, zkrátka fér hry považujeme za nezbytný princip našeho podnikání. Možná to není nejrychlejší cesta k úspěchu, ale z dlouhodobého pohledu jediná možná.“

Společnost T-Mobile se zavázala k čistému a transparentnímu podnikání a nekompromisnímu potírání korupce a podvodů. Vydala etický kodex pro všechny zaměstnance a stanovila pevná pravidla např. pro uzavírání kontraktů, poskytování darů a benefitů či pozvánky na společenské akce.  Zvláštní pozornost je věnována kontrole vztahů s veřejnými činiteli.

T-Mobile se chce stát přední společností v ČR na poli transparentního a zákonného podnikání a přispět tak ke kultivaci podnikatelského a občanského prostředí.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
T-Mobile: partnerství s fotbalovou reprezentací pokračuje

T-Mobile zůstává i nadále generálním partnerem české fotbalové reprezentace. Tento týden byla prodloužena smlouva mezi operátorem a společností STES, nositelem...

Zavřít