Nadace O2 podpořila již podeváté 10 miliony korun znevýhodněné děti a mládež

Zástupci Nadace O2 dnes v Praze slavnostně předali 33 nestátním neziskovým organizacím granty ve výši 6 250 000 Kč. Finanční prostředky, které poputují do devíti českých krajů, pomohou zlepšit kvalitu života dětí a mládeže se zdravotním, sociálním či jiným znevýhodněním. Další granty v hodnotě 3 750 000 Kč předá Nadace O2 vítězným projektům z moravských krajů ve čtvrtek 23. září 2010 v Ostravě. Uzavře tak již 9. ročník svého grantového programu.

„Díky zhoršené ekonomické situaci trpí v dnešní době neziskový sektor nedostatkem finančních prostředků. Jsme proto rádi, že můžeme i v letošním roce pomoci 10 miliony korun na realizaci alespoň některých jejich projektů,“ říká ředitelka Nadace O2 Ivana Šatrová a dodává: „Za devítileté působení grantového programu Nadace O2 se nám podařilo přispět částkou 106,3 miliony korun ke zlepšení života 150 000 znevýhodněných dětí a mládeže. Touto cestou bych chtěla poděkovat všem lidem z vítězných i zúčastněných organizací a vyjádřit svůj obdiv nad nesmírným úsilím, se kterým se práci s dětmi každodenně věnují.“

Devátý ročník grantového programu by vyhlášen v dubnu. Své projekty mohli žadatelé o podporu zasílat až do května. Celkem se přihlásilo 338 organizací, které se zaměřují na podporu znevýhodněných dětí a mládeže, majících z různých důvodů ztíženou možnost začlenit se do společnosti. Neziskové organizace mohly žádat o grant ve výši od 50 do 400 tisíc korun.

Zaslané projekty byly v každém kraji studovány a hodnoceny regionální komisí, složenou z místních odborníků na neziskový sektor a práci s dětmi, zástupců médií a zaměstnanců společnosti Telefónica O2 Czech Republic. Vybrané semifinálové projekty byly předloženy k posouzení a ohodnocení nezávislým externím specialistům na problematiku dětí a mládeže. Na základě jimi zpracovaných posudků rozhodli poté členové komise o vítězných organizacích, které získají grant Nadace O2.

Letošní grantové řízení bude, jako každoročně, završeno udělením Ceny Nadace O2. Správní rada Nadace O2 vybírá z nominovaných projektů od regionálních komisí jeden výjimečný projekt, který ji zaujme svou snahou měnit zavedené společenské zvyklosti a bořit společenská tabu. Nezisková organizace, která projekt přihlásila, obdrží od Nadace O2 příspěvek ve výši 1 milion korun. Vítěz Ceny bude oznámen na začátku roku 2011.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
O2 přináší 3G síť dalším 330 000 obyvatel

Společnost Telefónica O2, operátor s největším 3G pokrytím České republiky, dostává svým slibům a podle plánu pokračuje v rozšiřování signálu...

Zavřít