Výsledky jednání mimořádné valné hromady

Mimořádná valná hromada akcionářů společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., se uskutečnila dne 10. září 2010 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní zhruba 87 % akcií, a tak byla usnášeníschopná.

Valná hromada rozhodla o změně formy všech kmenových akcií společnosti na majitele o jmenovité hodnotě 100 Kč na kmenové akcie na jméno. Důvodem pro změnu formy akcií bylo přijetí novely zákona o veřejných zakázkách. Změna formy akcií nebude mít žádný dopad na stávající práva akcionářů.

Valná hromada dále schválila novelizaci stanov společnosti, která spočívala zejména v úpravách spojených se změnou formy akcií a dále v rozšíření předmětu podnikání společnosti.

Závěrem svého jednání valná hromada přijala usnesení, kterým udělila souhlas k uzavření smlouvy o vkladu časti podniku do 100% vlastněné dceřiné společnosti. Smlouva má být uzavřena mezi společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako vkladatelem a nově zakládanou společností s pracovním názvem Informační linky, a.s. Předmětem smlouvy je vklad části podniku společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., představovaný částí podniku – organizační jednotkou Informační a asistenční služby a katalog firem (Call-based information services a On-line business catalogue) – do základního kapitálu nově zakládané společnosti.

Mohlo by Vás zajímat:  Generálním ředitelem O2 se stává Tomáš Budník

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
T-Mobile zlevňuje většinu tarifů Podnikatel

T-Mobile vylepšuje svou nabídku pro drobné živnostníky a malé firmy. Každý, kdo nyní uzavře novou smlouvu k většině tarifů Podnikatel, získá...

Zavřít