T-Mobile opět získal cenu Firma roku: Rovné příležitosti

T-Mobile opět získal prestižní ocenění v soutěži Firma roku: Rovné příležitosti.  Vítěze vyhlásila 6. října 2010 nevládní nezisková organizace Gender Studies, která tuto cenu uděluje již od roku 2004. Soutěže se účastní desítky významných tuzemských společností z celé České republiky.

Operátor byl letos pozitivně hodnocen především za systém rovných příležitostí (fair share), diverzitu (rozmanitost), zaměstnanecké průzkumy, navýšení počtu žen v manažerských funkcích a také za spolupráci s neziskovými organizacemi.

Firma roku: Rovné příležitosti si klade za cíl nejen ocenit společnosti, které udávají trend v personalistice a prokazují kvalitu svých zaměstnaneckých politik a programů v oblasti rovných příležitostí, ale také zvýšit motivaci a povědomí zaměstnavatelů v těchto otázkách. Hodnocena jsou rovněž opatření na podporu diverzity a slaďování osobního a pracovního života, které je již několik let hlavní sledovanou oblastí soutěže.

„Udělené ocenění nás velice těší. Neznamená to však, že bychom se této oblasti přestali věnovat. Naopak, tvrdě na rozvoji pracujeme. Zvýšili jsme například využívání flexibilních pracovních úvazků nebo jsme zrealizovali aktivity na podporu harmonizace pracovního a osobního života zaměstnanců,“ říká Barbora Stejskalová, výkonná ředitelka úseku lidských zdrojů společnosti T-Mobile.

Nedílnou součástí hodnocení přihlášených je i zpětná vazba a možnost dalších konzultací. Každý účastník získává řadu doporučení šitých na míru. Firma roku: Rovné příležitosti tak nejen oceňuje, ale i nabízí know-how v oblasti rovných příležitostí a slaďování pracovního a osobního života.

Společnosti T-Mobile se od posledního ocenění podařilo rozvinout řadu programů z této oblasti. Kromě flexibilních pracovních úvazků a prevence zdraví se firma soustředila v poslední době i na komunikaci s dlouhodobě nepřítomnými pracovníky, především s těmi na rodičovské dovolené, formou nového informačního kanálu. V nabídce zaměstnaneckých výhod pak přibyly služby přispívající k lepšímu sladění osobního a pracovního života, jako jsou například hlídání dětí či úklid. O všech možnostech komunikuje firma se svými zaměstnanci i prostřednictvím rozmanitých akcí, např. veletrhem Život v rovnováze či celodenní akcí Ukažme svou práci dětem.

Mohlo by Vás zajímat:  T-Mobile nabízí data k Lenovu s 50 % slevou

Soutěž Firma roku: Rovné příležitosti je každoročně otevřena širokému okruhu zájemců. Programy na podporu rovných příležitostí, které přihlášené firmy uvádějí v dotaznících, jsou hodnoceny na základě dvoukolového systému bodování. V prvním kole vybírá potenciální kandidáty tým Gender Studies. Ve druhém pak hodnotí užší výběr kandidátů odborná porota složená z pěti expertů a expertek. Minimální odstup mezi účastmi v jednotlivých ročnících činí jeden rok. Firma, která získala ocenění v předcházejícím roce, nemůže být v dalším roce znovu oceněna.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Lovecká sezóna netradičně: zbraní je QR čtečka

Nový projekt na podporu QR kódů připravila česká portálová jednička Seznam.cz společně s mobilním operátorem T-Mobile. Lovecká sezóna naostro startuje...

Zavřít