Telefónica O2 Czech Republic – Finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2010

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje neauditované konsolidované finanční výsledky za první tři čtvrtletí 2010, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společností Telefónica O2 Slovakia, Telefónica O2 Business Solutions a dalších menších společností.

Přehled nejdůležitějších výsledků

  • Ve třetím čtvrtletí 2010 pokračoval nárůst počtu zákazníků mobilních služeb díky přírůstku zákazníků smluvních služeb o 37 tisíc.
  • Počet zákazníků vysokorychlostního internetu ADSL vzrostl meziročně o 11,3 %; ve třetím čtvrtletí se jejich počet zvýšil o 20 tisíc, což představuje největší kvartální přírůstek v roce 2010.
  • Konsolidované výnosy poklesly v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně o 7 %, v samotném třetím čtvrtletí o 7,8 %, vlivem dalšího snížení mobilních terminačních poplatků a nižších výnosů z ICT služeb.
  • Konsolidovaný provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) vzrostl v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně o 5,6 % díky zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv zaúčtované ve třetím čtvrtletí 2010. Tato jednorázová transakce je výsledkem potvrzení pozitivního pohledu společnosti na vývoj segmentu pevných linek. Plně srovnatelný zisk OIBDA [1] v prvních třech čtvrtletích 2010 poklesl meziročně o 6,1 %.
  • Pokračující zaměření vedení společnosti na efektivní vynakládání provozních nákladů a snížení mobilních terminačních poplatků vedlo k poklesu provozních nákladů v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně o 6,7 % (bez zahrnutí vlivu dohody o narovnání se společností T-Mobile ve druhém čtvrtletí 2009) a nárůstu plně srovnatelné OIBDA marže [2] o 0,1 p.b na 44 %.
  • Telefónica O2 Slovakia zaznamenala další nárůst počtu zákazníků (o 73 tisíc ve třetím čtvrtletí) a dále zlepšila své finanční výsledky a ve třetím čtvrtletí dosáhla pozitivní provozní zisk před odpisy a amortizací OIBDA.
  • Společnost potvrzuje své celoroční cíle [3] na úrovni provozního zisku OIBDA a investic.

„Jsem rád, že se nám podařilo udržet solidní růst počtu zákazníků v klíčových oblastech, a to díky naší dlouhodobé snaze nabízet hodnotné služby. Zájem zákazníků o mobilní tarify O2 NEON vedl k dalšímu zvýšení počtu tarifních zákazníků a zlepšení zákaznické struktury. Nabídka služeb založená na vysokorychlostním internetu nám zase pomohla navýšit počet zákazníků ADSL a dále zpomalit pokles pevných linek. Na Slovensku jsme udrželi vysoké tempo růstu počtu zákazníků a ve třetím čtvrtletí jsme zaznamenali pozitivní úroveň provozního zisku OIBDA. Výnosy v uplynulém čtvrtletí byly ovlivněny dalším snížením mobilních terminačních poplatků a nižšími výnosy z ICT služeb. Přesto jsme díky důsledné kontrole provozních nákladů udrželi plně srovnatelnou OIBDA marži v prvních třech čtvrtletích 2010 na vysoké úrovni 44 %, stejně jako loni v tomto období, a zároveň jsme zvýšili kvalitu našich služeb. Čistý zisk vzrostl meziročně o 16,5 % díky jednorázovému zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv, které potvrzuje náš pozitivní náhled na vývoj fixního segmentu,“ komentuje finanční výsledky Jesús Pérez de Uriguen, 1. místopředseda představenstva a ředitel pro finance společnosti Telefónica O2 Czech Republic

Konsolidované finanční výsledky

Celkové konsolidované výnosy z podnikání se v prvních třech čtvrtletích 2010 snížily meziročně o 7 % na 41 597 mil. Kč, v samotném třetím čtvrtletí o 7,8 % na 13 832 mil. Kč. Finanční výsledky skupiny ve třetím čtvrtletí 2010 ovlivnilo další snížení mobilních terminačních poplatků, nižší počet ICT projektů pro veřejný sektor a výnosy z univerzální služby zaúčtované ve třetím čtvrtletí 2009. Bez zahrnutí vlivu univerzální služby [4] by konsolidované výnosy z podnikání klesly v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně o 6,4 % a o 6,8 % ve třetím čtvrtletí 2010. Výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně o 8,9 % na 18 255 mil. Kč (o 7,5 % bez zahrnutí vlivu univerzální služby) a ve třetím čtvrtletí 2010 o 11,7 % na 5 982 mil. Kč (o 9,6 % bez zahrnutí vlivu univerzální služby). Výnosy z podnikání mobilního segmentu v České republice poklesly v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně o 8,4 % na 21 444 mil. Kč (o 4,3 % bez zahrnutí vlivu snížení mobilních terminačních poplatků) a ve třetím čtvrtletí 2010 o 8,2 % na 7 134 mil. Kč (o 4,5 % bez zahrnutí vlivu snížení mobilních terminačních poplatků). Naproti tomu výnosy na Slovensku pokračovaly v solidním růstu, když v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně vzrostly o 54,1 % na 78,9 mil. EUR a o 59,3 % v samotném třetím čtvrtletí. Kromě toho vykázala Telefónica O2 Slovakia ve třetím čtvrtletí 2010 pozitivní provozní hospodářský zisk před odpisy a amortizací (OIBDA).

Podobně jako v předchozích čtvrtletích společnost pokračovala ve svém úsilí efektivně vynakládat provozní náklady s cílem maximálně kompenzovat pokles výnosů. Díky tomu klesly konsolidované provozní náklady v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně o 2,9 % na 24 499 mil. Kč a o 5,6 % na 7 947 mil. Kč v samotném třetím čtvrtletí. Meziroční srovnání výše provozních nákladů bylo ovlivněno pozitivním vlivem dohody o narovnání se společností T-Mobile ve druhém čtvrtletí 2009 ve výši 1 027 mil. Kč. Bez zahrnutí této položky by konsolidované náklady klesly v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně o 6,7 %. Za zmínku také stojí 12,9% pokles mzdových nákladů ve třetím čtvrtletí 2010, který potvrzuje pozitivní dopad restrukturalizačního programu oznámeného v prvním čtvrtletí 2010. Na konci září počet zaměstnanců skupiny poklesl meziročně o 13,7 % na 7 716. V samotném třetím čtvrtletí 2010 počet zaměstnanců skupiny poklesl o 582 zaměstnanců.

Mohlo by Vás zajímat:  Operátoři O2 a T-Mobile spustili první sdílené LTE vysílače

Z důvodu nejistého a potenciálně negativního vývoje telekomunikačního trhu a regulačního prostředí zaúčtoval ČESKÝ TELECOM (předchůdce Telefónica O2 Czech Republic, a.s.) v roce 2003 snížení hodnoty aktiv ve výši 9 909 mil. Kč týkající se fixního segmentu. Od té doby prováděla společnost každoročně přezkoumání výše uvedeného snížení hodnoty aktiv. Výsledkem nedávného přezkoumání, které zohlednilo současnou strategii společnosti zaměřenou na vysokorychlostní internet a data, zlepšující se výsledky a využití fixní sítě a pokračující synergie mezi fixním a mobilním segmentem, bylo zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv ve výši 4 343 mil. Kč. O tuto částku byl pozitivně ovlivněn provozní hospodářský zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) ve třetím čtvrtletí 2010.

Kromě toho vedlo zaúčtování zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv ve třetím čtvrtletí 2010 k nárůstu odpisů hmotných a nehmotných aktiv o 142 mil. Kč a zvýšení daně z příjmu o 798 mil. Kč. Díky tomu zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv zvýšilo čistý zisk ve třetím čtvrtletí 2010 a v prvních třech čtvrtletích 2010 o 3 402 mil. Kč.

Konsolidovaný provozní hospodářský zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) vzrostl v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně o 5,6 % na 21 610 mil. Kč a o 53,4 % na 10 401 mil. Kč v samotném třetím čtvrtletí. Bez zahrnutí vlivu zrušení ztráty ze snížení hodnoty majetku by OIBDA klesla meziročně o 15,6 % na 17 267 mil. Kč v prvních třech čtvrtletích 2010 a o 10,6 % na 6 058 mil. Kč ve třetím čtvrtletí 2010. Tento pokles byl způsoben zejména poklesem výnosů, jednorázovým ziskem z prodeje nemovitostí v prvním čtvrtletí 2009 (341 mil. Kč), dohodě o narovnání se společností T-Mobile ve druhém čtvrtletí 2009 (1 027 mil. Kč) a negativním dopadem nákladů na restrukturalizaci (428 mil. Kč) zaúčtovaných v prvním pololetí 2010. OIBDA marže se v prvních třech čtvrtletích 2010 zvýšila meziročně o 6,2 p.b. na 52 % a o 30 p.b. na 75,2 % ve třetím čtvrtletí 2010. Plně srovnatelný zisk OIBDA [5] poklesl v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně o 6,1 % na 18 307 mil. Kč a o 9,1 % na 6 261 mil. Kč ve třetím čtvrtletí 2010. Plně srovnatelná OIBDA marže[6] se v prvních třech čtvrtletích 2010 zlepšila meziročně o 0,1 p.b. a dosáhla 44 % (ve třetím čtvrtletí klesla meziročně o 1,1 p.b. na 45,3 %).

Konsolidovaný čistý zisk se v prvních třech čtvrtletích 2010 zvýšil meziročně o 16,5 % na 10 367 mil. Kč hlavně díky zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv. Bez zahrnutí vlivu zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv by se konsolidovaný čistý zisk v prvních třech čtvrtletích a ve třetím čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 21,7 % a o 17,7 %. Za tímto poklesem stojí především pokles provozního zisku OIBDA, který nebyl plně kompenzován poklesem odpisů a nižší daní z příjmu.

Konsolidované investice dosáhly v prvních třech čtvrtletích 2010 výše 3 728 mil. Kč, meziročně o 17,8 % méně (o 17,3 % méně v samotném třetím čtvrtletí). Podobně jako v předchozích čtvrtletích pokračovala společnost ve třetím čtvrtletí v investicích do rozšiřování vysokorychlostních mobilních sítí (EDGE a UMTS), zkvalitnění fixních sítí vysokorychlostního přístupu k internetu a vývoje svých IT systémů. Na konci října bylo 3G sítí pokryto 74 měst a jejich okolí, což představovalo 40 % populace v České republice. Zároveň došlo k dalšímu rozšíření pokrytí sítě EDGE, která byla na konci října k dispozici 98 % populace.

Volné hotovostní toky dosáhly v prvních třech čtvrtletích 2010 výše 11 619 mil. Kč, meziročně o 31,4 % více, zejména díky nižší zaplacené dani z příjmu a nižším platbám za investice.

Celková výše konsolidovaného finančního dluhu dosáhla k 30. září 2010 výše 2 976 mil Kč, což je o 4,9 % méně než na konci roku 2009 hlavně díky posílení české koruny. Objem hotovosti, peněžních ekvivalentů a krátkodobých finančních investic dosáhl k tomuto datu výše 12 892 mil. Kč oproti 1 378 mil. Kč na konci roku 2009. Ve třetím čtvrtletí společnost nadále pokračovala v akumulaci hotovosti pro výplatu dividendy (12 884 mil. Kč), ke které došlo 6. října 2010, tzn. na začátku čtvrtého čtvrtletí 2010.

Přehled mobilního segmentu v České republice [7]

V mobilním segmentu pokračoval nárůst počtu smluvních mobilních zákazníků, zejména díky úspěchu neomezených tarifů O2 NEON. Celkově byly finanční výsledky ve třetím čtvrtletí 2010 ovlivněny dalším snížením mobilních terminačních poplatků z 1,96 Kč na 1,66 Kč, ke kterému došlo od 1. července 2010. Na druhou stranu mobilní výnosy očištěné o vliv příchozího provozu (pokles mobilních propojovacích poplatků) vykázaly pokračující zlepšující se trend zaznamenaný již v předchozím čtvrtletí.

Mohlo by Vás zajímat:  O2 představuje nové webové stránky www.o2.cz s elektronickým vyúčtováním Moje O2

Celkový počet mobilních zákazníků dosáhl na konci září 2010 výše 4 856 tisíc, meziročně o 1,4% méně, a byl ovlivněn jednorázovým snížením počtu smluvních zákazníků s nízkou mírou aktivity o 111 000 zákazníků ve druhém čtvrtletí 2010. Bez tohoto jednorázového snížení by celkový počet zákazníků vzrostl meziročně o 0,9 %. Počet smluvních zákazníků vzrostl meziročně o 2,6 % na 2 819 tisíc na konci třetího čtvrtletí 2010 (o 6,7 % více bez jednorázového snížení ve druhém čtvrtletí 2010). Čistý přírůstek ve třetím čtvrtletí dosáhl 37 tisíc (115 tisíc v prvních třech čtvrtletích bez zahrnutí uvedeného jednorázového snížení), zejména díky pokračující oblibě tarifů O2 NEON a migraci zákazníků z předplacených služeb na tarifní. Počet aktivních zákazníků předplacených služeb dosáhl ke konci třetího čtvrtletí 2010 výše 2 038 tisíc, meziročně o 6,4 % méně. Za zmínku stojí další zlepšení ve vývoji této zákaznické báze. Ve třetím čtvrtletí 2010 klesl počet zákazníků o 23 tisíce ve srovnání s 34 tisíci a 35 tisíci ve druhém respektive prvním čtvrtletí 2010. Na konci třetího čtvrtletí 2010 tak podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu dosáhl 58 %, což představuje meziroční nárůst o 2,3 p.b.

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků v prvních třech čtvrtletích 2010 dosáhla 2,4 %, což je o 0,5 p.b. meziročně více, zejména kvůli jednorázovému snížení počtu zákazníků smluvních služeb ve druhém čtvrtletí 2010.

Celkový mobilní hlasový provoz[8]v České republice vzrostl v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně o 7,9 % na 6 558 milionů minut.

Průměrný měsíční výnos na zákazníka ARPU[9]dosáhl v prvních třech čtvrtletích 2010 výše 469,9 Kč, což představuje meziroční pokles o 8,8 %, také díky snížení mobilních terminačních poplatků. Na druhou stranu meziroční pokles ARPU se ve třetím čtvrtletí 2010 zpomalil na 7,4 % ze 7,9 % ve druhém čtvrtletí díky stabilizaci spotřeby zákazníků. ARPU zákazníků smluvních služeb dosáhl v prvních třech čtvrtletích 2010 výše 665,8 Kč, meziročně o 12,3 % méně, ale jen o 10,1 % méně na 669,5 Kč ve třetím čtvrtletí. Důvodem byla, stejně jako ve druhém čtvrtletí, pokračující stabilizace spotřeby zákazníků. Kromě toho stála za poklesem ARPU tarifních zákazníků pokračující migrace zákazníků předplacených služeb na smluvní služby a pokles mobilních terminačních poplatků. ARPU zákazníků předplacených služeb klesl v prvních třech čtvrtletích 2010 o 8,6 % na 203,8 Kč, zatímco v samotném třetím čtvrtletí to bylo o 7,5 % na 205,1 Kč.

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu klesly v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně o 8,4 % na 21 444 mil. Kč a o 8,2 % ve třetím čtvrtletí 2010. Výnosy ze služeb klesly v těchto obdobích meziročně o 8,4 %, ale jen o 8,1 % díky již zmíněnému poklesu mobilních terminačních poplatků a stabilizaci spotřeby. Pokles mobilních terminačních poplatků snížil výnosy ze služeb v prvních třech čtvrtletích 2010 o 4,2 p.b. a o 3,8 p.b. v samotném třetím čtvrtletí. I přes 7,8 % meziroční nárůst odchozích hovorů v prvních třech čtvrtletích 2010 se výnosy z hovorného snížily meziročně o 10,8 % na 6 337 mil. Kč a o 11,4 % ve třetím čtvrtletí 2010. Hlavním důvodem byl vyšší počet zákazníků využívající tarify O2 NEON. Výnosy z propojení poklesly meziročně o 21,4 % na 2 800 mil. Kč a o 25,3 % v samotném třetím čtvrtletí díky dalšímu snížení mobilních terminačních poplatků a nižšímu příchozímu hlasovému provozu. Ostatní výnosy (včetně výnosů ze služeb s přidanou hodnotou, z internetu a datových a ostatních služeb) poklesly dohromady v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně o 5,1 %, zatímco ve třetím čtvrtletí jen o 0,7 %, což potvrzuje snižující se optimalizaci chování zákazníků podobně jako ve druhém čtvrtletí.

Přehled segmentu pevných linek[10]

V segmentu pevných linek zaznamenala společnost solidní nárůst počtu zákazníků vysokorychlostního internetu a další zpomalení poklesu pevných linek. V souladu s očekáváním a komentáři společnosti v předchozích čtvrtletích, finanční výsledky ve třetím čtvrtletí 2010 byly negativně ovlivněny nižšími výnosy z ICT služeb díky nižšímu počtu projektů pro veřejný sektor a již zmíněnými výnosy z univerzální služby.

Celkový počet pevných linek poklesl do konce září 2010 meziročně o 5,8 % na 1 686 tisíc. Ve třetím čtvrtletí 2010 dosáhl čistý pokles počtu pevných linek 23 tisíc, o 22,8 % méně oproti druhému čtvrtletí a o 31,8 % méně oproti prvnímu čtvrtletí 2010. Důvodem byl nárůst počtu zákazníků využívajících služeb vysokorychlostního internetu bez hlasového paušálu (tzv. naked ADSL), které společnost nabízí od května 2009. Vliv nové koncepce služeb se pozitivně odrazil také na snižujícím se poklesu počtu domácností využívajících služby společnosti.

Mohlo by Vás zajímat:  Organizační změny ve vedení společnosti

Hlasový provoz generovaný v pevné síti poklesl v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně o 13,2 % na 1 318 milionů minut díky pokračujícímu poklesu počtu pevných telefonních linek a nahrazování fixního hlasového provozu provozem mobilním.

Počet přípojek ADSL dosáhl na konci třetího čtvrtletí 2010 výše 777 tisíc, meziročně o 11,3 % více, když čistý přírůstek ve třetím čtvrtletí 2010 dosáhl 20 tisíc. Počet zákazníků služby O2TV dosáhl 131 tisíc.

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně o 8,9 % na 18 255 mil. Kč (o 7,5 % bez zahrnutí vlivu univerzální služby) a o 11,7 % na 5 982 mil. Kč ve třetím čtvrtletí 2010 (o 9,6 % bez zahrnutí vlivu univerzální služby). Výnosy z měsíčních poplatků klesly v prvních třech čtvrtletích 2010 o 27,1 % na 3 934 mil. Kč a o 15,4 % ve třetím čtvrtletí, díky pokračujícímu poklesu počtu pevných linek a uvedení nové nabídky služeb založených na vysokorychlostním internetu v roce 2009. Na druhé straně výnosy z internetu a služeb založených na vysokorychlostním internetu vzrostly v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně o 22,3 % na 4 476 mil. Kč. Výnosy z IT služeb a zákaznických řešení vzrostly v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně o 2,1 % na 1 525 mil. Kč, zatímco v samotném třetím čtvrtletí klesly o 26,4 % díky výše uvedenému nižšímu počtu projektů pro veřejný sektor.

Výsledky na Slovensku

Ve třetím čtvrtletí 2010 zaznamenala Telefónica O2 Slovakia další nárůst počtu svých zákazníků a zlepšení finanční výkonnosti díky pokračující oblibě tarifu O2 Fér, založeném na jednoduchosti a kvalitě. Na konci září 2010 dosáhl počet aktivních zákazníků výše 781 tisíc, meziročně o 68,7 % více. Čistý přírůstek ve třetím čtvrtletí 2010 dosáhl 73 tisíc. Počet zákazníků smluvních služeb vzrostl do konce třetího čtvrtletí meziročně o 82,2 % na 286 tisíc, zatímco počet aktivních zákazníků předplacených služeb se zvýšil meziročně o 61,7 % na 495 tisíc. Na konci třetího čtvrtletí 2010 tak podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu dosáhl 36,7 %, což představuje nárůst o 2,7 p.b. Celkové výnosy společnosti Telefónica O2 Slovakia vzrostly v prvních třech čtvrtletích 2010 meziročně o 54,1 % na 78,9 mil. EUR, a o 59,3 % na 30,1 mil EUR v samotném třetím čtvrtletí 2010. V souladu se svými cíli a komentáři v předchozích čtvrtletích, vykázala Telefónica O2 Slovakia ve třetím čtvrtletí 2010 pozitivní hodnotu provozního zisku OIBDA. ARPU zákazníků smluvních služeb dosáhl v prvních devíti měsících a ve třetím čtvrtletí 2010 výše 19,15 EUR, respektive 19,7 EUR, zatímco u zákazníků předplacených služeb to bylo 8,49 EUR a 8,8 EUR.

[1] OIBDA bez zahrnutí poplatku za používání značky a jednorázových operací (univerzální služby, zisku z prodeje nemovitostí a dohody o narovnání se společností T-Mobile čítající dohromady výnosy ve výši 1 536 mil. Kč v prvních třech čtvrtletích 2009; univerzální služby, restrukturalizačních nákladů a zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv čítajících dohromady výnosy ve výši 3 937 mil. Kč v prvních třech čtvrtletích 2010).

[2] Plně srovnatelná OIBDA / Plně srovnatelné výnosy z podnikání (výnosy z podnikání bez zahrnutí výnosů z univerzální služby ve výši 345 mil. Kč v prvních třech čtvrtletích 2009 a 34 mil. Kč v prvních třech čtvrtletích 2010).

[3] Pokles provozního zisku OIBDA o 5 % až 9 %, investice okolo 6 mld. Kč. Pro účely odhadu pro rok 2010, OIBDA nezahrnuje poplatek za používání značky (754 mil. Kč v roce 2009). Dále OIBDA v roce 2009 nezahrnuje jednorázové operace (narovnání se společností T-Mobile, univerzální službu a zisk z prodeje nemovitostí) v celkové hodnotě 1 548 mil. Kč. Odhad pro rok 2010 nepředpokládá změny v konsolidačním celku a předpokládá konstantní kurz roku 2009.

[4] 345 mil. Kč v prvních třech čtvrtletích 2009 a 34 mil. Kč v prvních třech čtvrtletích 2010

[5] OIBDA bez zahrnutí poplatku za používání značky a jednorázových operací (univerzální služby, zisku z prodeje nemovitostí a dohody o narovnání se společností T-Mobile čítající dohromady výnosy ve výši 1 536 mil. Kč v prvních třech čtvrtletích 2009; univerzální služby, restrukturalizačních nákladů a zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv čítajících dohromady výnosy ve výši 3 937 mil. Kč v prvních třech čtvrtletích 2010).

[6] Plně srovnatelná OIBDA / Plně srovnatelné výnosy z podnikání (výnosy z podnikání bez zahrnutí výnosů z univerzální služby ve výši 345 mil. Kč v prvních třech čtvrtletích 2009 a 34 mil. Kč v prvních třech čtvrtletích 2010).

[7] Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem

[8] Odchozí a příchozí, bez zahrnutí roamingového provozu

[9] Včetně výnosů ze segmentu pevných linek

[10] Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Novým ředitelem prodeje firemním zákazníkům a prodeje služeb s přidanou hodnotou se stal Milan Křístek

Ředitelem prodeje firemním zákazníkům a prodeje služeb s přidanou hodnotou největšího telekomunikačního operátora v České republice se stal od začátku listopadu...

Zavřít