Třetí čtvrtletí 2010: stabilní výsledky potvrzují správnost strategie

V prvních třech čtvrtletích roku 2010 dosáhl T-Mobile Czech Republic uspokojivých výsledků i přes negativní vlivy pokračujících trendů na telekomunikačním trhu: vysokou míru nasycení mobilního trhu, silnou konkurenci a regulační opatření ze strany EU. Operátor potvrdil svoji pozici v počtu zákazníků a zaznamenal určitý pokles u klíčových finančních ukazatelů.  

Celkem využívalo služby společnosti T-Mobile ke konci září 2010 téměř 5,5 milionu zákazníků. Tržby přesáhly 22 miliard Kč v prvních třech čtvrtletích, přičemž téměř 7,4 miliardy Kč tržeb bylo vyprodukováno ve třetím čtvrtletí 2010. Integrovaný ukazatel EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) činil přibližně 10,6 miliardy Kč a marže EBITDA 48,2 %. Průměrná měsíční útrata za telekomunikační služby (ARPU) dosáhla hodnoty 421 Kč jak ve třetím čtvrtletí 2010, tak v prvních devíti měsících tohoto roku.

„Vykázané výsledky potvrzují naše prognózy a správnost zvolené strategie. Trh s mobilními službami je charakteristický značnou míru nasycení a v důsledku mnoha faktorů již nenabízí další potenciál růstu. Zaměřujeme se tedy i na jiná odvětví, jako jsou trh s pevnými hlasovými službami, ICT a televize,“ vysvětluje Roland Mahler, generální ředitel T‑Mobile Czech Republic, a dodává: „Tato strategie nám umožní splnit naše hlavní cíle – udržet tržby na stabilní úrovni a  i nadále zůstat nejrychleji se rozvíjejícím integrovaným operátorem.“

Během prvních tří čtvrtletí společnost nadále rozvíjela datové služby – sítí 3G nyní pokrývá více než 34 % populace a její výstavba dále pokračuje. Operátor uvedl na trh četné datové nabídky, např. denní balíček 24 za 24, ADSL od 399 Kč a internet v mobilu pro mladé za 100 Kč. Dále zavedla novou generaci tarifů pro tarifní i Twist zákazníky a otevřela jedinečnou on-line půjčovnu počítačových her FRAG. (Více informací o výše uvedených nabídkách naleznete na www.t-press.cz).

Mohlo by Vás zajímat:  T-MOBILE PŘEDSTAVÍ NAŠIM PRO RADOST

Finanční výsledky
V prvních třech čtvrtletích 2010 vykázal T-Mobile Czech Republic celkové tržby ve výši 22 miliard Kč, což představuje meziroční pokles o 7,7 %. Tržby ze služeb dosáhly téměř 20,7 miliardy Kč. Upravený ukazatel EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) činil 10,6 miliardy Kč, marže EBITDA pak 48,2 %. Měsíční průměrná útrata na zákazníka (ARPU) ke konci září 2010 meziročně poklesla o 10,8 % na 421 Kč, a to zejména vlivem regulačních opatření. Tyto negativní dopady bylo možné pouze částečně kompenzovat navýšeným podílem tarifních zákazníků na celkové zákaznické základně, a to díky zavedení nových, výhodnějších generací tarifů. Tržby z nehlasových služeb v prvních třech čtvrtletích tohoto roku vzrostly na 23 % z tržeb ARPU.

Zákazníci
Celkový počet zákazníků se nezměnil – nadále dosahoval 5,46 milionů. Počet tarifních uživatelů činil téměř 2,75 milionu, což představuje více než polovinu celkové zákaznické základny a meziroční nárůst o 4,6 %. V prvních devíti měsících průměrný měsíční churn (tj. počet zákazníků, kteří se rozhodli nadále nevyužívat služeb operátora) zůstal stabilní ve výši 1,3 %.

„Stabilita naší zákaznické základny je jedinečná. Rádi bychom ji ještě posílili zavedením dalších výhodných tarifů a nabídek. Věříme, že vánoční kampaň včetně zcela nové ‚ostré‘ T-Mobile Televize zákazníky ujistí, že si vybrali toho správného operátora,“ dodává Mahler na závěr.

Výsledky za 3. čtvrtletí 2010

v tis. Q3/2010 Q3/2009 Změna meziročně v % (zaokrouhl.) Q1 – 3/2010 Q1 – 3/2009 Změna meziročně v %(zaokrouhl.)
Počet zákazníků (ke konci období) 5 460 5 458 0,0 % 5 460 5 458 0,0 %
– tarifní zákazníci 2 750 2 630 4,6 % 2 750 2 630 4,6 %
– Twist zákazníci 2 710 2 828 -4,2 % 2 710 2 828 -4,2 %
Noví zákazníci -5 25 n.a. 4 36 -88,9 %
– tarifní zákazníci 20 32 -37,5 % 98 131 -25,2 %
– Twist zákazníci -24 -6 n.a. -94 -95 -1,1 %
Průměrný měsíční churn 1,4 % 1,3 % 0,1 p.b. 1,3 % 1,3 % 0,0 p.b.
– tarifní zákazníci 0,5 % 0,5 % 0,0 p.b. 0,4 % 0,5 % 0,0 p.b.
Q3/2010 Q3/2009 Změna meziročně v % Q1 – 3/2010 Q1 – 3/2009 Změna meziročně v %
Celkové tržby (mil.) – integrované 7 380 8 009 -7,9 % 22 049 23 887 -7,7 %
Tržby ARPU (mil.) – mobilní služby 6 902 7 691 -10,3 % 20 654 23 008 -10,2 %
Upravený ukazatel EBITDA (mil.) – integrovaný 3 568 4 218 -15,4 % 10 634 12 570 -15,4 %
Upravená marže EBITDA (celkové tržby) 48,3 % 52,7 % -4,3 p.b. 48,2 % 52,6 % -4,4 p.b.
ARPU – mobilní služby 421 471 -10,6 % 421 472 -10,8 %
– tarifní zákazníci 672 779 -13,7 % 675 780 -13,5 %
– Twist zákazníci 169 186 -9,1 % 170 194 -12,4 %
Podíl nehlasových služeb na ARPU v % 24 % 23 % 1 p.b. 23 % 22 % 1 p.b.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Personální změny ve správních orgánech Telefónica O2 Czech Republic

Dozorčí rada společnosti Telefónica O2 Czech Republic na svém zasedání konaném dne 4. 11. 2010 rozhodla o následujících změnách ve...

Zavřít