Deutsche Telekom: transakce na americkém trhu urychlí transformaci koncernu

Deutsche Telekom získá přibližně 8% podíl v americké telekomunikační společnosti AT&T, která od koncernu Deutsche Telekom zároveň získá 100% vlastnický podíl ve společnosti T-Mobile USA. Na této transakci se dnes dohodla představenstva obou společností. Společnost AT&T zaplatí za T-Mobile USA 25 mld. USD v hotovosti a 14 mld. USD ve formě akcií společnosti AT&T. Společnost AT&T má právo zvýšit podíl kupní ceny vyplacené v hotovosti až o 4,2 mld. USD a úměrně k tomu snížit výši její části hrazené ve formě akcií. Celková hodnota transakce činí 39 mld. USD, což představuje atraktivní cenu rovnající se přibližně sedminásobku upraveného ukazatele EBITDA dosaženého v roce 2010. Realizace fúze ještě vyžaduje souhlas ze strany amerického regulačního orgánu. K vypořádání transakce má dojít v první polovině roku 2012.

René Obermann, generální ředitel Deutsche Telekom uvedl: „Podařilo se nám dosáhnout nejlepšího řešení pro naši společnost, naše zákazníky i akcionáře. Tato transakce pomůže posílit naši pozici v Evropě, přičemž i nadále budeme aktivním hráčem na rychle se rozvíjejícím trhu mobilních datových služeb. Budeme se tak moci více soustředit na příležitosti, které nabízí moderní infrastruktura v Německu a Evropě, stejně jako na internetové produkty, na něž se zaměřujeme v rámci naší strategie „zdokonalení, transformace a inovace“. Po iniciativách, jejichž cílem bylo nalézt řešení pro naše aktivity na britském a polském trhu, jsme touto transakcí téměř završili část naší strategie nazvanou „zdokonalení“. Teď naše zdroje více zacílíme na další dva pilíře naší strategie – transformaci a inovaci, abychom tak urychlili celkovou transformaci koncernu Deutsche Telekom.“

Timotheus Höttges, finanční ředitel Deutsche Telekom řekl: „Pro nás jakožto největšího individuálního akcionáře společnosti AT&T bude mít tato transakce značný přínos i v podobě významných dividend vyplácených AT&T. Díky skvělému výsledku této transakce tak budeme moci pokračovat v rozvoji naší společnosti. Zároveň nám to umožní snížit naše zadlužení a zahájit jeden z největších programů zpětného odkupu akcií jak v samotném Německu, tak i v odvětví evropských telekomunikací jako takovém.“

Mohlo by Vás zajímat:  SPOLEČNOSTI TELEKOM A MICROSOFT SPOJILY SÍLY ZA ÚČELEM PODPORY INOVACÍ V OBLASTI CLOUDOVÝCH SLUŽEB V EVROPĚ

Deutsche Telekom chce snížit svůj dluh o cca 13 mld. eur. Přibližně 5 mld. eur má být použito na zpětný odkup akcií po vypořádání transakce a získání potřebných usnesení v souladu s právními požadavky.

Randall Stephenson, generální ředitel a předseda představenstva společnosti AT&T uvedl: „Tato transakce přináší významné výhody pro zákazníky, majitele akcií i veřejnost, kterých lze dosáhnout pouze na této úrovni díky spojení těchto dvou společností a jejich vzájemně se doplňujících síťových technologií, využívaných částí spektra a nabízených služeb. Jsme přesvědčeni, že se nám podaří zajistit hladkou integraci. Díky takto získaným dalším částím spektra a síťovým technologiím budeme moci lépe uspokojovat stávající potřeby našich zákazníků, vybudovat základy pro budoucí rozvoj a pomoci zrealizovat cíl, který stanovil prezident Obama, tedy zajistit vysokorychlostní bezdrátový přístup k internetu pro většinu Američanů.“

Pro Deutsche Telekom transakce po svém vypořádání mimo jiné přispěje ke konsolidaci rozvahy. U poměru čistého dluhu k upravenému ukazateli EBITDA vykázanému v roce 2010 dojde na základě předběžných výsledků ke snížení z 2,2 na 1,9, tedy o 31 %.

Politika pro výplatu podílu na zisku, která byla stanovena na období tří let, nedozná v této souvislosti žádných změn. Jak je uvedeno v závazných pravidlech, Deutsche Telekom se bude i nadále držet svého plánu, který spočívá ve vyplácení celkem 3,4 mld. eur ročně svým akcionářům, a to v podobě dividendy minimálně ve výši 70 centů na akcii a ve formě zpětného odkupu akcií. Program zpětného odkupu akcií v objemu cca 5 mld. eur, který má být zahájen po vypořádání transakce, bude realizován nad rámec výše uvedené politiky.

Cíl pro rok 2011 zůstává nezměněn. Ve finančním roce 2011 očekává Deutsche Telekom upravený ukazatel EBITDA ve výši přibližně 19,1 mld. eur. Volné peněžní toky by měly zůstat na stabilní úrovni, případně mírně vzrůst v porovnání s rokem 2010, kdy dosáhly 6,5 mld. eur.

Mohlo by Vás zajímat:  Finálové hlasování Rozjezdů začíná

Deutsche Telekom má získat jedno místo v představenstvu společnosti AT&T. Hlavním finančním poradcem v rámci této transakce byla firma Morgan Stanley, která vyhotovila tzv. fairness opinion (ocenění přiměřené tržní hodnoty) pro dozorčí radu Deutsche Telekom. Finančními poradci Deutsche Telekom byly společnosti Deutsche Bank a Credit Suisse. Právními poradci Deutsche Telekom byly newyorkská firma Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (v otázkách týkajících se fúze a akvizice) a washingtonské právní kanceláře Cleary Gottlieb a Wiley Rein (v otázkách ochrany hospodářské soutěže a regulace).


Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
T-Mobile fandí fotbalu

T-Mobile žije fotbalem a pokračuje v aktivitách podporujících nejpopulárnější český sport. Zákazníci se tak mohli zapojit nejen do soutěže o zájezd...

Zavřít