Podle nezávislých testů má T-Mobile nejlepší síť

Nezávislý test německé společnosti P3 Communications, která pravidelně provádí nezávislé testy 2G a 3G sítí v řadě zemí potvrdil, že T-Mobile je leaderem v kvalitě jak v oblasti 2G a 3G (UMTS FDD) dat, tak i v případě hlasových služeb v síti GSM. Čeští zákazníci v Čechách tedy využívají kvalitnější síť než například v Německu, Rakousku či Nizozemí. K obdobnému závěru došel i únorový nezávislý test Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně, ze kterého vyšel T-Mobile jako jednoznačný vítěz v rychlosti 3G datové sítě. 

Za těmito výsledky stojí především masivní investice T-Mobile jak do modernizace GSM sítě, která byla dokončena v červnu 2010, tak do páteřních optických sítí a 3G infrastruktury, která jako jediná v ČR už od 1. září 2010 podporuje technologii HSPA+.

Společnost P3 Communications testovala české mobilní sítě od října do prosince loňského roku. Testovací tým projel všechny hlavní dálniční tahy, venkovské silnice, malá i velká města. Kvalita sítí 3G byla testována v 10 největších městech České republiky. Testy hlasových i datových sítí jsou zaměřeny na skutečnou uživatelskou zkušenost, nikoliv na technické parametry přenosu. P3 Communications hodnotí v oblasti datových přenosů zkušenosti uživatele při nejčastějších činnostech – stahování souborů, surfování po webu a práci s elektronickou poštou (pomocí protokolů IMAP a SMTP).

Test VUT v Brně probíhal v únoru 2011 ve 21 největších městech České republiky a zaměřil se výhradně na porovnání kvality 3G sítí jednotlivých operátorů. Hodnoceny byly přenosové rychlosti na downlinku i uplinku a dosahovaná latence. I tyto testy se přitom primárně zaměřily na uživatelskou zkušenost a měření z pohledu reálného uživatele s netbookem a 3G modemem.

V testu P3 Communications v oblasti GSM datových služeb T-Mobile tradičně porazil oba konkurenty ve všech sledovaných parametrech a potvrdil tak výsledky z předchozích let. Obrovský, dvoj- respektive trojnásobný, náskok T-Mobile v oblasti prohlížení webu je dosažen nejen díky technologii EDGE, která je dostupná v celé 2G síti, ale také prostřednictvím chytré optimalizace internetového protokolu http, která zmenšuje velikost stránek a tím zrychluje jejich načítání. Využití EDGE navíc hraje výraznou roli i při odesílání e-mailů, kde je síť T-Mobile o polovinu až dvojnásobek rychlejší než konkurenční sítě.

Mohlo by Vás zajímat:  RODIČE CHTĚJÍ, ABY SE DĚTI NA TÁBORECH UČILY SAMOSTATNOSTI A TÝMOVÉ SPOLUPRÁCI. NA ZÁKAZU MOBILNÍCH TELEFONŮ BĚHEM TÁBORŮ SE ALE NESHODNOU, ZJISTIL PRŮZKUM T-MOBILE

Citelný náskok však síť T-Mobile získala i v oblasti 3G dat, a to i přesto, že v době, kdy společnost P3 Communications prováděla svá měření, T-Mobile disponoval v těchto městech menším počtem základnových stanic než jeho konkurenti. Vyšší rychlost se projeví zejména při surfování po webu i při stahování souborů. Za povšimnutí stojí i téměř čtyřnásobný náskok v oblasti odesílání elektronické pošty oproti jednomu z konkurentů. Vynikajících výsledků v oblasti 3G dat je přitom dosaženo zejména díky implementaci technologie HSPA+, která vedle vyšší přenosové rychlosti nabízí také optimalizaci rozdělování dostupných kapacit mezi jednotlivé uživatele a výrazné zkrácení latence, která je důležitá zejména při surfování. Velkou roli však hraje i dostatečně dimenzovaná páteřní síť, která umožňuje všem základnovým stanicím využívat maximální dostupnou přenosovou rychlost.

Výrazný náskok T-Mobile v oblasti 3G dat potvrdilo i druhé měření, které prováděl tým profesora Hanuse z Ústavu radioelektroniky FEKT VUT v Brně. Při měření byly monitorovány následující čtyři ukazatele – přenosová rychlost downlinku při stahování dat z FTP serveru, přenosová rychlost uplinku při nahrávání dat na FTP server, časová odezva sítě a přenosová rychlost stahování referenční webové stránky dle doporučení ETSI. Měření v každém z 21 měst probíhalo na 5 různých místech po dobu 40 minut v sítí T-Mobile a T-Mobile HSPA+ i v sítích obou konkurentů. V Praze a Brně byl počet měřících míst zvýšen na deset. Měřící místa byla zvolena náhodně pracovníky VUT.

Testy ukázaly, že přenosová rychlost downlinku u přenosu po FTP protokolu v síti T-Mobile dosáhla v průměru 3 242 kbit/s, což je skoro třikrát více než u jednoho z konkurentů. Při surfování po webu byla přenosová rychlost v průměru 1 775 kbit/s, což je téměř dvakrát více než u jednoho z konkurentů. Přenosová rychlost na uplinku při přenosu dat po FTP protokolu pak dosáhla průměrné hodnoty 2 319 kbit/s, což byl taktéž zhruba dvojnásobek hodnoty než u jednoho z konkurentů. Průměrná latence v síti T-Mobile pak dosáhla hodnoty 54 ms, což je zhruba o čtvrtinu lepší výsledek než v konkurenčních sítích.

Mohlo by Vás zajímat:  T-Mobile zahájil zaměstnaneckou sbírku pro Haiti

Vynikajících výsledků dosáhl T-Mobile také v oblasti 2G hlasu. V testech z druhého pololetí roku 2009, tedy ještě před modernizací GSM sítě, tento ukazatel dosáhl hodnoty těsně pod úrovní 99 % a T-Mobile se tak dělil o prvenství s jedním z konkurentů. Modernizace a optimalizace 2G sítě přinesla zvýšení tohoto ukazatele o značných 0,6% na výslednou hodnotu 99,5%, tedy o 0,7 % respektive 1,5 % více než u konkurenčních sítí.

Jedinou oblastí, kde T-Mobile získal až druhou příčku, je oblast 3G hlasu, kde se projevila nižší hustota základnových stanic 3G sítě v době provádění nezávislých testů. Díky tomu pak docházelo k častějšímu předávání hovorů z 3G do GSM sítě a zpět, což mohlo mírně zhoršovat zjištěnou uživatelskou zkušenost. V současné době je však počet dostupných vysílačů sítě 3G v pokrytých městech výrazně navýšen, takže během případného dalšího testu lze očekávat výrazné zlepšení. Technologii HSPA+ nabízí T-Mobile v celé 3G síti. Ta v současné době pokrývá 59 měst a obcí, do konce tohoto roku pak výhody nejrychlejší sítě v ČR bude moci využívat plných 60 % obyvatel České republiky.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Mapy 1188 mají nové funkce

Na webovém portálu www.1188.cz jsou nyní mapy s novými funkcemi, lepší grafikou a přehlednější navigací. Novinkou je také vyhledávání v...

Zavřít