První čtvrtletí 2011 – dobrý start

Výsledky T-Mobile Czech Republic za první čtvrtletí letošního roku odrážejí situaci na českém trhu, který je relativně stabilní. K 31. 3. 2011 měl T-Mobile 5,4 milionu zákazníků, z nichž má 51,4 % uzavřenou smlouvu. Celkové tržby za první tři měsíce tohoto roku dosáhly 6,5 miliardy Kč, ukazatel EBITDA je na úrovni 3,3 miliardy Kč. Hodnota EBITDA marže překročila 50 %. 

„Dosažené výsledky zcela odpovídají prostředí, v němž působíme,“ komentuje Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile, a doplňuje: „Zákazníci jsou převážně věrni svému operátorovi a majitelé předplacených karet stále častěji přecházejí na výhodnější tarifní smlouvy. Ceny telekomunikačních služeb trvale klesají, což se logicky odráží i na tržbách. Jasným trendem je rostoucí podíl datových služeb na příjmech.“

Zákazníci a služby
K 31. 3. 2011 T-Mobile registroval 5,4 milionu zákazníků, tedy přibližně tolik, co před rokem. Podíl zákazníků, kteří využívají některý z paušálních mobilních programů, meziročně vzrostl téměř o 100 000 na 2,8 milionu, což představuje 51 % z celkové základny. Hlavním faktorem, který přispívá k vyšší oblibě tarifních programů, je široká nabídka integrovaných služeb a jejich výhodné podmínky a možnost jejich spojování do výhodných balíčků. Průměrný měsíční podíl zákazníků, kteří se rozhodnou odejít (churn), se drží na velmi nízkých 1,3 %.

Finanční ukazatele
Finanční výsledky odrážejí na jedné straně faktor neustále se snižujících cen za služby, na straně druhé pak vysokou efektivitu operátora. Celkové integrované tržby za první čtvrtletí tohoto roku dosáhly 6,5 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles o 9,4 %; tržby z mobilních služeb pak přesáhly 6 miliard korun. Ukazatel EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) dosáhl 3,3 miliardy Kč (pokles o 5 %), EBITDA marže z celkových tržeb vzrostla na 50,7 %.

Mohlo by Vás zajímat:  Twist zákazníci mohou volat týden do všech sítí zdarma

Průměrná měsíční útrata za mobilní telekomunikační služby (ARPU) činila 370 Kč, což je o 10,8 % méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. K rostoucím parametrům v posledních letech patří podíl nehlasových služeb na tržbách z mobilních služeb; ten k 31. 3. 2011 činil 24 %.

První čtvrtletí ve znamení datových služeb
Letošní rok je rokem datových služeb: během prvního čtvrtletí letošního roku T-Mobile představil například širokou nabídku chytrých telefonů za zvýhodněné ceny, rozšířil datovou nabídku například o časově omezené balíčky mobilního internetu jak pro tarifní zákazníky, tak pro zákazníky s předplacenou kartou. Zákazníci T-Mobile si také mohou pořídit ADSL za 399 Kč/měsíc v rámci balíčku 2v1.

Výhodné nabídky se dočkali také zákazníci T-Mobile Televize – programovou nabídku TV Standard si mohou pořídit za 299 Kč měsíčně.

T-Mobile i v prvním čtvrtletí významně investoval, především do pokrytí vysokorychlostní 3G sítě. Ke konci března 2011 bylo pokryto 42,5 % populace a 329 lokalit. K dnešnímu dni tyto ukazatele dosahují 45 %, resp. 406 měst a obcí.

„V dnešní době je jasné, že hlavním úkolem operátora je udržet stávající zákazníky. Předpokladem jsou samozřejmě spolehlivé služby za rozumnou cenu, ale to by nestačilo,“ říká Milan Vašina: „Snažíme se zákazníkům poskytovat nejen kvalitní péči a pomoc, když to potřebují, ale také další výhody, kterými je chceme odměnit za to, že jsou s námi.“

Právě proto T-Mobile v březnu odstartoval akci Kouzelné úterky, kdy zákazníci operátora získávají výhody u vybraných partnerů, či mohou čerpat zvýhodněné služby.

Další informace o službách a vývoji v prvním čtvrtletí najdete na www.t-press.cz/tiskove_zpravy.

v tis. 1. čtvrtletí 2011 1. čtvrtletí 2010 Změna v %
Počet zákazníků (ke konci období) – mobilní služby 5 446 5 449 -0,1 %
– tarifní zákazníci 2 798 2 700 3,6 %
– Twist zákazníci 2 648 2 748 -3,6 %
Noví zákazníci (čistý přírůstek) – mobilní služby -21 -7 n/a
– tarifní zákazníci 27 48 -43,8 %
– Twist zákazníci -48 -56 -14,3 %
Průměrný měsíční churn – mobilní služby 1,3 % 1,3 % 0,0 p. b.
– tarifní zákazníci 0,5 % 0,4 % 0,1 p. b.
1. čtvrtletí 2011 1. čtvrtletí 2010 Změna meziročně v %
Celkové tržby (mil.) – integrované 6 537 7 216 -9,4 %
Tržby z mobilních služeb (mil.) 6 043 6 777 -10,8 %
EBITDA (mil.) – integrované 3 314 3 489 -5,0 %
EBITDA marže (celkové tržby) 50,7 % 48,4 % 2,3 p. b.
ARPU – mobilní služby 370 415 -10,8 %
– tarifní zákazníci 579 672 -13,8 %
– Twist zákazníci 146 167 -12,6 %
Podíl mobilních nehlas. služeb na ARPU v % 24 % 23 % 1 p. b.

 

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Organizační změny ve vedení společnosti

Od 15. května 2011 dochází ve společnosti Telefónica O2 Czech Republic ke vzniku nového oddělení Korporátní komunikace. Do nově vzniklé...

Zavřít