T-Mobile a Plenkyvpraci.cz zvou na konferenci

To, že ženy mají mít možnost vychovávat děti a zároveň uplatnit své vzdělání a schopnosti, se zdá být již samozřejmostí. Nicméně zaměstnanost žen ve věku 20–40 let je stále nízká. Jednou z příčin je zcela jistě také nedostatek flexibilních pracovních úvazků, které by ženám umožnily jednodušší návrat do práce po mateřské dovolené. Občanské sdružení Plenkyvpraci.cz a T-Mobile proto připravily odbornou konferenci zaměřenou právě na oblast flexibilních úvazků, která se koná 16. června 2011 v budově T-Mobile na pražských Roztylech.  

„Průměrný věk zaměstnanců T-Mobile se pohybuje kolem 31 let a přibližně polovina z nich jsou ženy. Je tedy logické, že velké procento žen je na mateřské dovolené, nebo se na ni chystá. Zaměstnáváme nejlepší odborníky v odboru, a proto se snažíme o maximální ulehčení návratu maminek do pracovního procesu“, vysvětluje Barbora Stejskalová, výkonná ředitelka lidských zdrojů T-Mobile, a dodává: „Velmi efektivním nástrojem v této oblasti jsou právě flexibilní úvazky; již delší dobu proto nabízíme práci z domova, flexibilní pracovní dobu či dělené a zkrácené pracovní úvazky. Rádi bychom naše pozitivní zkušenosti s těmito formami předali dále, protože máme za to, že jsou přínosné nejen pro ženy, ale i zaměstnavatele a celou společnost.“

Slova Barbory Stejskalové potvrzuje zjištění Národní ekonomické rady vlády (NERV): „Zvýšení dnes nízké zaměstnanosti žen ve věku 20–40 let na trhu práce o 10 procentních bodů může vést ke snížení deficitu PAYG penzijního systému o více než 10 mld. Kč/rok, což představuje více než třetinu každoročního deficitu během následujících 20–30 let.“ Dále uvádí: „Veřejné rozpočty také přichází o velký objem daní a sociálních odvodů nepracujících žen. Dlouhá absence na trhu práce během rodičovství vede k degradaci lidského kapitálu a redukují se tím i celoživotní kariérní příležitosti žen. Vědomí těchto skutečností způsobuje také odkládání mateřství, snižuje ochotu mít více dětí nebo mít děti vůbec.“

Česká republika má ve zmíněné oblasti opravdu co dohánět; pracovní možnosti pro matky s malými dětmi jsou stále velmi omezené. „K vyřešení této problematiky nestačí pouze apely na Vládu ČR, nýbrž i aktivní přístup ze strany zaměstnavatelů, a samozřejmě i ochota zaměstnankyň se po porodu vrátit zpět do pracovního procesu“, říká Jana Vyhlídalová, zakladatelka občanského sdružení Plenkyvpraci.cz. Je jasné, že ženy s malými dětmi budou vyžadovat jiné formy pracovních úvazků, které jim umožní skloubit péči o děti a kariéru. Právě z tohoto důvodu se společnosti Plenkyvpraci.cz, APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství a T-Mobile rozhodly upozornit na tuto problematiku formou odborných setkání věnovaných ženám na mateřské dovolené a flexibilním pracovním úvazkům.

Mohlo by Vás zajímat:  T-Mobile slaví 200 000 SIM pro partnerská řešení

Prvním z nich je konference s názvem „Práce z domova“, jež se uskuteční dne 16. června 2011 od 9:00 do 13:00 hodin ve společnosti T-Mobile (Tomíčkova 1, Praha 4 – Roztyly). Konference je určena především odborné veřejnosti z oblasti lidských zdrojů, účastníci by se měli dozvědět, pro jaký typ firem je práce z domova vhodná, jaké jsou její výhody a nástrahy. Prezentující z firem T-Mobile, ČSOB, Workline či LMC se podělí o své zkušenosti s tímto typem pracovního úvazku. Jistě zajímavou součástí konference bude odborný panel, kterého by se měli zúčastnit nejen zástupci již zmíněných komerčních firem, ale i právník, zástupce ČMKOS či Úřadu vlády ČR. Konferenci moderuje Pavla Kvapilová z České televize.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Rock for People s T-Mobile klepe na dveře

Doba letních hudebních festivalů je za dveřmi. T-Mobile se již počtvrté v řadě stává generálním partnerem festivalu Rock for People, opět...

Zavřít