Průzkum znovu potvrdil, že jedničkou v oblasti mobilního internetu je O2

Česká veřejnost již podruhé potvrdila, že nejlepším poskytovatelem mobilních datových služeb a nejkvalitnějšího pokrytí je společnost Telefónica Czech Republic. Vyplývá to z druhé vlny průzkumu provedeného společností Ipsos. Jak nejlepší uživatelská zkušenost, tak největší pokrytí signálem 3G dokazují, že na poli mobilního internetu zastává O2 jednoznačně vedoucí pozici.

[hana-code-insert name=’Adsense‘ /]

„Opětovná vítězná pozice naší Chytré sítě a mobilního internetu v průzkumu jen dokazuje vzrůstající kvalitu, a to jak v pokrytí, tak v nabídce služeb mobilního internetu. Naše 3G síť je dnes dostupná 55 % populace, což je největší pokrytí ze všech operátorů, přinášíme také stabilní rychlost stahování dat,“ říká Jiří Dvorjančanský, marketingový ředitel společnosti Telefónica Czech Republic.

Mobilní internetové připojení od O2 označuje za nejlepší 37 % respondentů, což je o 3 % více než v prvním průzkumu. V celkové spokojenosti s kvalitou sítě dominuje operátor před konkurencí se 40 % dotázaných. Průzkumu se zúčastnili respondenti z celé České republiky. Výsledky se nelišily v závislosti na věkové kategorii ani na velikosti místa bydliště respondentů.

Výzkum realizovala společnost Ipsos na přelomu června a července 2011. Uvedené otázky byly součástí omnibusové studie. Reprezentativní dotazníkové šetření proběhlo mezi 1 016 respondenty metodou CAPI (osobní dotazování).

Grafické znázornění výsledků průzkumu

Který operátor podle Vás poskytuje celkově nejlepší mobilní internet? Mobilním internetem myslíme internet, který lze používat kdekoliv podobně jako mobilní telefon.

.

Který operátor podle Vás má nejlepší pokrytí mobilním internetem? Mobilním internetem myslíme internet, který lze používat kdekoliv podobně jako mobilní telefon.

.

[hana-code-insert name=’Adsense‘ /]

Mohlo by Vás zajímat:  O2 vyhlašuje 2. srpen Dnem pokrývačů