Sto projektů mladých lidí získalo podporu v 1. kole programu Think Big v celkové výši 5,3 millionů Kč

Prvních 100 týmů mladých lidí z 276 přihlášených získalo podporu v 1. kole programu Think Big, který v květnu vyhlásila Nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti. Projekty budou podpořeny celkovou částkou 5,3 milionů Kč. Své projekty začnou mladí lidé realizovat v nejbližších dnech a ukončí je nejpozději v březnu 2012.

„Projekty jsou velmi různorodé a těšíme se na to, jak budou ožívat v místních komunitách. Mladí lidé ukázali, že jsou plní neotřelých nápadů a zároveň jim záleží na tom, aby pro své okolí udělali něco dobrého. To je přesně v souladu se záměrem programu Think Big, který funguje již v pěti zemích Evropy,“ říká Dana Dvořáková, předsedkyně správní rady Nadace O2 a ředitelka pro korporátní ko munikaci společnosti Telefónica. “ Od poloviny října začneme přijímat projekty pro další vlnu. I v té bychom chtěli podpořit ve stejném rozsahu obdobný počet kvalitních projektů na pomoc společnosti, v níž žijeme,“ dodává Dvořáková.

Všechny podpořené projekty jsou představeny na portálu www.o2thinkbig.cz. Každý z projektů má svůj vlastní webový profil, který budou spravovat sami mladí lidé z každého projektového týmu.

Více než 300 mladých lidí (tříčlenný tým z každého podpořeného projektu) absolvuje na přelomu září a října víkendový vzdělávací seminář zaměřený na rozvoj projektových dovedností. Následně ihned začínají své projekty realizovat, a to i za podpory mentorů z řad zaměstnanců společnosti Telefónica a odborníků z Nadace rozvoje občanské společnosti. K úspěšné realizaci projektu navíc získávají kromě finančního příspěvku také mobilní telefony s tarifem O2 COOL zdarma na 2 roky, týmy velkých projektů navíc získávají notebook s připojením na internet zdarma po dobu 6 měsíců.

Z podpořených projektů je 34 %zaměřenona vytváření smysluplných volnočasových aktivitpro mladé lidi v místní komunitě. Následují projekty zaměřené na realizacikulturních akcí (27 %). Celkem 8 % přispívá k ochraně životního prostředía stejný počet projektů je zaměřenna realizaci sportovních akcí (8 %). Bezmála 7 % projektů mladých lidí se soustředí naoblast lidských práv a vytváření multikulturního prostředí. Zbývajících 16 % projektů je velmi různorodých, často se mezi nimi objevují aktivity na podporu a začleňování lidí s postižením do veřejného života.

Mohlo by Vás zajímat:  O2 zahájila správní řízení proti šedým operátorům

Sto podpořených projektů bylo vybíráno z 276 přihlášených. Přihlášené projekty vyhodnocovaly nezávislé regionální komise v průběhu července a srpna. V komisích zasedli odborníci z neziskového sektoru, zaměstnanci společnosti Telefónica , zástupci médií a také mladí lidé, kteří již podobné projekty realizovali.

Příloha: Rozdělení podpořených projektů dle regionů

Region Rozdělená částka Počet podpořených projektů
Projekty s celorepublikovou působností 659 830 Kč 9
Jihovýchod 666 666 Kč 16
Jihozápad 573 449 Kč 9
Moravskoslezsko 647 666 Kč 11
Praha 666 666 Kč 12
Severovýchod 432 628 Kč 11
Severozápad 666 295 Kč 14
Střední Čechy 613 797 Kč 10
Střední Morava 410 450 Kč 8
Celkem 5 337 447 Kč 100

 

O programu Think Big

Think Big pomáhá na svět všem dobrým nápadům mladých lidí, kteří chtějí něco vytvořit nebo změnit ve svém okolí. Poskytuje mladým lidem všestrannou podporu pro realizaci jejich nápadů a projektů. Program chce docílit změny postojů většinové společnosti vůči mladým lidem, bourat stereotypy, které se kolem mladých vytváří a přispívat k pozitivnímu obrazu mladých lidí.

Think Big poskytuje mladým lidem nejen finanční prostředky, ale také trénink projektových, komunikačních a prezentačních dovedností od zkušených lektorů, základní technologické vybavení jako je mobilní telefon s tarifem na volání zdarma na 2 roky. Pro realizaci velkých projektů získají týmy mladých lidí také k zapůjčení notebook s připojením na internet po dobu 6ti měsíců zdarma. S realizací projektů pomáhají mladým lidem zkušení pracovníci Nadace rozvoje občanské společnosti a mentoři z řad zaměstnanců Telefónica Czech Republic.

Think Big je celoevropský dlouhodobý sociální program skupiny Telefónica zaměřený na podporu mladých lidí během jejich přechodu do dospělosti a na jejich aktivní zapojení do řešení problémů ve svém okolí. Programy Think Big realizuje společnost Telefónica od roku 2010 ve Velké Británii, Německu, Irsku a na Slovensku.

Mohlo by Vás zajímat:  Finančním ředitelem O2 se stává Tomáš Kouřil

V České republice realizuje program Think Big Nadace O2 ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
O2 exkluzivně nabízí tablet Samsung GALAXY Tab 10.1

Společnost Telefónica zařadila do své nabídky nový tablet Samsung GALAXY Tab 10.1 16 GB 3G. Zákazníci jej mohou koupit s...

Zavřít