Výsledky T-Mobile ve 3. čtvrtletí 2011

Výsledky T-Mobile ve třetím čtvrtletí 2011 navazovaly na vývoj v předchozím období. Počet zákazníků se výrazně nemění, spotřeba telekomunikačních služeb neustále roste, ale cena, a s ní i příjmy operátora, klesaly. Počet zákazníků se k 30. 9. 2011 pohyboval těsně pod hranicí 5,4 milionu, přičemž téměř 53 % má uzavřeno smlouvu. Zatímco se průměrná měsíční útrata mobilních zákazníků meziročně snížila téměř o 10 %, využívání telekomunikačních služeb dále rostlo, nejvíce v oblasti dat.

„Ve třetím čtvrtletí 2011 jsme oslavili 15 let na českém trhu, což představuje možnost ohlédnout se a uvědomit si, jak se za tu dobu změnila situace v oblasti telekomunikací,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile, a dodává: „Nadšení z technologické novinky vystřídal racionální přístup: zákazníci se sice učí využívat další služby, ale zároveň aktivně optimalizují své tarify. Ceny telekomunikačních služeb trvale klesají a my operátoři musíme hledat nový přístup k zákazníkům i službám, které poskytujeme.“

Zákazníci a služby
K 30. 9. 2011 T-Mobile registroval necelých 5,4 milionu zákazníků. Ti stále častěji využívají některý z paušálních mobilních programů; počet tarifních klientů přesáhl 2,8 milionu, jde tedy o téměř 53 % z celé zákaznické základny. Průměrný měsíční podíl zákazníků, kteří se rozhodnou odejít (churn), se drží na velmi nízkých 1,3 %.

V oblasti firemních zákazníků operátor dosáhl 1,2 milionu mobilních uživatelů. V prvních devíti měsících T-Mobile získal přes 7000 nových společností, například KPMG, ŠKODA POWER, Globus Car, Barum Continental, Santé či BRAMAC střešní systémy.

Zákazníci mobilní sítě T-Mobile měsíčně provolali v průměru 125 minut, oproti loňskému roku o 3 % více. Nárůst spotřeby se projevil především v oblasti datových služeb: objem přenesených dat vzrostl o více než 20 %.

Finanční výsledky
Finanční výsledky T-Mobile demonstrují, že ceny za telekomunikační služby neustále klesají. Ztráty v oblasti příjmů operátor kompenzuje vysokým tlakem na efektivitu. Celkové integrované tržby za prvních devět měsíců roku mírně přesáhly 20 miliard Kč. Významné snížení cen odráží průměrná měsíční útrata za mobilní telekomunikační služby (ARPU). Ta v prvních devíti měsících činila 380 Kč, což představuje meziroční pokles o 9,7 %. Růst využívání datových služeb se odrazil v podílu nehlasových služeb na tržbách z mobilních služeb – ten stoupl na 25 %.

Mohlo by Vás zajímat:  HUDEBNÍ LÉTO S T-MOBILE

Služby: data a vše pro rodinu
Během devíti měsíců 2011 T-Mobile představil řadu novinek v oblasti produktů a služeb, jejichž těžiště leželo především v oblasti dat. Šlo například o neustále se rozšiřující nabídku chytrých telefonů za zvýhodněné ceny, časově omezené balíčky mobilního internetu, uvedení VDSL či sdíleného datového tarifu pro celou rodinu za jeden paušál. Došlo k dalšímu rozvoji 3G sítě, která je v současné době dostupná pro více než 70 % populace ČR.

Třetí čtvrtletí přineslo novinky v oblasti rodinných tarifů (zde) a nabídku „internetu za půl“ (tady).  

Další informace o službách a vývoji v prvním čtvrtletí najdete na http://t-press.cz/tiskove_zpravy. 

Počet mobilních zákazníků (v tisících) K 30. 9. 2011 K 30. 9. 2010 Změna meziročně (zaokrouhleno)
Počet zákazníků  5 399  5 460  -1,1 %
Tarifní zákazníci  2 844  2 750  3,4 %
Twist zákazníci  2 554  2 710  -5,8 %
Noví zákazníci  -69  4  n.a.
Tarifní zákazníci  73  98  n.a.
Twist zákazníci  -142  -94  n.a.
Průměrný měsíční churn (%)  1,3 %  1,3 %  0,0 p.b.

 

Finanční výsledky  K 30. 9. 2011 K 30. 9. 2010 Změna meziročně (zaokrouhleno)
Celkové tržby – integrované (mil. Kč) 20 020 22 049 -9,2 %
Tržby za mobilní služby (mil. Kč) 18 577 20 654 10,1 %
Adj. EBITDA – integrovaná (mil. Kč) 9 506 10 634 -10,6 %
Adj. EBITDA marže (celkové tržby) (%) 47,5 % 48,2 % -0,7 p.b
ARPU mobilní služby (Kč) 380 421 -9,7 %
Tarifní zákazníci (Kč) 586 675 -13,2 %
Twist (Kč) 152 170 -10,6 %
Podíl nehlasových služeb na ARPU (%) 25 % 23 % 2,0 p.b.
MoU na zákazníka měsíčně (minuty) 125 121 3,3 % 

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Telefónica Czech Republic – Finanční výsledky za leden až září 2011

Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za leden až září 2011, připravené v souladu s Mezinárodními...

Zavřít