Oznámení o zahájení odkupu vlastních akcií (zpětný odkup akcií)

Na základě rozhodnutí valné hromady konané dne 19. dubna 2012 a rozhodnutí představenstva společnosti ze dne 9. května 2012 společnost Telefónica Czech Republic, a.s. najala společnost UniCredit Bank AG, pobočka Londýn, k realizaci plánu pro akvizici vlastních akcií společnosti (zpětný odkup akcií).

[hana-code-insert name=’Adsense‘ /]

UniCredit Bank AG, pobočka Londýn, je na základě programu zpětného odkupu akcií oprávněna získat až 32 208 989 kmenových akcií za cenu v rozmezí od Kč 150 do Kč 600 za akcii v období následujících pěti let. Na základě výše uvedeného rozhodnutí představenstva dala společnost Telefónica Czech Republic, a.s. pokyn společnosti UniCredit Bank AG, pobočka Londýn, k získání 6 441 798 řádných akcií, tj. celkově dvou procent všech kmenových akcií společnosti.

Akvizice vlastních akcií společnosti bude realizována na evropském regulovaném trhu, kde jsou akcie společnosti kótovány (Praha). UniCredit Bank AG, pobočka Londýn, je za účelem realizace programu oprávněna využívat služeb investiční společnosti oprávněné obchodovat na tomto trhu.

Při realizaci nákupů je UniCredit Bank AG, pobočka Londýn, povinna postupovat nezávisle na společnosti, s odbornou péčí a v souladu s nejlepšími zájmy společnosti. UniCredit Bank AG je rovněž povinna zajistit, že bude postupovat v souladu s platnou legislativou České republiky, především zákonem č. 513/1991 Sbírky zákonů, Obchodním zákoníkem, zákonem č. 256/2004 Sbírky zákonů O operacích na kapitálovém trhu, a v souladu se zákony Evropské unie, především Nařízením Komise č. 2273/2003 (včetně omezení ceny a objemu při nákupu).

V souladu s výše uvedenými skutečnostmi společnost UniCredit Bank AG, pobočka Londýn, zahájí odkup akcií dne 16. května 2012, v rozsahu výše uvedeného rozhodnutí valné hromady a rozhodnutí představenstva společnosti.

[hana-code-insert name=’Adsense‘ /]

Mohlo by Vás zajímat:  Tablety oživují výuku, shodují se žáci i učitelé