Oznámení o dokončení nákupu 2 % vlastních akcií společnosti

Dne 19. dubna 2012 schválila valná hromada společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. program nabývání vlastních kmenových akcií v rozsahu až do 32.208.989 kusů akcií, tj. celkem 10 % z celkového počtu kmenových akcií společnosti, po dobu pěti let, za cenu nejméně 150 Kč za akcii a nejvýše za cenu 600 Kč za akcii.

[hana-code-insert name=’Adsense‘ /]

V návaznosti na výše uvedené rozhodnutí valné hromady pověřila společnost realizací nabývání vlastních akcií UniCredit Bank AG, London Branch.

Na základě rozhodnutí představenstva ze dne 9. května 2012 dala společnost pokyn UniCredit Bank AG, London Branch k nabytí 6.441.798 kusů kmenových akcií společnosti, tj. 2 % z celkového počtu kmenových akcií společnosti. Dne 10. května 2012 společnost zveřejnila záměr představenstva předložit valné hromadě společnosti návrh na zrušení nabytých akcií současně s návrhem na snížení základního kapitálu společnosti o částku odpovídající součtu jmenovité hodnoty nabytých akcií.

Společnost Telefónica Czech Republic, a.s. oznamuje, že nabytí 2 % vlastních akcií společnosti na základě výše uvedeného pokynu bylo dokončeno dne 27. listopadu 2012 za celkovou kupní cenu ve výši 2 481 mil. Kč.

O pokračování programu nabývání vlastních kmenových akcií představenstvo společnosti zatím nerozhodlo.

[hana-code-insert name=’Adsense‘ /]

Mohlo by Vás zajímat:  Zákazníci s předplacenou kartou zaplatí za hovor v síti O2 jen 6 korun