Společnost Deutsche Telekom s předstihem stanoví nástupce a zajišťuje kontinuitu

Společnost Deutsche Telekom s předstihem stanoví nástupce a zajišťuje kontinuitu

  • Dozorčí rada souhlasila s ukončením pracovní smlouvy Reného Obermanna ke dni 31. prosince 2013
  • Nahradí ho Timotheus Höttges, finanční ředitel společnosti

René Obermann, generální ředitel společnosti Deutsche Telekom, požádal dozorčí radu společnosti Deutsche Telekom, aby ke dni 31. prosince 2013 ukončila jeho pracovní smlouvu a jmenování do funkce generálního ředitele. Rada na svém dnešním zasedání tomuto požadavku vyhověla.

Načasování svého rozhodnutí komentoval Obermann takto: „Za posledních několik let jsme nalezli řešení pro naše klíčové otázky. Společnost Deutsche Telekom má nejlepší síť, nejlepší zákaznický servis v oboru a rozšiřuje svou zákaznickou základnu prostřednictvím inovativních produktů. Jako zaměstnavatel jsme přinesli nové impulsy v oblasti kulturní rozmanitosti, jimž se dostalo uznání a dokonce následování i mimo rámec společnosti. Přispěli jsme také k posunu v hodnotách společnosti – DT se dnes vyznačuje kulturou férového přístupu a otevřené spolupráce. A společnost také stojí na pevných finančních základech. Krátce řečeno, nyní je ta pravá chvíle připravit předání štafety a zajistit plynulý přechod. Na tom budu úzce spolupracovat s Timem Höttgesem.” Obermann počítá také s podporou ze strany zaměstnanců společnosti: „Společnost Deutsche Telekom má velmi dobré zaměstnance, kteří jsou vysoce kvalifikovaní a motivovaní. Bez jejich nasazení bychom si nebyli schopni poradit s náročnými úkoly, jež před námi stály v několika posledních letech. Za to jim upřímně děkuji.”

Obermann opouští společnost Deutsche Telekom po 16 letech, z nichž sedm strávil v čele společnosti a 11 jako člen představenstva, aby se opět mohl více věnovat provozním činnostem, než mu umožňuje jeho současná pozice generálního ředitele mezinárodního koncernu, a pustil se do ještě výrazněji podnikatelsky zaměřených aktivit: „Chci mít opět více času na zákazníky, na vývoj produktů a na technickou oblast.”

Od 1. ledna 2014 ho ve funkci generálního ředitele nahradí Timotheus Höttges: „Z mého pohledu je to ten nejlepší možný nástupce. Nedokážu si představit nikoho vhodnější, kdo by navázal na vývoj posledních několika let,” řekl Obermann. Höttges působí ve společnosti Deutsche Telekom od roku 2000. Původně byl finančním ředitelem její německé mobilní dceřiné společnosti, kde později zaujal pozici generálního ředitele. Následně se stal ředitelem prodeje a služeb pro mobilní aktivity společnosti Deutsche Telekom v Evropě. V prosinci roku 2006 se přesunul do představenstva společnosti Deutsche Telekom a převzal odpovědnost za její podnikání v oblasti pevných služeb v Německu. Během této doby se mu podařilo zastavit pokles tržního podílu společnosti v oblasti služeb DSL, zlepšit služby zákazníkům a zjednodušit a sladit množství značek používaných společností. 1. března 2009 se stal finančním ředitelem skupiny. Z této pozice řídil všechny důležité kroky pro vylepšení portfolia společnosti. Například převod mobilních aktivit společnosti ve Velké Británii do společného podniku se společností France Télécom („Everything Everywhere”) nebo řešení sporu týkajícího se polské mobilní dceřiné společnosti. A samozřejmě plánovaný prodej společnosti T-Mobile USA společnosti AT&T, který sice nebyl schválen regulačními úřady, ale vedl k vyplacení nemalého odškodného společnosti Deutsche Telekom. Celkově je Deutsche Telekom společností s dobrou finanční bilancí.

Mohlo by Vás zajímat:  T-Mobile zahajuje spolupráci s Chinaski

Ulrich Lehner, předseda dozorčí rady společnosti Deutsche Telekom, hluboce lituje Obermannova rozhodnutí: „Respektuji jeho krok, i když bych mnohem raději pokračoval v naší úspěšné spolupráci. Chtěl bych mu poděkovat za to, že chce během roku 2013 zajistit plynulý přechod. Pro dozorčí radu je velice důležité včas stanovit nástupce a způsob předání a zajistit tak kontinuitu. Tim Höttges má jako nástupce ty nejlepší předpoklady pro to, aby pokračoval v úspěšné práci Reného Obermanna. Zná skupinu lépe než kdokoli jiný. V posledních několika letech se rozhodujícím způsobem podílel na zajištění dobré finanční situace koncernu. Těším se na spolupráci s ním v jeho nové roli. Tim Höttges je uznávanou podnikatelskou osobností a má plnou důvěru dozorčí rady.”

Timotheus Höttges poděkoval dozorčí radě za projevenou důvěru: „Těším se na svou novou roli a na práci na zabezpečení plynulého přechodu společně s René Obermannem. Tento plán nástupnictví a předání funkce zajistí potřebnou kontinuitu. Možnost vést v budoucnu tuto společnost je pro mě zároveň čest i závazek. Deutsche Telekom je skvělá společnost se skvělými zaměstnanci. I přes velmi obtížné podmínky na trhu přijalo představenstvo společnosti Deutsche Telekom v minulých letech pod naším vedením správná rozhodnutí a řádně hospodařilo, aby se postaralo o úspěšné fungování v budoucnu. Naším cílem musí být úspěšně implementovat transformační strategii, kterou jsme společně vytvořili. Předpokládáme, že do roku 2014 zastavíme pokles tržeb a znovu nastartujeme růst. Proto budeme významně investovat především do našich sítí v Německu, ale také v USA, abychom zajistili budoucnost naší společnosti.”

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Štědrý den 2012 v síti T-Mobile

Štědrodenní provoz v síti T-Mobile na rozdíl od předchozích let mírně stoupl přibližně o 4 %, a to zejména zásluhou nárůstu...

Zavřít