T-Mobile v roce 2012

T-Mobile v roce 2012

  • Rok rychlých dat a pokračujícího tlaku na efektivitu 
  • Více služeb za méně peněz 
  • Nárůst počtu zákazníků, nižší churn

Rok 2012 lze bez nadsázky nazvat rokem rychlých dat. T-Mobile rozšiřoval a zrychloval svou 3G síť, která z nezávislých hodnocení dlouhodobě vychází jako nejrychlejší. Operátor dále otestoval a pilotně nasadil LTE technologii a zrychlil i pevné připojení. V jeho nabídce přibyly výhodné tarify kombinující hlas i data, operátor nabízel vysoce dotované chytré telefony. Stranou rozvoje nezůstala ani oblast ICT služeb. Počet zákazníků T-Mobile se meziročně zvýšil o 117 tisíc (2,2 %) na téměř 5,5 milionu, z nichž téměř 56 % tvoří zákazníci tarifní. Spotřeba telekomunikačních služeb se opět zvýšila, přičemž průměrná útrata na zákazníka výrazně klesla.

„Vývoj v roce 2012 jasně prokázal, že k dosažení uspokojivých výsledků musíme soustředit veškeré naše síly na to, co je pro zákazníky relevantní, a pokračovat v hledání nových příležitostí,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile, a dodává: „Telekomunikační trh se neustále proměňuje a operátoři musí být velice pružní, aby uspěli. Věřím, že T-Mobile takový bude.“  

Zákazníci
K 31. 12. 2012 T-Mobile obsluhoval necelých 5,5 milionu zákazníků mobilních služeb, přičemž meziročně si na konto připsal 117 000 nových zákazníků, a to především v segmentu tarifních zákazníků. Předplacenou kartu Twist využívalo 2,4 milionu zákazníků. Měsíční churn (tj. počet zákazníků, kteří přestali používat služby operátora) se meziročně snížil na 1,1 %.

v tisících 31. 12. 2011 31. 12. 2012 Změna meziročně (zaokrouhleno)
Počet zákazníků – mobilní služby 5 381 5 498 2,2 %
Tarifní zákazníci 2 872 3 072 7,0 %
Twist zákazníci 2 509 2 426 -3,3 %
Noví zákazníci -86 117 n/a
Tarifní zákazníci 101 199 97,0 %
Twist zákazníci -188 -83 n/a
Průměrný měsíční churn – mobilní služby 1,3 % 1,1 % -0,2 p. b.
Tarifní zákazníci 0,5 % 0,4 % -0,1 p. b.
Mohlo by Vás zajímat:  PRVNÍ SVĚTOVÝ TEST LTE AKTIVNÍHO ANTÉNNÍHO SYSTÉMU (AAS) ÚSPĚŠNĚ DOKONČEN SKUPINOU DEUTSCHE TELEKOM

 

V roce 2012 zákazníci mobilní sítě T-Mobile měsíčně provolali v průměru 133 minut, což představuje oproti loňskému roku o 5,6 % více. Celkový nárůst spotřeby se projevil ve všech oblastech, tedy jak v provolaných minutách, tak v počtu SMS, ovšem zdaleka nejvíce se zvýšil objem přenesených dat – ten se meziročně více než zdvojnásobil a dosáhl přibližně 3 500 terabytů. 

Finanční výsledky
I přes fakt, že ceny telekomunikačních služeb při rostoucí spotřebě reálně klesají, se T-Mobile podařilo dosáhnout uspokojivých finančních výsledků. Úspěšná marketingová strategie operátora společně se silným tlakem na efektivitu veškerých činností měla pozitivní vliv na vývoj ukazatele EBITDA.

Celkové tržby za fixní i mobilní služby dosáhly cca 26,3 miliardy Kč, přičemž tržby z mobilních služeb činily 23,5 miliardy Kč. Měsíčně zákazníci utratili za mobilní služby v průměru 362 Kč, což je o 4,7 % méně než vloni. Růst využívání dat se promítl v podílu nehlasových služeb na tržbách z mobilních služeb, který meziročně stoupl o dva procentní body na rekordních 27 %.

 v Kč 31. 12. 2011 31. 12. 2012 Změna meziročně (zaokrouhleno)
Celkové tržby (mil.) 26 836 26 254 -2,2 %
Tržby ze služeb (mil.) – mobilní služby 24 727 23 498 -5,0 %
EBITDA (mil.) (integr. služby) 12 510 12 203 -2,5 %
EBITDA marže (EBITDA/celkové tržby) 46,6 % 46,5 % -0,1 p. b.
ARPU – mobilní služby 380 362 -4,7 %
Tarifní zákazníci 584 538 -7,9 %
Twist zákazníci 151 143 -5,3 %
Podíl nehlas. služeb na ARPU – mobilní služby 25 % 27 % 2 p. b.

 

Informace o dalších aktivitách T-Mobile v roce 2012 můžete najít zde.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
T-Mobile spouští QR kódy na fakturách

Rychlá, bezchybná a snadná možnost úhrady Novinka se objeví již na březnovém vyúčtování služeb T-Mobile přináší zákazníkům úžasně rychlou a...

Zavřít