Pátá vlna programu Think Big vyzývá mladé lidi, aby nepouštěli své nápady k vodě

Program Think Big Nadace Telefónica vyhlašuje již pátou výzvu pro přihlašování projektů. Mladí lidé ve věku 13 až 26 let mohou na své projekty, kterými chtějí změnit své okolí k lepšímu, získat až 70 tisíc korun. Nadace Telefónica ve spolupráci s Nadací rozvoje občanské společnosti (NROS) rozdělí v páté vlně mezi 150 nejzajímavějších a společensky prospěšných projektů z celé České republiky přes 7,5 milionů korun.

„Cílem programu Think Big není pouze jednorázová finanční pomoc, ale rozvoj dovedností mladých lidí. Ti při realizaci projektu získají řadu praktických zkušeností, jako je projektové řízení, vedení lidí, schopnost týmové spolupráce a vedení rozpočtu. Chceme mladým lidem pomoci stát se sebevědomými a zároveň aktivními občany, budovat v nich podnikatelského ducha a víru ve vlastní schopnosti ovlivnit změnu.Tyto cenné zkušenosti jim usnadní vstup na trh práce, který v současné době pro mladé lidi není bohužel jednoduchý,“ říká Dana Dvořáková, předsedkyně správní rady Nadace Telefónica a ředitelka korporátní komunikace Telefónica Czech Republic, a.s.

Své projekty mohou mladí lidé přihlašovat na webovém portálu www.o2thinkbig.cz do 27. 6. 2013. Projekty následně posoudí nezávislé regionální komise složené z odborníků z neziskového sektoru, zástupců médií, zaměstnanců společnosti Telefónica a také z mladých lidí, kteří již projekty realizovali. Vybrané projekty budou vyhlášeny v průběhu srpna. Mladí lidé, kteří se svými projekty uspějí, absolvují víkendový vzdělávací seminář s lektory Prázdninové školy Lipnice a odborníky ze společnosti Telefónica. Vzdělávací kurz je zaměřený na rozvoj dovedností důležitých pro úspěšnou realizaci projektů. Během šesti měsíců bude mladým lidem s vedením projektu pomáhat i vyškolený mentor z řad zaměstnanců společnosti Telefónica. Kromě finančního příspěvku získají také telekominunikační balíček.

Pátá vlna programu Think Big bude opět doprovázena mediální kampaní, na které spolupracovala agentura VCCP. „Naším cílem bylo vytvořit kampaň, která zaujme co nejvíc mladých lidí. Při jejím vytváření jsme se proto setkali s mnoha lidmi z této cílové skupiny. Nejpřínosnější byly diskuze přímo s účastníky předchozích vln programu Think Big na jednom ze vzdělávacích kurzů,“ říká Tomáš Urbánek z agentury VCCP.

Mohlo by Vás zajímat:  Telefónica O2 a T-Mobile uzavřely smlouvu o sdílení 3G sítě

Kampaň bude zaměřena zejména na mladé lidi. Z toho vyplývá i výběr mediálního mixu, který spoléhá zejména na komunikaci na internetu, dále budování povědomí na školách a ve vybraných tiskových titulech. Abychom byli co nejblíže naší cílové skupině, zaměřili jsme se i na spolupráci se studentskými kluby a mládežnickými spolky, jako je například Junák,“ říká David Krňák z agentury Zenith Optimedia.

Nadace Telefónica podpořila v rámci předchozích výzev již před 550 projektů a proškolila před 1600 mladých lidí. Jedním z úspěšně realizovaných nápadů je i projekt Život s ní, život s roztroušenou sklerózou. “ Do programu Think Big jsem se přihlásila, protože jsem chtěla ukázat, že i s roztroušenou sklerózou se dá žít běžný život a dokázat spousta věcí. Nafotili jsme proto kalendář, jehož tvářemi jsou právě lidé s touto nemocí,“ říká realizátorka projektu Monika Kalová a dodává: „Díky Think Big jsme se zúčastnili školení, na kterém jsme zjistili, jak ostatní lidé našemu projektu věří a to nám dodalo hodně sil a chuti do práce.Během realizace projektu jsem získala spoustu kontaktů na lidi, kteří mají stejnou nemoc a dozvěděla jsem nejen o jejich osudech, ale i další informace o nemoci.“

Všechny dosud podpořené projekty jsou představeny na portálu www.o2thinkbig.cz.

Think_Big

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Nová adresa pro Zákaznickou zónu

Připomínáme, že do svého zákaznického FAYN účtu můžete vstupovat na adrese: https://muj.fayn.cz/ Zde najdete veškeré informace a nastavení související s využíváním všech...

Zavřít