PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2013: DALŠÍ RŮST DATOVÝCH SLUŽEB

PRVNÍ ČTVRTLETÍ 2013: DALŠÍ RŮST DATOVÝCH SLUŽEB

Růst počtu zákazníků, zejména tarifních
Více služeb za méně peněz
V nejrychlejší síti v České republice přeneseno dvakrát více dat  

První čtvrtletí roku 2013 potvrdilo trendy zaznamenané již v předchozím období: další rozvoj datových služeb a další snižování průměrné útraty na zákazníka, zatímco spotřeba telekomunikačních služeb opět vzrostla. Operátor rozšířil nejrychlejší mobilní technologii HSPA+ 42 do několika dalších měst, čímž posílil svou pozici lídra v oblasti kvality datových služeb, představil novou, zjednodušenou generaci datových tarifů za výhodné ceny a zvýšil rychlost u všech nabízených tarifů.

Ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se počet zákazníků využívajících služby T-Mobile zvýšil o 4,0 % na téměř 5,6 milionu, z nichž tarifní zákazníci představují více než 56 %. Zatímco se spotřeba telekomunikačních služeb opět zvýšila, průměrné tržby na zákazníka dále klesaly. Přes řadu faktorů, které brzdí rozvoj českého telekomunikačního trhu, se společnosti T-Mobile podařilo udržet svou vedoucí pozici v mobilním segmentu a dosáhnout uspokojivých výsledků. 

„Naše výsledky za první čtvrtletí roku považujeme za uspokojivé, přestože trh dlouhodobě klesá a konkurence se zvyšuje,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile, a dodává: „Velkou radost mi dělá růst datových služeb a pozitivní vývoj naší zákaznické základny. To je výsledkem naší dlouhodobé snahy o co nejlepší poměr mezi cenou a hodnotou pro zákazníka.“

ZÁKAZNÍCI
K 31. březnu 2013 T-Mobile registroval téměř 5,6 milionu zákazníků využívajících mobilní služby. Stále více z nich využívá některý z paušálních tarifů: počet tarifních klientů dosáhl více než 3,1 milionu, což představuje 56 % zákaznické základny. T-Mobile získal 72 tisíc nových zákazníků, z nichž 65 tisíc tvoří tarifní zákazníci. Předplacenou kartu Twist využívalo ke konci prvního čtvrtletí více než 2,4 milionu klientů. Průměrný měsíční churn (tj. počet zákazníků, kteří přestali používat služby operátora) zaznamenal mírný pokles na 1,1 %.

Mohlo by Vás zajímat:  2010: nové služby, nové výzvy

V prvním čtvrtletí letošního roku zákazníci mobilní sítě T-Mobile měsíčně provolali v průměru 134 minut, což je o 1,5 % více v porovnání s loňským rokem. Nárůst spotřeby se projevil ve všech oblastech, tedy jak počtu provolaných minut, tak počtu zaslaných SMS, především ale v objemu přenesených dat – ten se meziročně zvýšil o 93 % a dosáhl téměř 1 307 terabytů.

’000 Q1/2012 Q1/2013 Změna meziročně (zaokrouhleno)
Počet zákazníků – mobilní služby 5 354 5 570 4,0 %
Tarifní zákazníci 2 899 3 137 8,2 %
Twist zákazníci 2 455 2 434 -0,9 %
Noví zákazníci -27 72 n/a
Tarifní zákazníci 26 65 n/a
Twist zákazníci -54 7 n/a
Průměrný měsíční churn – mobilní služby 1,2 % 1,1 % -0,2 p. b.
Tarifní zákazníci 0,5 % 0,4 % -0,1 p. b.

FINANČNÍ VÝSLEDKY
Přestože ceny telekomunikačních služeb reálně klesají, zatímco spotřeba roste, společnosti T-Mobile se podařilo dosáhnout dobrých finančních výsledků. Klesající příjmy operátor úspěšně kompenzuje silným tlakem na efektivitu veškerých činností, aniž by ovšem snižoval investice do technologií či služeb poskytovaných zákazníkům. Celkové tržby za mobilní i fixní služby dosáhly téměř 5,8 miliardy Kč, přičemž tržby z mobilních služeb činily necelých 5,1 miliardy Kč. Průměrná měsíční útrata za mobilní služby na zákazníka (ARPU) činila 301 Kč, což je o 15,9 % méně v porovnání s předchozím rokem. Růst využívání dat se promítl v podílu nehlasových služeb na tržbách z mobilních služeb, který stoupl o čtyři procentní body na rekordních 31 %.

v Kč Q1/2012 Q1/2013 Změna meziročně (zaokrouhleno)
Celkové tržby (mil.) 6 397 5 786 -9,6 %
Tržby ze služeb (mil.) – mobilní služby 5 766 5 051 -12,4 %
EBITDA (mil.) (integr. služby) 3 095 2 651 -14,3 %
EBITDA marže (EBITDA/celkové tržby) 48,4 % 45,8 % -2,6 p. b.
ARPU – mobilní služby 358 301 -15,9 %
Tarifní zákazníci 538 443 -17,7 %
Twist zákazníci 141 119 -15,6 %
Podíl nehlas. služeb na ARPU – mobilní služby 27 % 31 % 4 p. b.
Mohlo by Vás zajímat:  Fond T-Mobile rozdělil 2,5 milionu korun

Informace o dalších aktivitách T-Mobile v 1. čtvrtletí 2013 můžete najít zde.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Změny v dozorčí radě a ve výboru pro audit společnosti Telefónica Czech Republic, a.s.

V pondělí 6. května 2013 se v pražském sídle společnosti Telefónica Czech Republic konalo pravidelné zasedání dozorčí rady a dalších orgánů...

Zavřít