Tablety oživují výuku, shodují se žáci i učitelé

  • Učitelé vnímají tablet jako užitečnou školní pomůcku, která umožňuje rychlý přístup k informacím.
  • Studenti tablety využívají k hledání informací k výuce na internetu, k zapisování poznámek nebo ke sledování sociálních sítí.
  • Chytrý telefon vlastní většina studentů středních a vysokých škol. K jejich využívání ve výuce jsou učitelé skeptičtí.

Výuka na českých školách se stále více digitalizuje. Z průzkumu, který zjišťoval postoj k využívání digitálních technologií ve vyučování, vyplynulo, že nejvyužívanějšími technologiemi na školách jsou stolní počítače, interaktivní tabule a online úložiště výukových materiálů. Na otázku, zda se při výuce využívají tablety, odpovědělo kladně 19 % respondentů z řad učitelů, 4 % studentů a 9 % rodičů.

Více než tři čtvrtiny dotazovaných učitelů by podporovaly větší rozšíření tabletů mezi žáky a jejich využívání pro studijní účely. Všechny tři skupiny dotazovaných se shodují na tom, že tablet může být vhodnou pomůckou při výuce. Třetina dotazovaných učitelů se domnívá, že studenti, kteří využívají tablet ke studiu, mají lepší studijní výsledky. S tímto názorem souhlasí také téměř polovina rodičů.

„Díky projektu OPPA spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu jsme pořídili mobilní učebnu s 24 tablety pro studenty a další zařízení pro učitele. Tablety používáme jako interaktivní pomůcku pro doplňkové činnosti ve výuce. Učitelé absolvují školení a sami pak vybírají vhodné aplikace a vytváří výukový obsah. Důkladná příprava hodin za využití tabletů je pro učitele sice časově náročná, tato práce však přináší do hodin nový rozměr. Studenti pracují s tablety rádi a lépe se zapojují do výuky,“ říká Vít Janda, zástupce ředitele na Gymnáziu Jana Palacha Praha 1, s.r.o.

Méně optimističtí jsou učitelé při využívání chytrých telefonů, jejichž začlenění do výuky podporuje pouze polovina z nich. Zatímco 70 % učitelů v poslední době zabavilo během výuky mobilní telefon, u tabletu to byla pouze třetina dotazovaných.

Mohlo by Vás zajímat:  Varování před podvodnými e-maily

„Všechny tři skupiny dotazovaných vidí jako největší pozitivum přítomnosti tabletů ve výuce rychlý přístup k informacím. Učitelé dále oceňují možnost oživení a urychlení výuky, studenti si pochvalují rychlý a čitelný zápis poznámek a rodiče nižší hmotnost přístroje, než mají učebnice,“ komentuje výsledky průzkumu Dana Dvořáková, ředitelka firemní komunikace Telefónica CR.

Jako největší negativum používání tabletů ve výuce vnímají žáci, učitelé i rodiče rozptylování od výuky. Učitelům vadí také možnost podvádění při testech. Chytrý telefon jako tahák používá však pouze 16 % dotazovaných studentů, tablet pouhé 1 % z nich. Studenti častěji tahák napsaný ručně nebo vytištěný z počítače.

Rodiče se obávají prohlubování závislosti na moderních technologiích. „Jako firma podnikající v oblasti digitálních technologií si uvědomujeme, že jejich využívání s sebou přináší i určitá rizika. Jedná se především o sociální hrozby a rizika z oblasti ochrany a dat. Proto ve spolupráci s odbornými organizacemi šíříme osvětu a motivujeme ke správnému a bezpečnému využívání digitální technologií tak, aby lidem zjednodušovaly život,“ dodává Dana Dvořáková.

Rozvrh i omluvenky na chytrém telefonu

Většina škol využívá k organizaci výuky internetové rozhraní. Dvě třetiny studentů, kteří mají chytrý telefon, ho využívají také pro práci se školním online systémem. Nejčastěji ho používají pro sledování online rozvrhů, často také pro objednávání obědů. Pro stejné účely využívají tablety nebo chytré telefony také rodiče a učitelé. Tablet využívá také více jak polovina z obou skupin pro online omluvenky.

Chytré telefony požívají spíš žáci než učitelé

Z průzkumu vyplynulo, že vlastní tablet má 21 % dotazovaných žáků, stejný počet si ho od někoho půjčuje. Více než polovina dotazovaných žáků, kteří mají k dispozici vlastní tablet, ho nosí s sebou do školy. Tam ho využívají k hledání informací k výuce na internetu, k zapisování poznámek, nebo ke sledování sociálních sítí. Více jak polovina studentů přiznala, ke komunikaci s ostatními spolužáky během výuky využívá Facebook.

Mohlo by Vás zajímat:  O2 zahajuje spolupráci s vitruálním operátorem OpenCall

Průzkum oslovil v průběhu listopadu 81 studentů středních a vysokých škol, 81 rodičů a 105 učitelů. Tuto studii realizovala pro společnost Telefónica výzkumná agentura TNS AISA, dotazování probíhalo formou online dotazníku. Detailnější výsledky průzkumu jsou k dispozici zde.

infografika

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
T-MOBILE UMOŽNÍ ZÁKAZNÍKŮM PLATIT V GOOGLE PLAY Z VYÚČTOVÁNÍ ČI Z KREDITU

T-Mobile nabízí placení v Google Play jako první operátor v ČR Jedinou podmínkou je aktivní služba T-Mobile m-platba Možnosti jednoduché...

Zavřít