DOPORUČENÍ ČTÚ k návrhům smluv o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad na základě analýzy smluvních dokumentů, kterou provedl u více než 40 největších poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, vydává ucelený soubor doporučení, co je ve smluvních podmínkách možné považovat za férová a neférová ustanovení.

Jako neférová jsou v materiálu označena jak smluvní ujednání, která jsou přímo v rozporu s právní úpravou a v těch případech, kdy poskytovatel takové smluvní ujednání skutečně vůči účastníkovi uplatní, může se dopustit správního deliktu, tak i ta smluvní ujednání, která sice není možné hodnotit jako protiprávní, nicméně jejich úprava žádoucím směrem by výrazně zvýšila kvalitu poskytovaných služeb a jejich vnímání spotřebiteli.

[hana-code-insert name=’Adsense‘ /]

Dokument je ke stažení i v uspořádání stránek pro vytištění brožury.

Přidružené soubory

Smlouvy – doporučení 349 kB | pdf
Smlouvy – brožura 258 kB | pdf
Mohlo by Vás zajímat:  INFORMACE o ukončení aukce a o rozdělení rádiových kmitočtů Vítězům aukce získaných v rámci aukce