Nové znění obchodních podmínek FAYN

Dovolujeme si představit vám nové Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací (dále VOP).

Ve VOP reagujeme na změny Občanského zákoníku a dále na novelizaci Zákona o elektronických komunikacích. Dochází k doplnění nebo úpravám zejména následujících podmínek:

  • V článku VOP 8.1.4. vyplývá nutnost informovat o změnách Smlouvy, Ceníku a Všeobecných podmínek, a to nejméně 1 měsíc před nabytím účinností změn, avšak pouze v případě podstatné změny smluvních podmínek nebo v případě změny smluvních podmínek, která pro Účastníka představuje jejich zhoršení, a současně ho informovat o jeho právu ukončit Smlouvu ke dni nabytí účinnosti takové změny bez sankce.
  • V článku VOP 18.5. je umožněno elektronické doručování dokumentů oběma stranám smluvního vztahu.
  • V článku VOP 18.8. upravujeme výši úhrady Odstupného při ukončení smlouvy na dobu určitou před uplynutím doby trvání. A to na maximálně jednu pětinu součtu zbývajících měsíčních paušálů zbývajících do konce sjednané doby trvání.

Současně s novými VOP vstupují v platnost nové Ceníky pro aktuální tarify fayn TOP, fayn MEDIUM, fayn BASIC, fayn STREAM, fayn STYL a fayn SIMPLE. Došlo ke grafickým úpravám, lepšímu odlišení cen internetového a GSM volání, přibyly položky zaslání tištěné faktury, identifikace účastníka uskutečňujícího zlomyslná volání a zveřejnění čísla v telefonním seznamu. Ceny hovorného se nemění.

Stávající zákazníci mohou v případě nesouhlasu s novými smluvními dokumenty vypovědět smluvní vztah do 8.2.2014 dle standardního postupu bez sankce. V opačném případě souhlasí se změnou smluvních dokumentů. Pro budoucí zákazníky platí nové smluvní dokumenty dnem vyhlášení, od 6.1.2014.

Mohlo by Vás zajímat:  Zprovoznění Zákaznické zóny, stav kreditu a volných minut

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
DOPORUČENÍ ČTÚ k návrhům smluv o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Český telekomunikační úřad na základě analýzy smluvních dokumentů, kterou provedl u více než 40 největších poskytovatelů veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, vydává ucelený...

Zavřít