T-MOBILE: 2013 – ROK PLNÝ ZMĚN

T-MOBILE: 2013 - ROK PLNÝ ZMĚN

Významné změny na českém mobilním trhu
Akvizice T-Systems CZ
Růst využívání služeb a pokles cen
Nejrychlejší síť, investice do LTE

Rok 2013 se dá bez přehánění označit jako rok zásadních změn: došlo k významnému snížení cen v mobilním sektoru, na trhu se objevily desítky virtuálních operátorů, odehrála se aukce vysokorychlostních kmitočtů i akvizice, které s velkou pravděpodobností změní rozložení sil. I v těchto nelehkých podmínkách dosáhl T-Mobile uspokojivých výsledků jak v počtu zákazníků, tak v oblasti finanční.  Pokračoval nárůst využívání služeb, zejména datových. T-Mobile získal 333 000 nových mobilních zákazníků; celkový počet zákazníků tak přesáhl 5,8 milionu. Také počet pevných linek meziročně vzrostl na celkových 120 000. Spotřeba telekomunikačních služeb opět stoupla, zatímco průměrná měsíční útrata na jednoho zákazníka klesla.

„Rok 2013 vnímám jako nelehký, ale úspěšný. Udrželi jsme vedoucí pozici v mobilním segmentu a v aukci získali frekvence, které nám v budoucnosti umožní další rozvoj naší nejrychlejší sítě,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile, a dodává: „Loňský rok nám přinesl také velkou příležitost v B2B segmentu: akvizice T-Systems Czech Republic významně posílí naše kompetence v této oblasti. V uspokojivých finančních výsledcích se mimo jiné odrazila naše neustálá snaha o maximální interní efektivitu.“

V loňském roce T-Mobile rozšířil a zrychlil svou mobilní datovou síť také tím, že v Praze a Mladé Boleslavi komerčně spustil LTE. „Magentová“ síť je dlouhodobě v nezávislých měřeních hodnocena jako nejrychlejší v ČR. T-Mobile obohatil svou nabídku o atraktivní tarify kombinující hlas i data, přičemž některé z nich zahrnují také mezinárodní volání a roaming. V květnu TMCZ oznámil akvizici 100% podílu v T-Systems CZ. Druhá polovina roku se odehrála ve znamení fúze obou společností. Ta byla úspěšně završena 31. prosince 2013, a T-Mobile tak mohl do nového roku vstoupit jako silnější, integrovaná ICT společnost.

Mohlo by Vás zajímat:  T-MOBILE ZŮSTÁVÁ PARTNEREM FOTBALOVÉ REPREZENTACE

Zákazníci
K 31. prosinci 2013 registroval T-Mobile více než 5,8 milionu zákazníků využívajících mobilní služby. Meziročně operátor získal 333 000 nových zákazníků především v segmentu tarifních klientů, kteří tak tvoří 56,4 % zákaznické základny. Počet uživatelů předplacených Twist karet dosáhl 2,5 milionu. Měsíční churn (podíl zákazníků, kteří se rozhodli přestat používat služby operátora) zůstal na nízké hodnotě 1,1 %.

V tisících  Q1 – Q4 2012 Q1 – Q4 2013 Změna meziročně
(zaokrouhleno)
Počet zákazníků – mobilní služby* 5 498 5 831 6,1 %
Tarifní zákazníci 3 072 3 289 7,1 %
Twist zákazníci 2 426 2 502 3,1 %
Noví zákazníci* 117 333 n/a
Tarifní zákazníci 199 217 9,0 %
Twist zákazníci -83 76 n/a
Průměrný měsíční churn – mobilní služby   1,1 %   1,1 %   0,0 p. b.
Tarifní zákazníci 0,4 % 0,4 %  0,0 p. b.

* Z technických důvodů nejsou rozlišeny údaje o zákaznících jednoho z našich partnerů

V roce 2013 zákazníci T-Mobile z mobilů průměrně provolali 145 minut měsíčně, o 9 % více než o rok dříve. Celkový nárůst spotřeby služeb se projevil ve všech oblastech, jak v počtu provolaných minut či odeslaných SMS zpráv, nejvíce pak v objemu přenesených dat. Tento údaj vzrostl ve srovnání s rokem 2012 o 88,3 % a přesáhl 6 600 terabytů.

Finanční výsledky
Přestože ceny telekomunikačních služeb významně klesly, zatímco jejich spotřeba roste, T-Mobile se podařilo dosáhnout uspokojivých finančních výsledků. Operátor dokázal částečně kompenzovat klesající tržby silným důrazem na efektivitu všech svých aktivit, aniž by redukoval investice do technologií či rozsah služeb zákazníkům.

Celkové tržby z pevných i mobilních služeb dosáhly téměř 23,8 miliard Kč, z čehož 19,8 miliard tvořily tržby ze služeb mobilních. Průměrná útrata na zákazníka v mobilním segmentu (ARPU) klesla
na 288 Kč, což je o 20,4 % méně ve srovnání s předchozím rokem. Růst spotřeby datových služeb se odrazil v podílu nehlasových služeb na tržbách z mobilních služeb; tento ukazatel vzrostl
o 7 procentních bodů na rekordní úroveň 34 %.

Mohlo by Vás zajímat:  T-MOBILE ROAMING V NOVÉM KABÁTĚ
V Kč Q1 – Q4 2012 Q1 – Q4 2013  Změna meziročně (zaokrouhleno)
Celkové tržby (mil.)   26 254 23 756 -9,5 %
Tržby ze služeb (mil.) – mobilní služby 23 498 19 754 -15,9 %
EBITDA (mil.) – integrované služby 12 203  10 483 -14,1 %
EBITDA marže (EBITDA/celkové tržby)   46,5 % 44,1 % -2,4 p. b.
ARPU – mobilní služby 362 288 -20,4 %
Tarifní zákazníci 538  419 -22,1 %
Twist zákazníci 143 117   -18,2 %
Podíl nehlasových služeb na ARPU – mobilní služby   27 %   34 % 7 p. b.

Informace o aktivitách T-Mobile v roce 2013 naleznete zde.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Vodafone zrychlil LTE v Karlových Varech na 150 Mbit/s

K dnešnímu dni Vodafone zrychlil svou LTE síť vybudovanou v Karlových Varech. Teoretická rychlost LTE sítě na frekvenci v pásmu...

Zavřít