Výsledky jednání řádné valné hromady

Řádná valná hromada společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., se uskutečnila dne 12. března 2014 v Praze. Zúčastnili se jí akcionáři, kteří vlastní 83,65 % akcií, a byla tak usnášeníschopná.

Valná hromada zvolila nové členy dozorčí rady Martina Štefunka, Ladislava Bartoníčka a Vladimíra Mlynáře, kteří do ní byli již dříve kooptováni. Valná hromada zároveň z dozorčí rady odvolala Lubomíra Vindušku, Antonína Botlíka a Jiřího Trupla.

V návaznosti na odvolání třech členů dozorčí rady volených zaměstnanci společnosti vznikne nová platforma pro dialog se zaměstnanci. „Pro naši firmu je velmi důležité, aby i nadále pokračovala diskuse mezi vrcholnými orgány společnosti a zástupci zaměstnanců na tak dobré úrovni jako doposud. Proto nově vznikne Rada pro sociální dialog, která bude přímo podřízena dozorčí radě a bude se skládat ze zástupců statutárních orgánů společnosti a zástupců zaměstnanců,“ říká Ctirad Lolek, ředitel společnosti Telefónica pro lidské zdroje.

Valná hromada dále zvolila za členy výboru pro audit Martina Štefunka, Ondřeje Chaloupeckého a Radka Neužila.

Valná hromada schválila změnu stanov společnosti tak, jak byla předložena kvalifikovaným akcionářem, společností PPF Arena 2 B.V. Došlo například ke změnám v počtu členů orgánů společnosti, a to k snížení počtu členů představenstva ze současných sedmi na pět, snížení počtu členů dozorčí rady ze současných devíti na tři a snížení počtu členů výboru pro audit ze současných pěti na tři členy.

Valná hromada také schválila ponechání stávajícího názvu obchodní firmy prozatím beze změny, tedy Telefónica Czech Republic, a.s.

[hana-code-insert name=’Adsense‘ /]

Mohlo by Vás zajímat:  Nový program Think Big pomůže mladým lidem zrealizovat jejich nápady na pomoc svému okolí