Q1 2014: VÍCE ZÁKAZNÍKŮ, VYŠŠÍ SPOTŘEBA SLUŽEB

Další růst počtu zákazníků
Posílení pozice v B2B, rychlejší mobilní data
Uspokojivé finanční výsledky

První čtvrtletí roku 2014 potvrdilo trendy předchozích období: rozvoj datových služeb a opětovný pokles průměrné útraty na zákazníka při současném růstu spotřeby telekomunikačních služeb. Během prvních tří měsíců po fúzi s T-Systems se operátorovi podařilo integrovat procesy a aktivity a představil svou strategii a služby v B2B segmentu. T-Mobile se zaměřil také na rozvoj mobilních datových služeb: začal pokrývat venkovské oblasti technologií LTE, zrychlil internet a jako první operátor v ČR představil sdílený internet.

V porovnání s předchozím rokem se počet mobilních zákazníků T-Mobile zvýšil o 6,1 % a přesáhl 5,9 milionu. Využívání telekomunikačních služeb se dále zvýšilo, zatímco průměrná útrata významně poklesla. Navzdory řadě faktorů, které negativně ovlivňují vývoj českého telekomunikačního trhu, si T-Mobile udržel vedoucí pozici v mobilním segmentu a dosáhl uspokojivých finančních výsledků.

„Podařilo se nám posílit pozici na mobilním trhu a sjednotit aktivity v B2B segmentu,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile, a dodává: „Vyrovnali jsme se silnou konkurencí; za zvláště potěšující pak považuji další růst datových služeb a pozitivní vývoj zákaznické základny. Jde o výsledek naší dlouhodobé snahy poskytovat zákazníkům služby s nejlepším poměrem ceny a hodnoty.”

Zákazníci
K 31. březnu 2014 počet zákazníků využívajících mobilní služby T-Mobile přesáhl 5,9 milionu. Téměř 3,4 milionu zákazníků (57 % z celkového počtu) využívalo některý ze smluvních tarifů, přes 2,5 milionu pak zvolilo předplacenou službu. T-Mobile nově zvolilo 81 000 zákazníků. Průměrný měsíční churn (počet zákazníků, kteří přestali využívat služeb operátora) mírně vzrostl na 1,3 %.

V tisících  Q1 2013 Q1 2014 Změna meziročně
(zaokrouhleno)
Počet zákazníků – mobilní služby 5 570 5 912 6,1 %
Tarifní zákazníci 3 137 3 393 8,2 %
Zákazníci s předplacenou kartou 2 434 2 520 3,5 %
Noví zákazníci 72 81 12,5 %
Tarifní zákazníci 65 64 -1,5 %
Zákazníci s předplacenou kartou 7 18 n/a
Průměrný měsíční churn – mobilní služby 1,1 % 1,3 % 0,2 p. b.
Tarifní zákazníci 0,4 % 0,5 % 0,1 p. b.
Mohlo by Vás zajímat:  Twist tarify jednodušší

V prvním čtvrtletí 2014 zákazníci provolali v mobilní síti T-Mobile průměrně 147 minut, tedy o 9,7 % více než v předchozím roce. Zákazníci využívali mobilních služeb více než vloni: vzrostl počet provolaných minut i textových zpráv, ovšem nejvíce, o 78,6 %, vzrostl objem přenesených dat, který dosáhl 2 334 terabytů.

Finanční ukazatele
Přestože ceny telekomunikačních služeb v posledních 12 měsících razantně klesly a současně spotřeba služeb vzrostla, T-Mobile dosáhl uspokojivých finančních výsledků. Operátor částečné kompenzoval klesající tržby z mobilních služeb silným důrazem na efektivitu všech aktivit, aniž by omezil investice do technologií a služeb. Celkové tržby z mobilních a fixních služeb překročily 5,9 miliardy Kč, přičemž tržby z mobilních služeb dosáhly 4,7 miliardy. Průměrná měsíční útrata na zákazníka (ARPU) meziročně poklesla o 15 % na 256 Kč. Nepřetržitý růst spotřeby datových služeb se odrazil v podílu nehlasových služeb na ARPU. Tento ukazatel vzrostl o více než 7 procentních bodů na rekordních 37,9 %.

V Kč Q1 2013 Q1 2014 Změna meziročně
(zaokrouhleno)
Celkové tržby (mil. Kč) 5 786 5 931 2,5 %
EBITDA (mil – integrované služby) 2 651 2 533 -4,5 %
EBITDA marže (EBITDA/celkové tržby) 45,8 % 42,7 % -3,1 p. b.
Mobilní segment
Tržby ze služeb (mil. Kč) 5 051 4 709 -6,8 %
ARPU 301 256 -15,0 %
Tarifní zákazníci 443  376 -15,1 %
Zákazníci s předplacenou kartou 119 96 -19,3 %
Podíl nehlasových služeb na ARPU – mobilní služby 30,7 % 37,9 % 7,2 p. b.

Výsledky za rok 2013 PŘED integrací s T-Systems.

Více informací o aktivitách T-Mobile v roce 2014 najdete zde.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Vodafone testuje v pilotním provozu nové datové připojení pro domácnosti

Díky pokrývání území České republiky rychlými mobilními daty se otevírají nové možnosti připojení domácností a firem k internetu. Vodafone proto...

Zavřít