Telefónica Czech Republic oznamuje návrh dividendy za rok 2013

Společnost Telefónica Czech Republic oznamuje záměr představenstva předložit valné hromadě společnosti návrh usnesení schvalujícího výplatu dividendy za rok 2013 ve výši 18 Kč před zdaněním na každou akcii v nominální hodnotě 87 Kč, resp. 180 Kč před zdaněním na akcii v nominální hodnotě 870 Kč. Zdroj pro výplatu dividendy tvoří nekonsolidovaný zisk za rok 2013 v částce 5 743 131 321,64 Kč.
Navrhované datum splatnosti dividendy je 26. listopad 2014, s rozhodným dnem pro uplatnění tohoto práva k 27. říjnu 2014.

Návrh bude součástí pozvánky na řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat v červnu 2014. Pozvánka bude zveřejněna ve lhůtě stanovené zákonem.
Tento návrh bude předmětem hlasování na řádné valné hromadě společnosti v červnu 2014, kde budou akcionáři rozhodovat o jeho přijetí.

[hana-code-insert name=’Adsense‘ /]

Mohlo by Vás zajímat:  Nová O2 Videotéka přináší zábavu pro všechny!