Nové znění Obchodních podmínek a Ceníků

Dovolujeme si oznámit změny Veřejných obchodních podmínek a Ceníků našich služeb elektronických komunikací.

Vážení zákazníci. Vezměte prosím na vědomí změny našich Veřejných obchodních podmínek (VOP) a Ceníků našich služeb. Předesíláme, že nedochází ke změně cen stávajících tarifů, pouze některých doplňkových služeb typu poštovné a podobně.

Změny VOP se týkají zejména:

Nový bod VOP 6.4.: Využívá-li Účastník službu Mobilní CLIP, kdy maskuje Geografické telefonní číslo Služby THS číslem služby VMS, není volání na tísňové linky možné.

Úprava bodu VOP 7.2.4.: Rozšíření možností informování o změně informací o zákazníkovi z „písemně“ na „písemně, e-mailem nebo prostřednictvím aktualizace údajů v Individuální zóně“.

Úprava bodu VOP 8.2.12.: Odstraněn neurčitý odkaz na webové stránky Provozovatele.

Body v odstavci 10.4. byly přepracovány a přečíslovány s následujícími změnami v bodech 10.5.:

10.5. Služby označené jako „neomezené“ se řídí následujícími pravidly:

10.5.1. Poskytovatel v žádném případě neomezuje množství uskutečněných spojení, vyjma bodu 10.5.3.

10.5.2. Účastník nesmí Službu užívat k telemarketingovým aktivitám, automatickému vytáčení či generování provozu, nepřetržitému nebo převažujícímu přesměrování hovorů (vč. užívání Služby jako tzv. „chůvičky“ k hlídání dětí, tzv. „babysittingu“ aj.), k hromadnému rozesílání faxů, Dlouhotrvajícímu spojení a dalším aktivitám v rozporu s běžným užíváním.

10.5.3. Poskytovatel má právo jednostranně okamžitě ukončit poskytování Služby označené jako „neomezená“ těm Účastníkům, kteří užívají Službu v rozporu s některým z ustanovení článku 10.5.2. Všeobecných podmínek. Ukončení poskytování Služby proběhne zpravidla s návrhem na změnu cenového plánu Služby. Poskytovatel je v takovém případě povinen odeslat Účastníkovi Oznámení poskytovatele, ve kterém sdělí tuto skutečnost spolu s předložením návrhu na změnu Služby. Oznámení poskytovatele je v tomto případě provedeno písemně, prostřednictvím doporučeného dopisu s doručenkou a rovněž prostřednictvím elektronické pošty.  V případě, že Účastník s návrhem Poskytovatele na změnu Služby nejpozději do 7 pracovních dní od odeslání Oznámení poskytovatele písemně nesdělí svůj souhlas a ani nedojde k dohodě na jiné změně Služby, je Poskytovatel oprávněn okamžitě po uplynutí této lhůty ukončit poskytování Služby a Smlouva tímto okamžikem zaniká.

Mohlo by Vás zajímat:  Mobilní Internet ZDARMA: Dárek pro nové i stávající zákazníky

10.5.5. Poskytovatel stanovuje podmínky Služby směřující k zabránění zneužívání poskytovaných výhod Služeb (tzv. FUP  – „Fair User Policy“):

10.5.5.1. Poskytovatel stanovuje maximální předpokládatelné chování Účastníka, za které se považuje spotřeba 3000 minut a 3000 SMS za zúčtovací období.

10.5.5.2. V případě překročení maximálního předpokládatelného chování Účastníka mohou být další jednotky účtovány dle Ceníku.

Došlo zejména k vypuštěníPoskytovatel má právo jednostranně okamžitě ukončit poskytování Služby označené jako „neomezená“ těm Účastníkům, kteří ve 3 po sobě jdoucích kalendářních měsících překročí úhrnem 3000 minut spojení za každý měsíc“.

Nový bod VOP 11.15.: Při zřizování Služby může být Kredit nastaven do záporných hodnot a to o takovou sumu, která pokrývá poplatky uvedené v Objednávce, například poštovné, aktivační poplatek, nebo jiné objednané doplňkové služby. Tyto poplatky tak budou jednorázově a neprodleně uhrazeny z prvního zaplaceného Kreditu (zůstatkem Kreditu bude rozdíl mezi záporným Kreditem a dobitým Kreditem).

Změny Ceníků:

Vzhledem k častým dotazům při změnách Ceníků zmiňujeme zejména, že:

  • Paušální měsíční poplatky všech tarifů se nemění.
  • Počet přidělených volných jednotek se nemění.
  • Ceny jednotek se nemění.
  • Přenos mobilního čísla do sítě FAYN zůstává ZDARMA.

Ke změnám dochází u:

  • Poštovné pro doručení SIM karty nebo více SIM karet v jedné zásilce se stanovuje na 99 Kč vč. DPH.
  • Přidělení mobilního čísla z rozsahu FAYN se stanovuje na 49 Kč vč. DPH.
  • Administrativní poplatek při přenosu mobilního čísla ze sítě FAYN (při odchodu) se stanovuje na 290 Kč vč. DPH.
  • Cena aktivace služby Mobilní CLIP se mění z 500 Kč vč. DPH na 199 Kč vč. DPH pro maskovaná čísla z rozsahu mimo mobilní síť FAYN. Pro maskovaná čísla z mobilní sítě FAYN se stanovuje cena 49 Kč vč. DPH.
Mohlo by Vás zajímat:  Mobilní aplikace FAYN pro Android

Stávající Účastníci (zákazníci) mohou v případě nesouhlasu s novými smluvními dokumenty vypovědět smluvní vztah do 1. 9. 2014 dle standardního postupu bez sankce. V opačném případě souhlasí se změnou smluvních dokumentů. Pro zákazníky, kteří učiní objednávku po 1. 8. 2014 platí nové smluvní dokumenty dnem jejich doručení.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Nový tarif pro studenty od Vodafonu: 1,2 GB dat a neomezené SMS za 494 Kč

Vodafone nově nabízí dva studentské tarify s 1,2 GB dat, 600 volnými minutami do všech sítí a s neomezeným počtem...

Zavřít