PRVNÍ POLOVINA 2014: T-MOBILE POSILUJE SVOU POZICI

Prvních 6 měsíců ve znamení integrace, růstu v mobilním segmentu a výstavby LTE
Počet mobilních zákazníků meziročně vzrostl o 4,9 % na více než 5,9 milionu
Objem dat přenesených v nejrychlejší české síti se znovu zvýšil, o 71 %  

Praha, 7. srpna 2014 – V prvních šesti měsících letošního roku T-Mobile posílil svou pozici na českém trhu. Operátor získal množství nových mobilních zákazníků, zaregistroval první úspěchy své nové B2B strategie podpořené fúzemi s T-Systems CZ a GTS Czech, a dále budoval svou vysokorychlostní síť. Byla zahájena výstavba LTE sítě na Plzeňsku a významně se zlepšilo LTE pokrytí Prahy. T-Mobile uvedl jako první LTE-Advanced technologii v ČR, a to v Mladé Boleslavi. Tato technologie zákazníkům přináší rychlost až 225 Mbit/s.

Také první polovina letošního roku potvrdila dlouhodobé trendy: spotřeba telekomunikačních služeb dále vzrostla, zatímco průměrná útrata opět výrazně klesla. V porovnání se stejným obdobím loňského roku vzrostl počet zákazníků T-Mobile v mobilním segmentu o 4,9 % na více než 5,9 milionu. Přes řadu faktorů, které negativně ovlivňují vývoj českého trhu, se T-Mobile podařilo udržet svou vedoucí pozici a dosáhnout uspokojivých finančních výsledků.

„Podařilo se nám posílit svou pozici, přestože situace na trhu je obtížná a naše společnost prochází velkými interními změnami,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile, a doplňuje: „Rád bych poděkoval všem zaměstnancům za jejich nasazení a neutuchající snahu přinášet zákazníkům to nejlepší.“

ZÁKAZNÍCI

K 30. červnu 2014 používalo mobilní služby T-Mobile více než 5,9 milionu zákazníků. Klienti se smlouvou tvořili téměř 58 % (3,4 milionu) z tohoto počtu a 2,5 milionu zákazníků využívalo předplacené karty. Průměrný měsíční churn (podíl zákazníků, kteří přestali využívat služby operátora) se zvýšil na 1,3 %. Počet pevných linek vzrostl na 130 000.

Mohlo by Vás zajímat:  SOUTĚŽ O ATRAKTIVNÍ CENY S PROGRAMEM NAŠIM PRO RADOST
v tisících H1 2014 H1 2013 Meziroční změna
Počet zákazníků – mobilní služby 5 946 5 667 4,9 %
Tarifní zákazníci * 3 437 3 210 7,1 %
Zákazníci s předplacenou kartou 2 509 2 456 2,2 %
Noví zákazníci 115 169 -32,0 %
Tarifní zákazníci * 148 138 7,2 %
Zákazníci s předplacenou kartou 7 30 -76,7 %
Průměrný měsíční churn – mobilní služby 1,3 % 1,1 % 0,2 p. b.
Tarifní zákazníci 0,4 % 0,3 % 0,1 p. b.

* Položka Tarifní zákazníci zahrnuje velkoobchodní zákazníky

V prvním pololetí roku 2014 zákazníci v mobilní síti T-Mobile v průměru provolali 150 minut měsíčně, což je o 7,1 % více než vloni. Spotřeba vzrostla ve všech oblastech, především pak v oblasti datových služeb. Objem přenesených dat se meziročně zvýšil o 70,5 % a dosáhl 4 808 terabytů.  

FINANČNÍ UKAZATELE

V prvních šesti měsících roku dosáhly celkové tržby z fixních a mobilních služeb téměř 12 miliard Kč, přičemž služby z mobilních služeb přesáhly 9,4 miliard Kč. Měsíčně zákazníci utratili za mobilní služby v průměru 264 Kč, tedy o 12 % méně než ve stejném období loňského roku. Pokračující nárůst v oblasti dat se odráží v meziročním nárůstu podílu nehlasových služeb na tržbách z mobilních služeb o 5,5 procentního bodu na rekordních 36,8 %.

 
v Kč H1 2014 H1 2013 Meziroční změna
Celkové tržby (mil. Kč) – integrované služby * 11 977 11 834 1,2 %
Tržby ze služeb (mil. Kč) – mobilní služby ** 9 442 10 129 -6,8 %
EBITDA (mil – integrované služby) * 5 081 5 337 -4,8 %
EBITDA marže (EBITDA/celkové tržby) 42,4 % 45,1 % -2,7 p. b.
ARPU 264 300 -12,0 %
Tarifní zákazníci 386 439 -12,1 %
Zákazníci s předplacenou kartou 99 120 -17,5 %
Podíl nehlasových služeb na ARPU  36,8 % 31,0 % 5,5 p. b.

* 2014 Integrovaná společnost / 2013 jen TMCZ

** Meziroční srovnání tržeb z mobilních služeb je ovlivněno metodologickými změnami a jednorázovými položkami

Informace o aktivitách T-Mobile v první polovině 2014 můžete nalézt zde.

Mohlo by Vás zajímat:  STREAMON OD T-MOBILE ROZŠÍŘIL NABÍDKU O DALŠÍ TŘI APLIKACE. V SOUČASNÉ DOBĚ JICH PODPORUJE JIŽ 29

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
LAMA mobile přidává svým zákazníkům v tarifu SPOŘIVÁ LAMA 20 SMS zdarma

V rámci tarifu SPOŘIVÁ LAMA přidává virtuální operátor LAMA mobile 20 SMS zdarma navíc svým novým i stávajícím zákazníkům. Od...

Zavřít