2014: T-MOBILE CZECH REPUBLIC OZNAMUJE ÚSPĚŠNÝ ROK

Fúze s GTS Czech: cesta k integrovanému operátorovi završena
Silnější jedničkou na mobilním trhu
Spotřeba služeb roste ve všech oblastech

Rok 2014 představoval zásadní milník v historii T-Mobile Czech Republic (dále jen TMCZ), a to v mnoha ohledech. Zjednodušila se akcionářská struktura: Deutsche Telekom získal zbývající menšinový podíl a stal se jediným akcionářem společnosti. TMCZ také dokončil fúze s T-Systems CZ a GTS Czech, což významně posílilo pozici operátora v B2B segmentu. Z provozního
a finančního hlediska společnost splnila stanovené cíle. Počet zákazníků překročil hranici 6 milionů; dosažené finanční výsledky lze na klesajícím trhu označit za uspokojivé. TMCZ pokračoval v budování své vysokorychlostní 3G a LTE sítě, a zpřístupnil tak nejrychlejší internet přibližně 90 % obyvatel ČR.

„Byl to náš nejrušnější rok. Nejenže jsme zásadně změnili organizaci a způsob práce, ale museli jsme změnit i způsob myšlení,“ hodnotí Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile Czech Republic. „Ale stálo to za to. Teď je naše společnost mnohem silnější, obnovená a připravená čelit novým výzvám.“

ZÁKAZNÍCI, VYUŽITÍ SLUŽEB

K 31. prosinci 2014 využívalo mobilní služby TMCZ 6 milionů zákazníků. Z toho 3,5 milionu představovali tarifní zákazníci, zbývajících 2,5 milionu byli zákazníci s předplacenou kartou. Průměrný měsíční churn (podíl zákazníků, kteří se rozhodli přestat využívat služeb operátora) mírně vzrostl na 1,3 %. Počet pevných přípojek dosáhl 131 000.

v tisících  Q1-Q4 2014 Q1-Q4 2013 Meziroční změna
Počet zákazníků – mobilní služby 6 000 5 831 2,9 %
Tarifní zákazníci 3 500 3 329 5,1 %
Zákazníci s předplacenou kartou 2 500 2 502 -0,1 %
Noví zákazníci* 169 333 -49,2 %
Tarifní zákazníci 211 217 -2,8 %
Zákazníci s předplacenou kartou -2 76 n/a
Průměrný měsíční churn – mobilní služby 1,3 % 1,1 % 0,2 p. b.
Tarifní zákazníci 0,5 % 0,4 % 0,1 p. b.
Mohlo by Vás zajímat:  Podle nezávislých testů má T-Mobile nejlepší síť

*Velkoobchodní zákazníci jsou od Q1/14 zahrnuti pod položkami tarifní zákazníci/zákazníci s předplacenou kartou.

V roce 2014 mobilní zákazníci TMCZ v průměru provolali 151 minut měsíčně, tedy o 4,1 % více než v minulém roce. Všeobecný růst spotřeby se odráží ve všech oblastech, nejvíce však v objemu přenesených dat. Ten vzrostl ve srovnání s rokem 2013 o 59 % a dosáhl téměř 10 500 terabytů.

FINANČNÍ UKAZATELE

Přestože ceny v telekomunikacích výrazně klesají, zatímco spotřeba služeb stoupá, společnosti
se podařilo dosáhnout uspokojivých finančních výsledků. Operátor částečně kompenzoval klesající tržby silným důrazem na efektivitu veškerých aktivit, aniž by snížil investice do rozvoje technologií
a služeb pro zákazníky.

Celkové tržby z pevných a mobilních služeb přesáhly 24 miliard Kč, přičemž tržby z mobilních služeb představovaly 18,9 miliardy Kč. Průměrná měsíční útrata mobilních zákazníků (ARPU) klesla meziročně o 8,7 % na 263 Kč. Rostoucí využívání datových služeb se odrazilo v podílu nehlasových služeb na tržbách z mobilních služeb: tento ukazatel se zvýšil o čtyři procentní body na rekordních
38 %.

v Kč Q1-Q4 2014 Q1-Q4 2013 Meziroční změna
Celkové tržby (mil.) 24 072 23 756 1,3 %
Tržby ze služeb (mil.) – mobilní služby 18 883 19 754 -4,4 %
EBITDA (mil.) – integrované služby 10 035 10 483 -4,3 %
EBITDA marže (EBITDA/celkové tržby) 41,7 % 44,1 % -2,4 p. b.
ARPU – mobilní služby 263 288 -8,7 %
Tarifní zákazníci 382 419 -8,8 %
Zákazníci s předplacenou kartou 98 117 -16,2 %
Podíl nehlasových služeb na ARPU – mobilní služby 38 % 34 % 4 p. b.

2014 integrovaná společnost / 2013 jen TMCZ

Více informací o aktivitách T-Mobile Czech Republic v roce 2014 najdete zde.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Vodafone pečuje o zákazníky na sociálních sítích už 3 roky

1. února 2012 začal ve Vodafonu fungovat samostatný tým pečující o zákazníky na sociálních sítích. Skupinka pěti nadšenců odpovídá každý...

Zavřít