Druhý ročník zvýšil kvalitu přihlášek do Roku jinak

Odvahu přihlásit se do druhého ročníku programu Nadace Vodafone Rok jinak našlo i přes současnou hospodářskou recesi celkem 98 uchazečů. Program, jehož cílem je unikátně propojit komerční a neziskovou sféru, zaplatí až pěti odborníkům ze soukromého či státního sektoru rok práce pro neziskovku dle vlastního výběru. Téměř desetinu ze všech přihlášek poslali novináři.

„Letos jsme zaznamenali sice o něco menší počet přihlášek než loni, zato ale mnohem kvalitnějších a promyšlenějších. Jsme rádi, že lidé mají i přes současnou těžkou ekonomickou situaci odvahu na rok opustit své zaměstnání a jít za svým dobročinným nápadem,“ říká ředitelka Nadace Vodafone Inga Kaškelyte.

Poměr mezi muži a ženami je u uchazečů o program Rok jinak vyrovnaný. Do programu se hlásí zájemci ve věkovém rozmezí od 22 let až do 63 let.

rozdělení podle současného zaměstnání počet %
komerční sféra 54 60
neziskový sektor 4 4
státní sféra 14 17
OSVČ 10 13
rodičovská dovolená 2 2
Student 2 2
Nezaměstnaný 2 2
bez udání 10
Celkem 98 100

Nejvíce uchazečů pochází z komerční sféry (60 %), ale hlásí se i uchazeči ze sféry státní (17 %) a osoby samostatně výdělečně činné (13 %). Překvapující je především zájem pracovníků z mediální branže. Z celkem 98 přihlášek jich 8 podali novináři. Nejvíce uchazečů pochází z hlavního města, ale mezi uchazeči jsou i Bělorus a Čech žijící v Británii.

Vítěze letošního ročníku vybere šestičlenná porota složená ze zástupců Nadace Vodafone, neziskové sféry, Vodafone Czech republic a.s., médií a loňských vítězů programu. Hodnotit budou zejména kvalitu projektů, míru využití know how uchazeče z komerčního sektoru ve vybrané neziskovce a udržitelnost projektu po skončení ročního působení vítěze.

Současní vítězové Roku jinak působí v neziskové sféře již téměř tři čtvrtě roku.

  • Roman Nenadl, bývalý senior manažer energetického koncernu E.ON nyní pomáhá vybudovat strategický plán rozvoje do roku 2011 Charitě České Budějovice.
  • Adam Javůrek, guru české blogosféry se v rámci svého Roku jinak věnuje osvětové činnosti a učí české neziskovky, jak využít nástroje internetu ve svůj prospěch.
  • Hanka Hermová využívá v rámci Roku jinak své zkušenosti z práce v Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR v projektu Lesní stezky České mountainbikové asociace. Společně se snaží restaurovat staré lesní stezky tak, aby po nich mohli jezdit cyklisté.
  • Blanka Rejlková společně se společností Člověk v tísni pomáhá spojit komerční sféru, neziskovou sféru a úřady práce tak, aby společně efektivně pomohli nalézt práci dlouhodobě nezaměstnaným.
  • Jiří Šťastný – obchodní ředitel společnosti EVROFIN Int. v obecně prospěšné společnosti České Švýcarsko pomáhá propagovat udržitelný cestovní ruch a ekoturismus.
Mohlo by Vás zajímat:  Statistiky štědrovečerního provozu

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Vodafone v rámci týdne mobility vyhlašuje soutěž „Zažij město jinak“

V rámci Evropského týdne mobility, jehož cílem je zábavnou formou poukázat na důležitost udržitelného rozvoje měst, připravil server Cilichili.cz pro...

Zavřít