Telefónica O2 Czech Republic – Finanční výsledky za rok 2009

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2009, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společností Telefónica O2 Slovakia, Telefónica O2 Business Solutions a dalších menších dceřiných společností.

Přehled nejdůležitějších výsledků

  • Ve čtvrtém čtvrtletí 2009 zaznamenala Telefónica O2 Czech Republic nárůst počtu zákazníků služeb založených na vysokorychlostním internetu a smluvních zákazníků v mobilním segmentu.
  • Počet mobilních zákazníků se ve čtvrtém čtvrtletí 2009 zvýšil o 22 tisíc, z toho počet smluvních zákazníků vzrostl o 68 tisíc. Celkový počet mobilních zákazníků tak v roce 2009 stoupl meziročně o 3 %,
  • Počet maloobchodních přípojek ADSL vzrostl v roce 2009 meziročně o 17 % na 677 tisíc, ve čtvrtém čtvrtletí 2009 se jejich počet zvýšil o 26 tisíc.
  • Ve čtvrtém čtvrtletí 2009 zaznamenala Telefónica O2 Slovakia nárůst počtu svých zákazníků a zlepšila své finanční výsledky.
  • Konsolidované výnosy poklesly v roce 2009 meziročně o 7,3 % a byly ovlivněny zhoršeným makroekonomickým prostředím, nižšími výnosy z univerzální služby a snížením mobilních terminačních poplatků. Konsolidovaný provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) poklesl meziročně o 4,4 %.
  • Výsledkem aktivit zaměřených na snižování nákladů a vlivu jednorázových položek byl meziroční nárůst OIBDA marže[1] v roce 2009  o 1,7 p.b.
  • Čistý konsolidovaný zisk vzrostl v roce 2009 meziročně o 0,3 % na 11 666 mil. Kč.
  • Společnost splnila své celoroční cíle[2] pro rok 2009 na úrovni provozního zisku OIBDA a hotovostních toků z provozní činnosti.

Odhad pro rok 2010[3]

  • Konsolidovaný provozní zisk OIBDA[4]: pokles o 5 % až 9 % a konsolidované investice ve výši zhruba 6 mld. Kč.

Dividenda za rok 2009

  • Představenstvo společnosti schválilo návrh na výplatu dividendy ve výši 40 Kč na akcii, který bude předložen valné hromadě.

„Jsem rád, že se nám v roce 2009 podařilo splnit naše cíle na úrovni provozního zisku OIBDA a hotovostních toků z provozní činnosti. Přes negativní vliv ekonomického prostředí, který se projevil nižší spotřebou zejména našich mobilních zákazníků, se nám podařilo udržet nárůst jejich počtu.Ten je výsledkem úspěšné strategie nabídnout jim takové služby, které uspokojí jejich požadavky. V mobilním segmentu jsme zaznamenali solidní nárůst počtu zákazníků využívajících tarify O2 NEON, což vedlo k dalšímu zlepšení zákaznické struktury. Díky nové koncepci služeb, jejímž základem je vysokorychlostní připojení k internetu, a kterou jsme představili  v květnu loňského roku, se ve čtvrtém čtvrtletí zrychlil nárůst počtu zákazníků vysokorychlostního internetu. Díky naší důsledné finanční disciplíně marže OIBDA vzrostla a udrželi jsme tak nadprůměrnou provozní ziskovost v porovnání s ostatními operátory ve střední a východní Evropě,“ komentuje finanční výsledky Jesús Pérez de Uriguen, finanční ředitel a první místopředseda představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic. „V roce 2010 se budeme soustředit na udržení růstu počtu zákazníků prostřednictvím dalšího zvyšování hodnoty našich služeb pro zákazníky nabídkou nových produktů a zlepšením stávajících služeb. Na Slovensku chceme posílit svoji pozici a zlepšit finanční výkonnost. Budeme pokračovat v efektivním vynakládání provozních nákladů. Všechny tyto kroky by měly vést k vysoké tvorbě hotovostní toků, a to v přetrvávajícím náročném prostředí, které očekáváme přinejmenším v prvním pololetí. Na základě důkladné analýzy, s ohledem na současnou finanční situaci a očekávaný budoucí vývoj, navrhuje představenstvo společnosti výplatu dividendy za rok 2009 ve výši 40 Kč na akcii, což představuje solidní 9% výnos,“ říká Luis Antonio Malvido, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Konsolidované finanční výsledky

Finanční výsledky skupiny Telefónica O2 Czech Republic v roce 2009 byly negativně ovlivněny nepříznivým makroekonomickým prostředím a snížením mobilních terminačních poplatků. Dalším faktorem, který ovlivnil meziroční srovnání výnosů za druhé pololetí a celý rok 2009, byly výnosy z univerzální služby. Celkové konsolidované výnosy z podnikání klesly v roce 2009 meziročně o 7,3 % na 59 751 mil. Kč a o 9,1 % na 15 009 mil. Kč ve čtvrtém čtvrtletí. Bez zahrnutí vlivu univerzální služby[5] by konsolidované výnosy z podnikání klesly v roce 2009 meziročně o 6 % a o 7,7 % ve čtvrtém čtvrtletí. Výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v roce 2009  meziročně o 9,9 % na 26 872 mil. Kč a o 12 % na 6 827 mil. Kč v samotném čtvrtém čtvrtletí. Bez zahrnutí vlivu univerzální služby by výnosy z podnikání v segmentu pevných linek v roce 2009 a čtvrtém čtvrtletí klesly meziročně  o 7,1 % a 9 %. Výnosy z podnikání mobilního segmentu v České republice se v roce 2009 snížily meziročně o 7,6 % na 31 021 mil. Kč, ve čtvrtém čtvrtletí to bylo o 9,8 % na 7 608 mil. Kč. Naproti tomu výnosy na Slovensku v eurech pokračovaly v růstu, když v roce 2009 stouply meziročně o 57,7 % a o 66,9 % v samotném čtvrtém čtvrtletí 2009.

Podobně jako ve druhém a třetím čtvrtletí, také ve čtvrtém čtvrtletí 2009 se společnost soustředila na zlepšení provozní ziskovosti důslednou finanční disciplínou, s cílem maximálně kompenzovat pokles výnosů. Výsledkem těchto aktivit byl meziroční pokles konsolidovaných provozních nákladů ve čtvrtém čtvrtletí 2009 o 12,5 % na 8 727 mil. Kč, zatímco za rok 2009 provozní náklady klesly meziročně o 9,6 % na 33 965 mil. Kč. Ke snížení došlo u většiny nákladových položek, a to jak v oblasti komerční tak provozní. Náklady na prodej zboží v roce 2009 poklesly meziročně o  29,3 % na 2 305 mil. Kč díky pokračujícímu úsilí přinášet hodnotu zákazníkům efektivnějším způsobem. Náklady na marketing a ostatní prodejní náklady se v roce 2009 snížily meziročně o 13,6 % na 2 807 mil. Kč (o 21,1 % ve čtvrtém čtvrtletí 2009). V oblasti nekomerčních nákladů stojí za zmínku pokles nákladů na opravy a údržbu sítí a IT, které v roce 2009 poklesly meziročně o 2,5 % na 2 280 mil. Kč díky pokračující efektivitě v této oblasti.

Mohlo by Vás zajímat:  Revoluce u O2: Tři jednoduché tarify FREE a zcela neomezené volání a SMS za 749 korun

Konsolidovaný provozní hospodářský zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) tak v roce 2009 klesl meziročně o 4,4 % na 27 076 mil. Kč, a o 2,4 % na 6 605 mil. Kč ve čtvrtém čtvrtletí. OIBDA marže se v roce 2009 zlepšila meziročně o 1,4 p.b. a dosáhla 45,3 %, ve čtvrtém čtvrtletí to bylo 44 %, což představovalo zlepšení o 3 p.b. Provozní zisk OIBDA[6] upravený pro účely odhadu klesl v roce 2009 meziročně o 3,9 % na  27 880 mil. Kč, tedy v rozmezí -4 % až 0 %, který společnost očekávala díky výše uvedenému úsilí vedoucímu ke snížení nákladů a pozitivnímu vlivu jednorázových položek, zatímco plně srovnatelný provozní zisk OIBDA [7], bez zahrnutí vlivu jednorázových položek, poklesl o 5,3 % na 26 331 mil. Kč.

Konsolidovaný čistý zisk v roce 2009 se zvýšil meziročně o 0,3 % na 11 666 mil. Kč, ve čtvrtém čtvrtletí o 5,6 % na 2 770 mil. Kč. Důvodem byl pokles odpisů a nižší daň z příjmů ve srovnání s předchozím rokem, které vyvážily pokles provozního zisku OIBDA.

Konsolidované investice dosáhly v roce 2009 výše 6 489 mil. Kč, meziročně o 19,8 % méně. Z důvodu intenzivních investic do rozšiřování pokrytí mobilní sítě nové generace v České republice ve čtvrtém čtvrtletí 2008 a prvních třech čtvrtletích roku 2009 bylo v roce 2009 rozložení investic do jednotlivých čtvrtletí odlišné než v roce 2008. Objem investic tak ve čtvrtém čtvrtletí 2009 poklesl meziročně o 50,4 % na 1 953 mil. Kč.

Výše volných hotovostních toků (OIBDA minus investice) dosáhla v roce 2009 hodnoty 20 587 mil. Kč, což představuje meziroční nárůst o 1,8 %. Výše volných hotovostní toků upravených pro účely odhadu [8] se zvýšila meziročně o 2,3 % na 21 424 mil. Kč, tedy v rozmezí 2 % až 5 % očekávaných společností.

Celková výše konsolidovaného finančního dluhu dosáhla k 31. prosinci  výše 3 131 mil. Kč. Objem hotovosti, peněžních ekvivalentů a krátkodobých finančních investic k tomuto datu dosáhl výše 1 378 mil. Kč.

Přehled mobilního segmentu v České republice[9]

Také ve čtvrtém čtvrtletí 2009 pokračoval růst počtu smluvních mobilních zákazníků, zejména díky úspěchu  neomezených tarifů O2 NEON. Finanční výsledky zůstaly ovlivněny optimalizací spotřeby zákazníků v prostředí klesající domácí ekonomiky a snížením mobilních terminačních poplatků, které v roce 2009 poklesly dohromady o  22,7 %[10].

Na vysoce nasyceném mobilním trhu v České republice vzrostl celkový počet mobilních zákazníků na konci roku 2009 meziročně o 3 % na 4 945 tisíc. Počet smluvních zákazníků vzrostl ke konci roku 2009 meziročně o 11,7 % na 2 814 tisíc. Čistý přírůstek ve čtvrtém čtvrtletí dosáhl 68,3 tisíce, zatímco čistý přírůstek v roce 2009 dosáhl celkem 295 tisíc, meziročně o 7,1 % více a to díky pokračující oblibě tarifů O2 NEON a migrací zákazníků z předplacených služeb na tarifní služby. Na konci roku 2009 dosáhl podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu 56,9 %, což představuje meziročních nárůst o 4,5 p. b. Počet aktivních zákazníků předplacených služeb dosáhl ke konci roku 2009 výše 2 130 tisíc, meziročně o 6,7 % méně. Za zmínku stojí 39,8% meziroční pokles čistého úbytku zákazníků předplacených služeb v roce roku 2009 na 153 tisíc. Za tímto pozitivním vývojem stojí úspěch nabídky O2 NA!VÍC založené na odměňování zákazníků za pravidelné dobíjení kreditu.

Celková průměrná měsíční míra odchodu zákazníků v roce 2009 dosáhla 2,1 %, tedy o 0,1 procentního bodu meziročně více. V samotném čtvrtém čtvrtletí 2009 to bylo 2,4 % a to hlavně díky vyššímu odchodu zákazníků předplacených služeb.

Celkový mobilní hlasový provoz[11]v České republice vzrostl v roce 2009 meziročně o  11,1 % na 8 155 milionů minut (ve čtvrtém čtvrtletí o 12,6 % více), zejména díky nárůstu počtu zákazníků a úspěšné nabídce tarifů O2 NEON.

Průměrný měsíční výnos na zákazníka ARPU[12]dosáhl v roce 2009 výše 514 Kč, což představuje meziroční pokles o 9,1 %, především díky optimalizaci spotřeby zákazníků a dále díky snížení mobilních terminačních poplatků. ARPU tarifních zákazníků dosáhl v roce 2009 výše 753 Kč, o 14,3 % méně než v roce 2008, zatímco ve čtvrtém čtvrtletí 2009 to bylo 703 Kč, meziročně o 18,2 % méně. Hlavním důvodem poklesu ARPU tarifních zákazníků byla pokračující migrace předplacených zákazníků na tarifní služby. ARPU zákazníků předplacených služeb klesl v roce 2009 meziročně o 12,1 % na 223 Kč a o 12,1 % na 224 Kč ve čtvrtém čtvrtletí 2009. Důvodem byla optimalizace spotřeby zákazníků v prostředí zpomalující se domácí ekonomiky a migrace zákazníků s vyšší hodnotou ze segmentu předplacených služeb na tarifní služby. Nicméně ve čtvrtém čtvrtletí 2009 ARPU zákazníků předplacených služeb stoupl na 224 Kč oproti 222 Kč ve třetím čtvrtletí 2009.

Mohlo by Vás zajímat:  O2 spouští v Kolíně mobilní síť s rychlostí 5G

Celkové výnosy z podnikání mobilního segmentu klesly v roce 2009 meziročně o 7,6 % na 31 021 mil. Kč, a o 9,8 % v samotném čtvrtém čtvrtletí. Výnosy ze služeb klesly v těchto obdobích meziročně o 7 %, respektive o 9,3 %. Pokles mobilních terminační poplatků snížil výnosy ze služeb mobilního segmentu v roce 2009 o 2,6 p.b.a o 3.7 p.b. v samotném čtvrtém čtvrtletí. K výraznému snížení došlo u výnosů z propojení, které v roce 2009 poklesly meziročně o 12,3 % na 4 679 mil. Kč (o 16 % ve čtvrtém čtvrtletí). Za tímto poklesem stálo snížení mobilních terminačních poplatků a nižší výnosy z roamingu zahraničních zákazníků v České republice. Výnosy ze stálých poplatků vzrostly v roce 2009 meziročně o 7 % na 8 300 mil. Kč, zatímco ve čtvrtém čtvrtletí 2009 to bylo o 2,2 %.

Přehled segmentu pevných linek[13]

Segment pevných linek v roce 2009 zaznamenal solidní růst počtu zákazníků poté, co společnost v květnu 2009 představila novou koncepci služeb pro domácnosti, jejímž základem byla služba vysokorychlostního připojení k internetu O2 Internet. Meziroční srovnání finančních výsledků v roce 2009 bylo negativně ovlivněno již zmíněnými výnosy z univerzální služby v roce 2008. Na druhé straně přes stále nepříznivou ekonomickou situaci a politický vývoj, výnosy z ICT služeb zaznamenaly ve čtvrtém čtvrtletí i celém roce 2009 solidní nárůst.

Celkový počet pevných linekpoklesl meziročně o 6,5 % na 1 771 tisíc na konci roku 2009, ve čtvrtém čtvrtletí se počet pevných linek snížil pouze o 19,3 tisíc díky nárůstu počtu zákazníků využívajících služeb vysokorychlostního internetu bez hlasového paušálu (tzv. naked ADSL). Ve srovnání s předchozím rokem zaznamenala společnost v roce 2009 30,2% snížení úbytku pevných linek na 123 tisíc.

Hlasový provoz generovaný v síti pevných linek klesl v roce 2009 meziročně o 13,6 % na 2 002 milionů minut díky pokračujícímu poklesu pevných telefonních linek a nahrazování fixního hlasového provozu provozem mobilním.

Počet maloobchodních přípojek ADSL dosáhl na konci roku 2009 výše 677 tisíc, meziročně o 17 % více. Jejich čistý přírůstek vzrostl ve čtvrtém čtvrtletí na 26,4 tisíc oproti 17 tisícům ve třetím čtvrtletí. Za celý rok 2009 se počet maloobchodních  zákazníků ADSL zvýšil o 99 tisíc, meziročně 40,1 % více, zejména díky propagaci a úspěchu nabídky nové koncepce služeb pro domácnosti. Počet zákazníků služby O2 TV dosáhl na konci roku 2009 výše 138 tisíc, meziročně o 20,2 % více.

Celkové výnosy z podnikání v segmentu pevných linek klesly v roce 2009 meziročně o 9,9 % na 26 872 mil. Kč (o 7,1 % méně bez zahrnutí vlivu univerzální služby[14]), zatímco ve čtvrtém čtvrtletí to bylo o 12 % na 6 827 mil. Kč (o 9 % méně bez zahrnutí vlivu univerzální služby[15]).Výnosy z měsíčních poplatků  klesly v roce  2009 meziročně o 21,1 % na 6 924  mil. Kč (o 28,3 % v samotném čtvrtém čtvrtletí) díky pokračujícímu poklesu počtu pevných linek. Na druhé straně výnosy z internetu a služeb založených na vysokorychlostním internetu (ADSL, IPTV) vzrostly v roce 2009 meziročně o 24,9 % na 5 111 mil. Kč a o 41,8 % ve čtvrtém čtvrtletí, díky růstu počtu zákazníků O2 Internet a O2 TV a zájmů zákazníků o novou nabídku služeb založenou na vysokorychlostním internetu uvedenou na trh v květnu 2009. I přes pokles domácí ekonomiky a politickou situaci výnosy z IT služeb a zákaznických řešení vzrostly v roce 2009 meziročně 11,9 % na 2 406 mil. Kč, a o 8,5 % ve čtvrtém čtvrtletí.

Výsledky na Slovensku

I ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 zaznamenala Telefónica O2 Slovakia dobré výsledky v oblasti růstu zákazníků i v oblasti finanční výkonnosti, a to zejména díky pokračující oblibě tarifu O2 Fér. Na konci roku 2009 dosáhl počet aktivních zákazníkůvýše 553 tisíc, což představuje meziroční růst o 69,9 %. Počet zákazníků smluvních služeb se ke konci prosince 2009 meziročně téměř zdvojnásobil (+97,6 %) na 196 tisíc, zatímco počet aktivních zákazníků předplacených služeb vzrostl v roce 2009 meziročně o 57,8 % na 357 tisíc. Na konci roku 2009 tak podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu dosáhl 35,4 %, což představuje meziroční nárůst o 4,9 p. b. Celkové výnosy společnosti Telefónica O2 Slovakia v eurech vzrostly v roce 2009 meziročně o 57,7 % a o 66,9 % ve čtvrtém čtvrtletí.  Průměrný měsíční výnos na zákazníka ARPUsmluvních služebdosáhl v roce 2009 výše 23,8 EUR a na zákazníkapředplacených služeb8,4 EUR.

Výhled pro rok 2010

V roce 2010 se Telefónica O2 zaměří na uspokojení potřeby svých zákazníků prostřednictvím nabídky nových produktů a zlepšením stávajících služeb. Bude pokračovat v aktivní nabídce svých mobilních tarifů O2 NEON a tarifů pro podnikatele a firemní zákazníky umožňujících výhodné volání. Společnost věří, že se jí tak podaří udržet tempo růstu mobilních zákazníků jako v roce 2009. To povede k dalšímu zlepšení struktury zákaznické základny. V souladu se svým plány na další rozšíření pokrytí 3G sítě se bude společnost nadále zaměřovat na zlepšení nabídky mobilního vysokorychlostního připojení k internetu a datových služeb. Společnost chce maximálně využít svoji konkurenční výhodu největšího pokrytí 3G sítě a nejrozsáhlejšího portfolia mobilních datových služeb. V segmentu pevných linek se bude úsilí společnosti zaměřovat na další aktivní propagaci a zlepšení nabídky služeb pro domácnosti a rozšíření nabídky balíčků fixních a mobilních služeb, což povede ke stabilizaci počtu pevných linek. Tyto aktivity by měly pomoci dosáhnout vyššího nárůstu zákazníků fixního internetu a mobilních smluvních služeb ve srovnání s konkurencí.

Mohlo by Vás zajímat:  Telefónica nasazuje technologii IPv6 v xDSL síti

Telefónica O2 Slovakia bude i nadále pokračovat v aktivní propagaci své nabídky jednoduchých a hodnotných služeb, díky níž překonala konkurenci v růstu zákazníků. Tyto aktivity povedou k dalšímu růstu počtu zákazníků a zlepšení finanční výkonnosti.

Společnost očekává, že náročné prostředí ovlivněné obtížně předvídatelným ekonomickým vývojem a politickou situací s nejistým dopadem na chování zákazníků přetrvá při nejmenším v první polovině roku 2010. Kromě toho, mobilní výnosy budou ovlivněny dalším snížením mobilních terminačních poplatků. Kromě výše uvedených aktivit vedoucích k uspokojení potřeb zákazníků bude Telefónica O2 nadále pokračovat v realizaci úspor v oblasti komerčních a nekomerčních provozních nákladů s cílem maximalizovat tvorbu hotovostních toků. Ta zůstává jedním z nejdůležitějších strategických cílů.

V roce 2010[16], skupina očekává, že provozní zisk OIBDA[17] poklesne o 5 % až 9 % a investiční náklady dosáhnou výše zhruba 6 mld. Kč.

Dividenda za rok 2009

Představenstvo společnosti schválilo návrh na výplatu dividendy ze zisku za rok 2009 a části nerozdělených zisků z minulých let ve výši 40 Kč na akcii, tj. celkem 12 883 596 tisíc Kč. Jako rozhodný den pro výplatu dividendy představenstvo navrhuje 8. září 2010, výplata dividendy je navrhována na 6. října 2010. Návrh na výplatu dividendy byl přezkoumán dozorčí radou společnosti a bude předložen řádné valné hromadě společnosti, která se bude konat 7. května 2010.

Příloha

Konsolidované finanční výkazy společnosti Telefónica O2 Czech Republic, sestavené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (údaje jsou uvedeny v milionech Kč).


[1] Bez zahnrnutí snížení hodnoty majetku a poplatku za používání značky, za předpokladu konstantního kurzu.

[2]Pokles provozního zisku OIBDA o 4 % až 0 %. Pro účely odhadu pro rok 2009, OIBDA v roce 2009 nezahrnuje snížení hodnoty majetku a poplatek za používání značky a to ve výši 23 mil. Kč, respektive 754 mil. Kč. Pro účely srovnání jsou tyto položky registrované v roce 2008 rovněž odečteny z vykazovaných výsledků (OIBDA v roce 2008 nezahrnuje snížení hodnoty majetku ve výši 86 mil. Kč a poplatek za používání značky ve výši 626 mil. Kč). Hotovostní toky z provozní činnosti (OIBDA minus investice) růst o +2% až +5%. Odhad pro rok 2009 předpokládal konstantní kurz roku 2008.

[3]Odhad pro rok 2010 nepředpokládá změny v konsolidačním celku a předpokládá konstantní kurz roku 2009.

[4]Pro účely odhadu pro rok 2010, OIBDA nezahrnuje poplatek za používání značky (754 mil. Kč v roce 2009). Dále OIBDA v roce 2009 nezahrnuje jednorázové operace (vypořádání se společností T-Mobile, univerzální službu a zisk z prodeje nemovitostí) v celkové hodnotě 1 548 mil. Kč.

[5]1 294 mil. Kč v roce 2008 a 367 mil. Kč v 2009, 279 mil. Kč ve čtvrtém čtvrtletí  2008 a 23 mill. Kč ve čtvrtém čtvrtletí 2009

[6]Pro účely odhadu OIBDA nezahrnuje snížení hodnoty majetku a poplatek za používání značky, za předpokladu konstantního kurzu roku 2008

[7]Plně srovnatelné hodnoty nezahrnují snížení hodnoty majetku, poplatek za používání značky a jednorázové položky (2008: zisk z prodeje nemovitostí a pozitivní vliv universální služby v celkové výši 1 227 mil. Kč; 2009: zisk z prodeje nemovitostí, pozitivní vliv universální služby a uzavření dohody o vyrovnání se společností T-Mobile v celkové výši 1 548 mil. Kč)  za předpokladu konstantního kurzu roku 2008

[8]OIBDA upravená pro účely odhadu minus investice, za předpokladu konstantního kurzu roku 2008

[9]Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem.

[10] Od 1. července 2009 došlo ke snížení mobilních terminačních poplatků na 2,31 Kč/min poté, co od 1. února 2009 poklesly z 2,99 Kč/min na 2,65 Kč/min.

[11]Odchozí a příchozí, bez zahrnutí roamingového provozu.

[12]Včetně výnosů ze segmentu pevných linek.

[13]Výsledky nezahrnují vzájemné transakce mezi segmentem pevných linek a mobilním segmentem

[14] 1 294 mil. Kč v roce 2008 a 367 mil. Kč v 2009.

[15]279 mil. Kč ve čtvrtém čtvrtletí  2008 a 23 mill. Kč ve čtvrtém čtvrtletí 2009

[16]Odhad pro rok 2010 nepředpokládá změny v konsolidačním celku a předpokládá konstantní kurz roku 2008

[17] Pro účely odhadu pro rok 2010, OIBDA nezahrnuje.poplatek za používání značky (754 mil. Kč v roce 2009). Dále OIBDA v roce 2009 nezahrnuje jednorázové operace (vypořádání se společností T-Mobile, univerzální službu a zisk z prodeje nemovitostí) v celkové hodnotě 1 548 mil. Kč.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Vodafone zlevní datový tarif Připojení na stálo o pětinu

Vodafone od 6. března zlevní o pětinu měsíční datový tarif Připojení na stálo. Všichni stávající i noví zákazníci za tento...

Zavřít