Důraz na životní prostředí ozelení Open Air Festival

Dne 22. dubna si lidé na celé planetě připomínají mezinárodní Den Země. Den, který již čtyřicet let upozorňuje na důležitost ochrany životního prostředí. Právě ochrana životního prostředí se postupně stala nedílnou součástí života jednotlivců, různých institucí a samozřejmě i firem. Také společnost Telefónica O2 se v rámci závazku k trvale udržitelnému rozvoji a ochraně životního prostředí snaží minimalizovat negativní dopady svých činností na životní prostředí a neustále hledá další příležitosti, jak se v této oblasti zlepšovat.

„Důsledná recyklace, snaha o využívání šetrných technologií s co nejnižší spotřebou energie a další podobné aktivity jsou ve společnosti Telefónica O2 standardem. Snažíme se důraz na životní prostředí přenášet i do oblastí, kde to zatím není až tak obvyklé. Důkazem toho je první ročník Open Air Festivalu, jehož jsme generálním partnerem a který má ambici stát se jedním z nejekologičtějších hudebních svátků této velikosti v Evropě,“ uvedl Jiří Šuchman, ředitel vnějších vztahů společnosti Telefónica O2.

Jedním z hlavních cílů již zmíněného multikulturního Open Air Festivalu je vedle skvělého hudebního zážitku také snaha podpořit ekologické chování všech účastníků a především upozornit na problematiku recyklace surovin. Pořadatelé a partneři si kladou za cíl šířit osvětu o ekologii, ukázat potřebu třídění odpadů, názorně prezentovat postupy a využití recyklace plastů a jejich další zpracování na výrobu surovin. Díky svému „zelenému“ zaměření se Open Air Festival hlásí do celosvětové soutěže „The Greener Festival Award 2010“ – mohl by se tak stát jednou z 30 nejekologičtějších hudebních akcí světa letošního roku.

Zelenější festival podporuje generální partner akce společnost Telefónica O2 v rámci své filosofie Re:. Slovíčko „re“ je symbolem obnovy a návratu a tuto předponu společnost spojuje s aktivitami jako Re:cyklace, Re:kultivace, Re:novace, Re:dukce, Re:vitalizacea další. Zelené aktivity festivalu do této oblasti dobře zapadají.

Mohlo by Vás zajímat:  Telefónica O2 získala doménu www.o2.cz

Open Air Festival se uskuteční 13. až 14. srpna 2010 v Panenském Týnci. Hlavním organizátorem této výjimečné události je produkční společnost Abaton System, která má s podobnými událostmi více než desetileté zkušenosti. Ekologickou stránku projektu zaštiťuje společnost Green Planet Investment v rámci svého projektu Bioplaneta.

„Implementujeme šetrné technologie, které oproti původním ušetří až 30 procent energie, a navíc zabírají méně místa. Průběžně také zdokonalujeme principy údržby sítě. Snažíme se snížit vzhledový dopad základnových stanic tím, že slouží jako turistické rozhledny. Úspěšně minimalizujeme množství nebezpečných odpadů. V rámci Dne Země také startujeme ekologickou fotosoutěž pro zaměstnance a zároveň i seriál v interním časopisu zaměřený na osvětu právě v oblasti ochrany životního prostředí,“ vypočítává některé z konkrétních kroků vedoucích k minimalizaci dopadů na životní prostředí David Vandrovec, manažer korporátního řízení kvality společnosti Telefónica O2.

Systém environmentálního řízení (EMS) je součástí celkového systému řízení společnosti Telefónica O2. Zahrnuje organizační strukturu, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, postupy, procesy a zdroje k vyvíjení, zavádění, dosahování, přezkoumávání a udržování environmentální politiky. Systém EMS definuje a koordinuje jednotka Korporátní řízení kvality a na jeho realizaci se podílejí všechny ostatní organizační jednotky společnosti

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Vodafone v podnikatelské soutěži ocení i odpovědné firmy

Vodafone již třetím rokem po sobě podpoří podnikatele a firmy v soutěži Vodafone Firma roku. Kromě stávající kategorie Vodafone Byznys...

Zavřít