Podle průzkumu T-Mobile Češi v ekologii spoléhají na firmy

Pro letošní rok se v rámci projektu jaXmobilem T-Mobile zaměří na ochranu životního prostředí. Exkluzivní průzkum, který pro operátora na konci března vypracovaly agentury Simply5 a g82, odhaluje, jaký je vztah Čechů k ekologii a trvalé udržitelnosti. Výsledky ukázaly, že respondenti pozitivně vnímají angažovanost velkých firem v těchto oblastech, které cítí jako důležité. Odpovědný přístup k přírodě a dalším generacím je u Čechů však spojen především s ekonomickým efektem pro ně samotné.

T-Mobile by rád přispěl k ochraně životního prostředí, a proto přichází v letošním roce s celou řadou aktivit zaměřených tímto směrem. „Za nově aktivovanou elektronickou fakturu dostanou naši zákazníci malý dárek a navíc ještě za každý uspořený list papíru přispějeme 1 korunou na vybrané programy UNICEFu,“ říká Jitka Chocová, manažerka společenské odpovědnosti T-Mobile, a dodává: „Velké změny začínají u těch malých. A na ty jsme se zaměřili i u nás – ať už jsou to koše na tříděný odpad, uspávání PC či využití energeticky úspornějších technologií.“

Závěry průzkumu ukazují, že obyvatelé České republiky ne vždy zvažují ekologické dopady svého počínání.  Nejčastěji se na tento aspekt zaměřují při nákupu elektrických spotřebičů (70 %), chemických přípravků
(69 %) a automobilů (64 %). Češi se orientují především na úspory elektrické energie – 81 % účastníků průzkumu si vybírá zařízení s nízkou spotřebou, 72 % preferuje úsporné žárovky. Polovina dotázaných pak své elektrické přístroje zcela vypíná a nenechává je ve stand-by režimu.

V oblasti telekomunikačních služeb a produktů kladou respondenti hlavní důraz na možnost odevzdat při nákupu nového mobilního telefonu starý přístroj k ekologické likvidaci (82 % respondentů). T-Mobile tuto možnost bezplatně poskytuje ve svých prodejnách již pět let, od 1. března 2005. Za tuto dobu byly vybrány již desítky tisíc vysloužilých přístrojů, i díky úspěšné akci Recyklístek. Operátor rovněž nabízí rychleji odbouratelné bio tašky, což kladně hodnotí více než polovina účastníků průzkumu.

Mohlo by Vás zajímat:  T-Mobile dnes spustil 3G síť v Olomouci

Elektronická faktura = malý dárek i příspěvek pro UNICEF
Z průzkumu dále vyplynulo, že 73 % dotázaných pozitivně hodnotí úsporu papíru, jež přináší například elektronická faktura. Tu mají zákazníci T-Mobile k dispozici již od dubna loňského roku. Dosud této možnosti využilo více než 100 000 zákazníků, což znamená měsíční úsporu cca 300 tisíc listů A4.

Od května do června 2010 navíc zákazníci T-Mobile, kteří si elektronickou fakturu aktivují, obdrží malou pozornost v podobě sáčku se semínky slunečnice. Cílem je zákazníky symbolicky odměnit za jejich ohleduplnost vůči životnímu prostředí.

Navíc elektronické vyúčtování přináší kromě ochrany našich lesů i další pozitivní efekt. Na výrobu jednoho listu A4 je potřeba v průměru asi 10 litrů vody. Na to se T-Mobile rozhodl navázat a ušetřenou vodu „převede“ do míst, kde je o ni nouze. Za každý uspořený list papíru věnuje 1 Kč na podporu projektů organizace UNICEF, které pomáhají řešit problém nedostatku vody v Africe. Předpokládaný objem finančních prostředků tak bude stačit například na minimálně 1000 rodinných souprav pro dezinfekci a přepravu vody.

Mezi Čechy je oceňována i existence firemních programů, které snižují dopad činnosti firmy na životní prostředí. T-Mobile se angažuje i v této oblasti: například se intenzivně věnuje snižování své uhlíkové stopy. Na konci pracovní doby se automaticky uspávají všechny PC, čímž se ročně ušetří 226 MWh elektrické energie. Zavedení košů na tříděný odpad ve všech budovách vedlo jen za loňský rok ke zvýšení objemu tříděného odpadu o desítky procent. Papíru se vytřídilo 66,81 tun, plastů 18,33 tun a drobných elektrospotřebičů 560 kg.

S velkým ohlasem mezi zaměstnanci se setkala také interní ekologická kampaň a podpora akce Hodina Země v letošním březnu. Zavedení multifunkčních tiskáren na chodbách vedlo jen v centrále operátora ke snížení počtu potištěných stran přibližně o 20 %, což odpovídá 0,5 milionu A4 za rok. Díky novým technologiím v GSM síti spoří T-Mobile až 45 % spotřeby elektrické energie, čímž výrazně snižuje i emise CO2. Výsledky průzkumu přitom hovoří o tom, že snižování uhlíkové stopy je důležité pro 54 % dotázaných.

Mohlo by Vás zajímat:  Zprovozněním první 100Gb/s linky v komerční síti v Evropě posouvají T Mobile a Alcatel-Lucent rychlostní limity transportních sítí

V letošním roce se T-Mobile zaměří konkrétně na získání ekologické certifikace ISO 14001, zateplení fasády budovy v Lounech či na implementaci úsporných opatření, která doporučil energetický audit, dokončený na přelomu roku 2009.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
O2 přináší jarní novinky

S příchodem jara přináší Telefónica O2 novinky pro všechny své stávající zákazníky. Připraveny jsou nejen kvalitnější služby, ale také lákavá...

Zavřít