První čtvrtletí 2010: Na cestě k integrovanému operátorovi

V roce 2009 T-Mobile Czech Republic zásadním způsobem rozšířil svůj záběr a stal se integrovaným operátorem. Služby pevné telefonie v závěru roku doplnil prvním produktem v oblasti ICT. Vzhledem k tomuto obohacení nabídky operátor přistupuje ke změně ve vykazování svých výsledků. Od prvního čtvrtletí roku 2010 budou reportována také integrovaná data zahrnující výsledky všech divizí T-Mobile Czech Republic.

Rostoucí počet zákazníků i finanční výsledky svědčí o tom, že společnost T-Mobile je na dobré cestě, a že přerod od mobilního k integrovanému operátorovi probíhá podle předpokladů. Operátor efektivně implementuje strategii, díky níž v prvních třech měsících tohoto roku dosáhl uspokojivých výsledků. A to i přes řadu negativních faktorů: pokračující dopady ekonomické recese – zvláště ve firemním sektoru, neustále rostoucí konkurenci či sílící regulaci.

Zákaznická základna zůstává stabilní
Na konci března 2010 T-Mobile registroval téměř 5,5 milionu zákazníků využívajících mobilní služby. Meziročně to představuje nárůst o 0,7 %. Většinu z těchto nových zákazníků tvoří tarifní zákazníci.

Podíl zákazníků, kteří využívají některý z paušálních mobilních programů, se meziročně zvýšil o 6,1 % na 2,7 milionu. Ke konci prvního čtvrtletí tvořili tarifní zákazníci 49,6 % z celé zákaznické báze. Hlavním faktorem, který přispěl k vyšší oblibě tarifních programů, byla především nabídka 2v1, kombinující pevný internet a mobilní hlas, neomezené hlasové tarify GRAND a novinka pro firemní zákazníky – neomezené Profi tarify.

Také v prvních třech měsících roku 2010 pokračoval vliv ekonomické recese, patrné zejména v segmentu firem a segmentu zákazníků předplacených služeb. I přesto se T-Mobile podařilo získat či udržet řadu důležitých firemních klientů – např. společnosti MAFRA, Mediatel, Incheba Praha, Kapsch, IBM Česká republika, UNIQUA Pojišťovna nebo ČEPRO.

V oblasti pevné telefonie T-Mobile nabízí především ADSL datové připojení, které využívá zhruba 50 000 uživatelů, a fixní hlas, určený především pro firmy v rámci T-Mobile ProfiNet. Službu fixního hlasu využívá přibližně 300 firem. Modulární nabídka ProfiNet byla v březnu rozšířena o další ICT službu Dodávka a správa zařízení.

Mohlo by Vás zajímat:  T-Mobile data už rok nejrychlejší
Zákazníci využívající mobilní služby 1. čtvrtletí 2009 1. čtvrtletí 2010 Změna v %
Počet zákazníků (‚000) 5 411 5 449 0,7
Tarifní zákazníci 2 544 2 700 6,1
Twist zákazníci 2 867 2 748 -4,2
Noví zákazníci (‚000) -11 -7 n.a.
Tarifní zákazníci 45 48 6,7
Twist zákazníci -55 -56 -1,8
Průměrný měsíční churn (%) 1,5 1,3 -0,2 p.b.

Finanční výsledky – integrované
V prvním čtvrtletí 2010 T-Mobile vykázal celkové čisté tržby ve výši 7,2 miliardy Kč, což představuje meziroční pokles 5 %. Ukazatel EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) zůstal na úrovni srovnatelné s předchozím rokem ve výši cca 3,5 miliardy Kč. Ukazatel ARPU (průměrná měsíční útrata za telekomunikační služby) dosáhl hodnoty 415 Kč. Pokles finančních ukazatelů byl způsoben již zmíněnou ekonomickou krizí a dopady regulačních opatření EU, ale i agresivní cenovou soutěží doprovázenou vysokou saturací českého trhu.

Integrované údaje 1. čtvrtletí 2009 1. čtvrtletí 2010 Změna v %
Celkové tržby (mil. Kč) 7 594 7 216 -5,0
Adj. EBITDA (mil. Kč) 3 518 3 489 -0,8
ARPU – mobilní služby 452 415 -8,2
Tarifní zákazníci 754 672 -10,9
Twist zákazníci 188 167 -11,2
Podíl mobilních nehlasových služeb na ARPU (%) 23 23 0,0 p.p.

Služby
T-Mobile nadále pokračuje ve své strategii zaměřené na inovace jak v oblasti technologií, tak produktů, a co nejvyšší kvalitu dodávaných služeb.

Zaměření společnosti na integrované služby se projevilo již v lednu v uvedení nových tarifů 2v1, kombinujících mobilní hlas a ADSL. Tato nabídka dokáže měsíčně oslovit tisíce zákazníků. Také neomezené tarify Grand a Profi si záhy našly řadu příznivců. Mladí zákazníci ocenili rozšíření tarifu BAV SE o výběr z 300 000 hudebních skladeb zdarma v rámci stále stejného paušálu.

V prvním čtvrtletí T-Mobile nabídl zákazníkům další novinku v oblasti digitální hudby – novinku kapely Kryštof „Jeviště“.

Mohlo by Vás zajímat:  SÍŤ LTE 800 MHZ NA PLZEŇSKU BYLA KOMERČNĚ SPUŠTĚNA

V lednu operátor komerčně spustil v Praze 3G síť a pokračoval v modernizaci 2G sítě. Pokrytí republiky 3G signálem se bude dále rozšiřovat; do léta budou výhod 3G využívat obyvatelé dalších dvou velkých měst.

K novinkám prvního čtvrtletí patřily také aktivity v oblasti mobilního marketingu kampaň garantující úspěšnost tohoto typu reklamy a úspěšné otestování nového typu reklamního sdělení.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Kuky se vrací – plyšový medvídek exkluzivně v mobilu a počítači

Exkluzivní obsahové služby pro mobilní telefony na motivy nového dobrodružného filmu Jana Svěráka Kuky se vrací jsou připraveny pro rezidentní...

Zavřít