Fond T-Mobile rozdělí 2,5 milionu korun

Grantové řízení Fondu T-Mobile zahajuje již svůj šestý ročník. Letos bude rozděleno celkem 2,5 milionu korun. Částka, určená na podporu projektů s tématem „Zdravá planeta“, je směřována do regionů, ve kterých má T-Mobile svá sídla a zákaznická centra. Potřebné finance tak poputují do Královéhradeckého kraje, okresu Louny a do městské části Praha 11.

„Od založení Fondu T-Mobile v roce 2005 jsme podpořili již 542 projektů, za nimiž vždy stáli lidé, jimž není lhostejný svět kolem nás. Celkem Fond T-Mobile rozdělil za svou existenci více než 34 milionů korun a jsem ráda, že letos půjde dalších 2,5 milionu korun do regionů, kde působíme,“ říká Jitka Chocová, manažerka společenské odpovědnosti T-Mobile.

Tématem letošního ročníku je v tom nejširším slova smyslu „Zdravá planeta“: šanci získat grant budou mít ty projekty, které posilují odpovědnost za místo, kde žijeme nebo zlepšují život lidem, se kterými toto místo sdílíme. Podpořeny tak budou například lokální nekomerční kulturní akce, opravy drobných kulturních památek, místní péče o přírodu a zkrášlování veřejných prostranství nebo programy zaměřené na ekologicky šetrné bydlení a dopravu. V každém případě se bude jednat o komunitní aktivity, které vznikají z iniciativy místních lidí, reagují na konkrétní potřeby a příležitosti v dané lokalitě a povzbuzují své okolí k činnosti.

Do 6. ročníku grantového řízení Fondu T-Mobile se mohou přihlásit nevládní neziskové organizace, příspěvkové organizace, obce a sdružení obcí. Uzávěrka žádostí je v pátek 10. září 2010. Maximální výše podpory byla stanovena, stejně jako v minulých letech, na 100 000 korun za jeden projekt, který musí být realizován od 15. listopadu 2010 do 14. listopadu 2011.

Kompletní informace jak postupovat, včetně plného textu vyhlášení, formulářů žádosti o grant ke stažení a kontaktů, jsou k dispozici na internetových stránkách www.prosvetkolemnas.cz.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Telefónica O2 Czech Republic – Finanční výsledky za první pololetí 2010

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první pololetí 2010, připravené v souladu s Mezinárodními...

Zavřít