O2 Tísňová péče sníží zdravotní a sociální rizika seniorů a zdravotně postižených

Společnost Telefónica O2 Czech Republic dnes představila službu O2 Tísňová péče, která rozšiřuje nabídku zdravotních a asistenčních služeb na bázi moderních technologií (eHealth). Službu mobilní tísňové péče nabízí Telefónica O2 jako první a jediný mobilní operátor v České republice. Služba O2 Tísňová péče vychází z konceptu obdobných služeb připravovaných ke spuštění skupinou Telefónica i v jiných zemích, zejména Španělsku, ale také například ve Velké Británii.

Základním cílem služby O2 Tísňová péče je snížit zdravotní a sociální rizika seniorů nebo zdravotně postižených osob a umožnit jim žít v jejich vlastním sociálním prostředí. Výhodou oproti stávajícím službám vázaným na pevnou linku je zejména mobilita řešení – příslušný uživatel této služby si může zavolat pomoc nejen z domova, ale odkudkoliv. Tato služba také pomáhá rodinným příslušníkům v péči o jejich blízké v době, kdy se vzhledem ke svým časovým možnostem nemohou svým blízkým přímo věnovat

Právě snaha o snížení zdravotních a sociálních rizik seniorů a zdravotně postižených osob vedla ke vzniku služby tísňové péče. Rozvoj mobilních telefonů pak následně umožnil dostupnost tísňové péče kdekoliv, kde je dostupný signál mobilního operátora, který při poskytování této služby spolupracuje,“ říká Filip Linhart, projektový manažer eHealth společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.“ Věříme, že se v následujících letech výrazně zvýší své výnosy v tomto oboru a že se zdravotní a asistenční služby na bázi moderních technologií (eHealth) v horizontu několika let stanou jedním z nejrychleji rostoucích trhů pro dodavatele výpočetní techniky a mobilní telefonie,“ dodává.

Na vytvoření systému mobilní tísňové péče spolupracuje O2 s Městskou částí Praha 10. V první fázi, která začne 1.11.2010, se počítá se zapojením cca 1000 seniorů. Zaváděcí část projektu bude financována z rozpočtu městské části. Do budoucna se uvažuje o finanční spoluúčasti uživatelů systému.

Mohlo by Vás zajímat:  Telefónica a T-Mobile chtějí sdílet 2G a 3G sítě

Uživatel služby je vybaven speciálním mobilním telefonem s tísňovým tlačítkem, který umožňuje z kteréhokoliv místa pokrytého signálem smluvního mobilního operátora spojení s dispečinkem tísňové péče. V případě situace, kdy klient potřebuje pomoc, stiskne tísňové tlačítko na mobilním přístroji. Okamžitě je realizováno automatické spojení s dispečinkem tísňové péče. Přes mobilní telefonní přístroj s hlasitou komunikací dojde k následnému propojení klienta s operátorem dispečinku tísňové péče.

Pracovník dispečinku se neprodleně po přijetí hovoru telefonicky spojí s uživatelem, na základě tohoto rozhovoru vyhodnotí situaci a domluví se na nejvhodnější formě pomoci nebo asistence. V případě, že uživatel neodpovídá, zorganizuje vhodnou formu pomoci. Služba dispečinku má v počítačovém systému všechna potřebná data, poskytnutá klientem, pro zajištění pomoci.

Uživatelé služby jsou pravidelně telefonicky kontaktováni operátorkami dispečinku tísňové péče. Při těchto kontaktech s uživateli pracovníci dispečinku kontrolují funkčnost a kvalitu služby, poskytují klientům odborné poradenství, zkoumají jejich případné další potřeby, zprostředkovávají kontakty s jejich příbuznými, předávají požadavky pečovatelské službě atd. Tyto hovory slouží zejména ke zkvalitnění života klientů a odstranění jejich pocitu osamělosti.

V České republice je základní definice služby tísňové péče vymezena zákonem č. 108 z roku 2006 o sociálních službách. Zákon stanovuje, že tato terénní služba je určena pro osoby, které jsou vystaveny stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností. Přitom musí jít o službu s nepřetržitým provozem. Obsahem služby je především poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci, sociální poradenství a pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Novým ředitelem pro rezidentní zákazníky byl jmenován Tony Hanway

Novým ředitelem divize rezidentních zákazníků společnosti Telefónica O2 byl s účinností od 6. prosince 2010 jmenován Tony Hanway. Tony Hanway...

Zavřít