T-Mobile získal ekologický certifikát

T-Mobile úspěšně prošel certifikací EMS. Ta se zaměřuje na soulad podnikání firem s životním prostředím. EMS certifikát, udělený mezinárodní autoritou Bureau Veritas Czech Republic, potvrzuje, že T-Mobile splňuje veškeré požadavky environmentálního managementu v souladu s mezinárodní normou ČSN EN ISO 14001:2005. 

„Získání certifikátu EMS je pro nás dalším významným milníkem, kterým dokazujeme především našim zákazníkům, že jsme moderní společností 21. století s vyspělým řízením, které navíc záleží na tom, jaký dopad mají její podnikatelské aktivity na životní prostředí,“  uvádí Radek Havliš, ředitel firemní bezpečnosti a správy majetku společnosti T-Mobile.

Každá organizace může svou činností, výrobky a poskytovanými službami zanechávat stopy na životním prostředí. Proto by jejich snahou mělo být prostředí co nejméně zatěžovat a hledat vhodné metody k postupnému snižování dopadů na okolí. Přísná certifikace EMS prověřila, že společnost T-Mobile při svých činnostech právě tyto požadavky na systém ochrana životního prostředí splňuje a díky tomu získala certifikát platný pro proces: Prodej mobilních a pevných telekomunikačních služeb a poskytování zákaznické péče.

Celá implementace tzv. EMS trvala déle než rok, přičemž samotný certifikační audit proběhl ve dvou fázích. Během října prověřili auditoři interní dokumentaci EMS a interní audity. Během listopadu se pak kontrola zaměřila zejména na shody implementovaných opatření s interní dokumentací společnosti, a to na vybraných pracovištích po celé České republice.

Mohlo by Vás zajímat:  Mobilní internet od T-Mobile: jednodušší, rychlejší, levnější

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
O2 Rezerva: „první pomoc” pro zákazníky předplacených karet

Telefónica O2 nabízí prostřednictvím služby O2 Rezerva pomoc zákazníkům předplacených karet, kteří se ocitnou v nesnázích. Pokud jim dojde kredit a...

Zavřít