2010: nové služby, nové výzvy

V roce 2010 se T-Mobile musel vypořádávat s řadou výzev, jako byla například doznívající ekonomická recese, zvyšující se regulační tlaky ze strany EU a silná konkurence na českém trhu, které bránily vytvoření příznivých podmínek pro další růst. Společnosti T-Mobile se však přesto podařilo udržet si svou vedoucí pozici v mobilním segmentu, rozšířit nabídku pevných služeb a uvést i služby nové, mj. T-Mobile Televizi. Operátor rovněž investoval značné finanční prostředky do modernizace sítě 2G a budování sítě 3G.

V meziročním srovnání zůstal celkový počet zákazníků využívajících služeb společnosti T-Mobile na stejné úrovni – k 31. prosinci 2010 jich bylo celkem 5,5 milionu, přičemž počet tarifních uživatelů činil bezmála 2,8 milionu. Celkové tržby se meziročně snížily o 7,1 % na necelých 29,3 miliardy Kč. Upravený ukazatel EBITDA dosáhl na přibližně 13,9 miliardy Kč a upravená marže EBITDA na 47,7 %. Měsíční průměrná útrata na zákazníka (ARPU) činila 417 Kč.

„V posledních letech jsou podmínky na trhu neobyčejně náročné, a proto můžeme být s dosaženými výsledky více než spokojeni. Podařilo se nám udržet stabilní zákaznickou základnu a vykázat stabilní finanční výsledky, ale také jsme úspěšně vstoupili do nových oblastí,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T‑Mobile Czech Republic.

Zákazníci: zaměření na ty stávající a jejich věrnost
V porovnání s rokem 2009 se počet zákazníků T-Mobile zvýšil o 0,2 % na stávajících 5,5 milionu. T-Mobile dále posílil svou pozici v segmentu tarifních uživatelů. Jejich počet dosáhl bezmála 2,8 milionu, což představuje téměř 51 % zákaznické základny. Počet uživatelů předplacených karet Twist činil ke konci minulého roku téměř 2,7 milionu. V roce 2010 si T-Mobile připsal 19 000 nových zákazníků. Měsíční churn (tj. počet zákazníků, kteří přestali používat služby operátora) se snížil na 1,3 %.

Mohlo by Vás zajímat:  S T-Mobile můžete získat služby zdarma

Mezi firemní zákazníky, které T-Mobile získal v roce 2010, patří společnosti MAKRO, mediální skupina MAFRA, dále AAA Auto, OVB Allfinanz, TRW Automotive, Strabag nebo Mediatel.

Finanční výsledky
Společnosti T-Mobile se podařilo dosáhnout uspokojivých finančních výsledků, a to i přes doznívající negativní dopad celosvětové finanční krize a pokračující regulační tlaky ze strany Evropské komise. Společnost vykázala tržby v celkové výši 29,2 miliardy Kč, přičemž tržby ze služeb dosáhly 27,3 miliardy Kč. Upravený ukazatel EBITDA (zisk před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací) činil 13,9 miliardy Kč, upravená marže EBITDA tak dosáhla 47,7 %. V případě ukazatele ARPU (průměrná měsíční útrata na zákazníka) došlo k meziročnímu poklesu o 10,1 %, ke konci prosince 2010 činil tento ukazatel 417 Kč. Vliv na pokles tohoto ukazatele mělo zejména uvedení tarifů nové generace, průběžná migrace na předplacené služby a regulační zásahy. Tržby z nehlasových služeb vzrostly na 24 % z tržeb ARPU.

Služby: rozšíření portfolia, rozsáhlé investice do technologií
Rok 2010 se vyznačoval intenzivním budováním sítě 3G. Na konci prosince 2010 bylo sítí 3G od T-Mobile pokryto 39 měst České republiky. Satelitní T-Mobile Televize, nová služba uvedená v listopadu 2010, je příkladem toho, že se společnost snaží rozšiřovat svou nabídku služeb a produktů a chce svým zákazníkům nabízet multimediální služby.

Operátor představil i řadu jiných inovativních služeb a produktů, např. neomezené tarify GRAND a Profi, novou generaci Přátelských tarifů a unikátní on-line půjčovnu počítačových her FRAG. Zaměření na datové služby dokládá uvedení velmi úspěšných balíčků kombinujících hlasové a datové služby, zvýhodnění Internet v mobilu na den, snížení ceny služby ADSL na 399 Kč a nabídka tzv. „all-in-one“ počítače Compaq.

T-Mobile také úspěšně zakončil testovací provoz technologie NFC (Near Field Communication), což otevírá cestu k využívání identifikačních služeb a mobilních plateb v budoucnu.

Mohlo by Vás zajímat:  S NÁMI: LEVNĚJŠÍ MEZINÁRODNÍ HOVORY

2011: nové obzory
Nový generální ředitel společnosti T-Mobile, Milan Vašina, který se své funkce ujal 1. ledna 2011, se do budoucna dívá s optimismem: „Já osobně se na nadcházející měsíce těším, protože před námi stojí řada zajímavých úkolů. T-Mobile už urazil velký kus na své cestě k nejúspěšnějšímu integrovanému operátorovi na českém trhu, ale velký kus cesty stále ještě leží před námi. Ale nemám strach, že s lidmi, které má naše firma k dispozici, bychom to nedokázali.“

V roce 2011 chce T-Mobile dále investovat do rozvoje datových služeb, zejména vysokorychlostního mobilního připojení k internetu. Budování sítě 3G bude pokračovat se stejnou intenzitou jako v roce předchozím. Navíc díky smlouvě o sdílení sítě, kterou T-Mobile nedávno uzavřel s TO2, bude moci operátor nabízet 3G služby mnohem většímu počtu uživatelů, než se původně plánovalo. Strategie
T-Mobile pro rok 2011 zahrnuje nejen další rozvoj nabízených služeb a produktů a uvádění nových, společnost se také chce více zaměřit na zkušenost zákazníků se značkou. Ta je totiž zásadní pro spokojenost klientů, a tím i pro udržení stabilní pozice na vysoce saturovaném českém trhu.

V tisících Q4 2010 Q4 2009 Meziroč. změna v % Q1–4 2010 Q1–4 2009 Meziroč. změna v %
Počet zákazníků – mobilní služby 5 475 5 464 0,2 % 5 475 5 464 0,2 %
– Tarifní zákazníci 2 778 2 660 4,4 % 2 778 2 660 4,4 %
– Twist zákazníci 2 696 2 925 -3,9 % 2 696 2 804 -3,9 %
Noví zákazníci (čistý přírůstek) – mobilní služby 15 6 NA 19 43 -55,8 %
– Tarifní zákazníci 28 30 -6,7 % 126 161 -21,7 %
– Twist zákazníci -14 -24 41,7 % -108 -119 9,2 %
Průměrný měsíční churn – mobilní služby 1,4 % 1,5 % -0,1 p. b 1,3 % 1,4 % -0,1 p. b.
– Tarifní zákazníci 0,5 % 0,5 % 0,0 p. b. 0,5 % 0,5 % 0,0 p. b.
Q4 2010 Q4 2009 Meziroč. změna v % Q1–4 2010 Q1–4 2009 Meziroč. změna v %
Celkové tržby (mil.) – integrované 7 197 7 585 -5,1 % 29 246 31 472 -7,1 %
Tržby se služeb (mil.) – mobilní služby 6 663 7 188 -7,3 % 27 316 30 196 -9,5 %
EBITDA (mil.) – integrováno 3 303 3 648 -9,5 % 13 937 16 219 -14,1 %
EBITDA marže (celkové tržby) 45,9 % 48,1 % -2,2 p. b 47,7 % 51,5 % -3,8 p. b
ARPU – mobilní služby 407 440 -7,5 % 417 464 -10,1 %
Podíl mobilních nehlas. služeb na ARPU v % 24 % 23 % 1 p. b. 24 % 23 % 1 p. b.
Mohlo by Vás zajímat:  Kouzelné úterky: letní novinky

Poznámka: NA = irelevantní

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
O2 nabídne zákazníkům předplacených služeb zvýhodněné volání

Společnost Telefónica O2 připravila pro zákazníky předplacených služeb dvě novinky v podobě zvýhodněného volání. Obě nabídky jsou platné od začátku...

Zavřít