Nový program Think Big pomůže mladým lidem zrealizovat jejich nápady na pomoc svému okolí

Společnost Telefónica O2 Czech Republic se nově připojuje k celoevropskému dlouhodobému sociálnímu programu skupiny Telefónica s názvem Think Big. Ten pomáhá mladým lidem realizovat jejich nápady a projekty na podporu komunit, v nichž žijí. Program bude v České republice realizovat Nadace O2. V roce 2011 plánuje podpořit až 150 projektů mladých lidí ve věku 13 – 26 let z celé České republiky. Na realizaci svého projektu budou moci mladí lidé získat až 90 tisíc korun.

Pevně věřím, že mladí lidé mohou již ve svém věku pozitivně ovlivňovat a měnit naši současnou společnost k lepšímu. Jsou plní nápadů a nadšení a zároveň velmi dobře vědí, co je zapotřebí v jejich okolí zlepšit a komu je třeba pomoci. Přicházejí s řadou překvapivých řešení, které my dospělí často nedokážeme v našem zaběhnutém způsobu vnímání světa najít. Musíme jim však k tomu dát příležitost, důvěru a patřičnou podporu. Programem Think Big chceme mladým lidem dokázat, že s nimi počítáme a pomůžeme jim,“ říká Luis Malvido, předseda představenstva a generální ředitel společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

Program Think Big nabídne mladým lidem příležitost zvolit si komu a jakým způsobem chtějí pomáhat. Think Big jim k tomu poskytne finanční prostředky, trénink komunikačních a prezentačních dovedností od zkušených lektorů, základní technologické vybavení a pomocnou ruku z řad zaměstnanců Telefónica O2 Czech Republic.

Na mladé lidi jsou v dnešní době kladeny vysoké nároky a velká očekávání. Zároveň však jako společnost málo nasloucháme jejich názorům, naše očekávání směřujeme spíše do budoucnosti. Věřím, že programem Think Big pomůžeme mladým lidem stát se samostatnějšími, sebevědomějšími a tím také schopnými pomáhat nejen sobě, ale i druhým,“ říká Jiří Šuchman, ředitel pro veřejné vztahy Telefónica O2 Czech Republic a předseda správní rady Nadace O2.

Mohlo by Vás zajímat:  Obnovení provozu čtvrtého digitálního multiplexu

Detailní podmínky pro přihlášení projektů mladých lidí v České republice budou představeny na počátku dubna. Mladí lidé budou moci své projekty přihlašovat do poloviny června. V září pak Nadace O2 představí vítězné projekty mladých lidí, které získají finanční prostředky a podporu.

Think Big je celoevropský dlouhodobý sociální program skupiny Telefónica zaměřený na podporu mladých lidí během jejich přechodu do dospělosti a na jejich aktivní zapojení do řešení problémů ve svém okolí. Programy Think Big realizuje společnost Telefónica od roku 2010 ve Velké Británii, Německu, Irsku a na Slovensku.

Nadace O2 již 9 let pomáhá znevýhodněným dětem a mladým lidem v České republice a za tu dobu rozdělila již více než 170 milionů korun. Více informací o Nadaci O2 naleznete zde: http://www.nadaceo2.cz/

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Vodafone pokryje signálem 3G do konce srpna 60 % populace

Vodafone do konce letošního srpna pokryje signálem rychlého mobilního internetu 60 % populace České republiky. V současné době Vodafone signálem...

Zavřít