O2 Důvěryhodný archiv nabízí v současnosti jedinou certifikovanou, časově neomezenou ochranu elektronicky podepsaných dokumentů

Problematika elektronicky podepsaných dokumentů je v České republice stále žhavým tématem. Již více než rok a půl jsou v provozu datové schránky, kterými za tu dobu prošlo několik desítek milionů zpráv. Málokdo si však uvědomuje, že tyto většinou elektronicky podepsané dokumenty mají díky časovému omezení validity elektronických podpisů pouze omezenou dobu platnosti. První elektronické podpisy pozbudou platnosti již koncem června příštího roku, čímž je ohrožena i právní účinnost takto podepsaných dokumentů. Řešení tohoto problému nesnese odkladu.

Elektronický podpis je stále „pouze“ technologií, a stejně jako jiné technologie, i on zastarává. Může se tak stát, že způsob zabezpečení, kterým byl vytvořen, bude po několika letech překonán a zneužit. V případě soudních sporů bude pak velice obtížné dokazovat, který dokument je původní a pravý. Řešení nabízí kromě finančně i časově náročné notářské konverze na listinné dokumenty v současnosti jediná v ČR certifikovaná služba O2 Důvěryhodný archiv.

Služba O2 Důvěryhodný archiv, prošla nově jako jediná v České republice certifikací Elektrotechnického zkušebního ústavu, splňuje tak normu ISO 15288. Nejen s blížícím se ukončením platnosti prvních elektronických podpisů, ale i s rostoucím objemem elektronicky podepsaných dokumentů a zájmem o zajištění jejich dlouhodobé právní jistoty by již v tomto roce mohla služba O2 Důvěryhodný archiv vzít do správy až stovky tisíc nových dokumentů.

V letošním roce podle odhadů vzroste počet firem, úřadů, státních institucí a jednotlivců zapojených do elektronické komunikace formou ISDS (Informační Systém Datových Schránek) o 10 – 15 %. Toto povede k dalšímu nárůstu datových zpráv, kterých již nyní meziročně přibývá zhruba 20 procent. Již nyní  O2 Důvěryhodný archiv spravuje desetitisíce dokumentů firem, státních institucí, úřadů i jednotlivců. Jedná se zejména elektronické listiny z datových schránek, jako jsou faktury, daňová přiznání a další obchodně právní dokumenty. Díky jejich uložení v O2 Důvěryhodném archivu je bez jakéhokoli časového omezení zajištěna jejich pravost a v případě soudního sporu bude zcela jasné a průkazné, která z listin předkládaná spornými stranami je originální a pravá.

Mohlo by Vás zajímat:  4G LTE už lítá i ve Špindlerově Mlýně

„Řešení archivace elektronických dokumentů bude horkým tématem tohoto roku. Počátkem druhého pololetí 2012 bude ukončena platnost prvních elektronických podpisů, které vznikly při spuštění provozu datových schránek dne 1. 7. 2009. To znamená, že firmy, úřady a státní instituce, které nevyužijí O2 Důvěryhodný archiv a budou chtít mít 100% jistotu platnosti svých dokumentů i v budoucnu, budou muset své prošlé dokumenty pravidelně obnovovat. Do konce roku půjde odhadem až o půl milionu dokumentů,“ vysvětluje František Schneider, ředitel divize pro firemní zákazníky společnosti Telefónica O2 Czech Republic, která službu provozuje. „O2 Důvěryhodný archiv přitom zdaleka neslouží jen pro listiny z datových schránek. Někteří z klientů už do něj ukládají i faktury. V budoucnu tedy očekáváme další diverzifikaci dokumentů,“ dodává.

Platnost podpisu, stejně jako v delším horizontu i časového razítka dříve či později vyprší. Je také zájmem adresáta elektronického dokumentu, aby si dokument udržel svou kvalitu originálu a bylo možno ověřit jeho pravost. V tomto případě je nezbytné u daného dokumentu zajistit pravidelné tzv. „přerazítkování“ či využít k podobnému účelu služeb specializovaného poskytovatele, mezi něž patří poskytovatel Důvěryhodného archivu“ uvedl Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M., partner advokátní kanceláře Havel & Holásek.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Vodafone představuje čtení pro velký zvířata

Vodafone vydává nový časopis pro firemní zákazníky. Vedle úspěšného měsíčníku Čilichili, několikrát oceněného jako nejlepší firemní časopis v ČR, teď...

Zavřít