Telefónica O2 Czech Republic – Finanční výsledky za rok 2010

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2010, připravené v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Zahrnuty jsou také výsledky společností Telefónica O2 Slovakia, Telefónica O2 Business Solutions a dalších menších dceřiných společností.

Přehled nejdůležitějších výsledků

  • Pokračoval solidní nárůst počtu zákazníků smluvních mobilních služeb; jejich počet ve čtvrtém čtvrtletí vzrostl o 45 tisíc, i díky nárůstu počtu zákazníků mobilního internetu.
  • Počet zákazníků vysokorychlostního internetu ADSL vzrostl meziročně o 11,1 % na 806 tisíc; ve čtvrtém čtvrtletí se jejich počet zvýšil o 29,4 tisíc.
  • Konsolidované výnosy poklesly v roce 2010 meziročně o 7 %, zejména díky snížení mobilních terminačních poplatků, zatímco spotřeba mobilních zákazníků se ve čtvrtém čtvrtletí dále stabilizovala a výnosy ve fixním segmentu byly nadále ovlivněny nižšími výnosy z ICT služeb.
  • Konsolidovaný provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) vzrostl v roce 2010 meziročně o 1,1 % díky zrušení ztráty ze snížení hodnoty aktiv zaúčtované ve třetím čtvrtletí 2010. Plně srovnatelný zisk OIBDA [1] poklesl v roce 2010 meziročně o 6,7 %.
  • Výsledkem pokračujících aktivit společnosti zaměřených na snižování nákladů a poklesu mobilních terminačních poplatků byl pokles konsolidovaných provozních nákladů v roce 2010 meziročně o 6 % (bez zahrnutí vlivu dohody o narovnání se společností T-Mobile ve druhém čtvrtletí 2009). Plně srovnatelná OIBDA marže [2] dosáhla v roce 2010 výše 44,2 %, téměř stejné úrovně jako v roce 2009.
  • Telefónica O2 Slovakia zaznamenala další nárůst počtu zákazníků, když ve čtvrtém čtvrtletí 2010 jejich počet vzrostl o 99 tisíc na 880 tisíc. Společnost rovněž zlepšila své finanční výsledky, když podobně jako ve třetím čtvrtletí dosáhla i ve čtvrtém čtvrtletí kladného provozního zisku před odpisy a amortizací (OIBDA).
  • Společnost splnila své cíle pro rok 2010 [3] na úrovni provozního zisku OIBDA a výše investic.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
T-Mobile uvádí unikátní systém péče o seniory

Nové řešení pro péči o seniory přináší T-Mobile ve spolupráci se svými partnery. Systém TOPS (Terénní ošetřovatelská a pečovatelská služba)...

Zavřít