Finanční výsledky za rok 2011 a za 4. čtvrtletí roku 2011

 • Počet zákazníků mobilních služeb se v roce 2011 zvýšil o více než 103 tisíc ve srovnání s pěti tisíci v roce 2010. V síti O2 bylo ke konci loňska aktivních více než 4,9 milionu SIM karet.
 • Telefónica dosáhla rekordního počtu zákazníků smluvních služeb. 61,7% podíl smluvních zákazníků na celkovém počtu je historickým maximem společnosti.

 • Úspěšná vánoční kampaň vedla poprvé od roku 2009 čtvrtletně ke zvýšení počtu zákazníků předplacených služeb, a to o 5,5 tisíc.
 • Každý pátý telefon provozovaný v síti O2 spadá do segmentu chytrých
 • Počet zákazníků společnosti Telefónica Slovakia vzrostl v roce 2011 o 32,2 %.
 • Představenstvo společnosti schválilo návrh na výplatu celkové částky ve výši 40 Kč na akcii v kombinaci výplaty dividendy a snížení základního kapitálu.
 • Investice pro rok 2012 se významně zvýší, dosáhnout by měly 6,2 miliardy korun.

Přehled nejdůležitějších výsledků

Celý rok 2011

 • Celkový počet zákazníků mobilních služeb dosáhl 4,942 milionu, což představuje meziroční růst o 2,1 %.
 • Počet zákazníků smluvních mobilních služeb se meziročně zvýšil o 103,1 tisíc, tedy o 6,5 %, na 3,049 milionu:
  • příčinou byl pokračující nárůst počtu zákazníků mobilního internetu a nižší míra odchodu zákazníků smluvních služeb.
 • Počet zákazníků vysokorychlostního internetu xDSL meziročně stoupl o 66 tisíc na 872 tisíc. Fixní připojení k internetu tak loni získalo o 8,1 % více nových klientů než v roce 2010.
  • nabídka služeb založená na technologii VDSL nadále pomáhá zvyšovat spokojenost stávajících zákazníků, snižovat tempo odchodu uživatelů pevných linek a efektivně řídit průměrný výnos na jednoho zákazníka.
 • Výnosy z podnikání skupiny Telefónica Czech Republic v loňském roce dosáhly 52,39 miliardy korun, což představuje meziroční pokles o 5,7 %:
  • loňský pokles představuje lepší výsledek než za rok 2010, kdy dosáhl sedmi procent. Za zlepšením stojí lepší vývoj mobilních výnosů, silné výnosy z ICT služeb a pokračující nárůst výnosu na Slovensku
 • Konsolidovaný provozní zisk před odpisy a amortizací (OIBDA) klesl v rámci cílového rozpětí  meziročně o 5,0 % na 22,9 miliardy korun, zatímco srovnatelná OIBDA marže se zvýšila o 0,2 procentního bodu a dosáhla solidní úrovně 43,6 %:
  • za výsledkem stojí pozitivní vliv aktivit zaměřených na efektivní vynakládání provozních nákladů a kladný provozní zisk OIBDA na Slovensku, který nadále roste.
 • Celková výše investic dosáhla 5,621 miliardy korun, což je rovněž v souladu s celoročním cílem.
 • Počet zákazníků společnosti Telefónica Slovakia stoupl loni o 32,2 procenta na 1,164 milionu.
Mohlo by Vás zajímat:  O2 přináší předplacený mobilní internet

4. čtvrtletí roku 2011

 • Počet zákazníků smluvních mobilních služeb se zvýšil o 54 tisíc.
 • Meziroční konsolidované výnosy dosáhnuly 13,4 miliardy korun. To je o čtyři procenta méně než ve stejném období roku 2011, nicméně jde o významné zlepšení oproti roku 2010.
 • OIBDA marže se zvýšila o 1,1 procentního bodu a dosáhla solidní úrovně 45,4 %.
 • Telefónica Slovakia zaznamenala nárůst zákazníků o 85 tisíc.

Výhled pro rok 2012

 • Z pohledu výnosů z podnikání očekává skupina lepší trend než v roce 2011, OIBDA marže ovšem s největší pravděpodobností zaznamená mírný meziroční pokles. Investice by měly růst až do výše 6,2 mld. Kč.

Návrh na dividendu za rok 2011 a rozdělení dalších disponibilních vlastních zdrojů

 • Představenstvo společnosti schválilo návrh, který bude předložen ke schválení akcionářům na valné hromadě, na výplatu celkové částky ve výši 40 Kč na akcii, která se skládá z 27 Kč ve formě výplaty dividendy a 13 Kč ve formě snížení základního kapitálu (nominální hodnoty akcie).

Kromě toho představenstvo schválilo návrh, který bude rovněž předložen ke schválení akcionářům na valné hromadě, na získání rámcového souhlasu k případnému odkupu vlastních akcií až do výše 10 % akcií společnosti.

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
HD Voice v celé 3G síti

Lepší kvalitu přenosu zvuku si mohou zákazníci T-Mobile nyní užít v celé 3G síti. Od minulého týdne je totiž HD...

Zavřít