T-Mobile v roce 2011

Rok 2011 se odehrával především ve znamení rychlého rozvoje datových služeb. T-Mobile intenzivně rozšiřoval 3G síť, nabídl výhodné datové paušály a vysoce dotované chytré telefony. A zákazníci s ním drželi krok – objem přenesených mobilních dat vzrostl téměř o 34 %. Spotřeba telekomunikačních služeb se obecně zvýšila, zatímco průměrná útrata na zákazníka výrazně klesla. I přes řadu faktorů, které brzdí rozvoj českého telekomunikačního trhu, se společnosti T-Mobile podařilo udržet svou vedoucí pozici v mobilním segmentu a dosáhnout uspokojivých výsledků. 

V meziročním srovnání celkový počet zákazníků využívajících mobilních služeb společnosti T-Mobile mírně klesl na necelých 5,4 milionu, přičemž počet tarifních uživatelů se zvýšil o 3,4 % na 2,9 milionu. Celkové tržby se meziročně snížily na necelých 26,8 miliardy Kč, ukazatel EBITDA dosáhl na přibližně 12,5 miliardy Kč. Zatímco měsíční průměrná útrata za mobilní služby na zákazníka (ARPU) klesla na 380 Kč, využívání telekomunikačních služeb rostlo, především v oblasti dat.

Zákazníci
K 31. 12. 2011 T-Mobile registroval necelých 5,4 milionu zákazníků využívajících mobilní služby. Stále více z nich využívá některý z paušálních tarifních programů: počet tarifních klientů dosáhl téměř
2,9 milionu, což představuje 53 % zákaznické základny. Předplacenou kartu Twist využívalo ke konci minulého roku 2,5 milionu zákazníků. Měsíční churn (tj. počet zákazníků, kteří přestali používat služby operátora) se držel na nízkých 1,3 %.

Mezi firemní zákazníky, které T-Mobile získal v roce 2011, patří společnosti KPMG, Škoda Power, Barum Continental či Bramac.

Zákazníci mobilní sítě T-Mobile měsíčně provolali v průměru 126 minut, oproti loňskému roku o 2,4 % více. Nárůst spotřeby se projevil především v oblasti mobilního internetu: objem přenesených dat vzrostl meziročně téměř o 34 %.

v tisících 31. 12. 2011 31. 12. 2010 Změna*
Počet zákazníků – mobilní služby 5 381 5 475 -1,7 %
Tarifní zákazníci 2 872 2 778 3,4 %
Twist zákazníci 2 509 2 696 -6,9 %
Noví zákazníci – mobilní služby -86 19 N/A
Tarifní zákazníci 101 126 -19,8 %
Twist zákazníci -188 -108 74,1 %
Průměrný měsíční churn – mobilní služby 1,3 % 1,3 % -0,0 p. b.
Tarifní zákazníci 0,5 % 0,5 % 0,0 p. b.
Mohlo by Vás zajímat:  MOBILNÍ OPERÁTOŘI SE VZDÁVAJÍ POPLATKŮ NA DÁRCOVSKOU SMS

Poznámka: *zaokrouhleno

Finanční výsledky
Ve finančních výsledcích T-Mobile se odráží průběžné snižování cen za telekomunikační služby. Ztráty v oblasti příjmů operátor kompenzuje vysokým tlakem na efektivitu. Společnost vykázala celkové tržby za rok 2011 v celkové výši 26,8 miliardy Kč, přičemž tržby ze služeb dosáhly 24,7 miliardy Kč. Významné snížení cen odráží průměrná měsíční útrata za mobilní telekomunikační služby (ARPU). Ta v loňském roce činila 380 Kč, což představuje meziroční pokles o 8,9 %. Růst využívání dat se promítl v podílu nehlasových služeb na tržbách z mobilních služeb, který stoupl na 25,5 %.

 

 v Kč 31. 12. 2011 31. 12. 2010 Změna*
Celkové tržby (mil.) – integrované 26 836 29 246 -8,2 %
Tržby ARPU (mil.) – mobilní služby 24 727 27 316 -9,5 %
Upravený ukazatel EBITDA (mil.) – integrovaný 12 510 13 937 -10,2 %
Upravená marže EBITDA (celkové tržby) 46,6 % 47,7 % -1,0 p. b.
ARPU – mobilní služby 380 417 -8,9 %
Twist zákazníci 584 666 -12,3 %
Twist zákazníci 151 169 -10,7 %
Podíl nehlas. služeb na ARPU – mobilní služby 25,5 % 23,6 % 2 p. b.

Poznámka: *zaokrouhleno

Služby: nejrychlejší síť, internet za půl a HD Voice
V roce 2011 T-Mobile představil řadu nových produktů a služeb, zejména v oblasti dat. Šlo například
o celoroční a neustále se rozšiřující nabídku chytrých telefonů za zvýhodněné ceny, časově omezené balíčky mobilního internetu, uvedení VDSL či sdíleného datového tarifu pro celou rodinu za jeden paušál. T-Mobile jako první do své sítě implementoval službu HD Voice či představil v testovací verzi technologie HSPA+ 42 a LTE. Operátor dále rozšiřoval pokrytí technologií 3G, jež je v současné době dostupná pro více než 80 % populace ČR. Datová mobilní síť T-Mobile podle opakujících se nezávislých měření serveru dsl.cz poskytuje nejrychlejší bezdrátové připojení k internetu. Další informace o službách a vývoji v roce 2011 najdete zde. 

Rok 2012: zaměření na to, co je pro zákazníka důležité
T-Mobile si uvědomuje, že v budoucích letech je třeba se zaměřit na spokojenost a rozvoj stávajících zákazníků. „Je nám jasné, že klíčem je zákaznická zkušenost a spokojenost s ní,“ říká Milan Vašina, generální ředitel T-Mobile, a dodává: „Za ta léta, co působíme na trhu, jsme uvedli velké množství služeb a komplexita naší nabídky rostla. Nyní se chceme zaměřit na to, co je pro zákazníka opravdu relevantní. Chceme omezit zbytečné procesy i nevyužívané služby, zjednodušit pracovní postupy. Výsledkem by měla být mimo jiné jednodušší struktura služeb i produktů.“

Doporučujeme fitnes pomůcku Boxovací Míček, bavte se i při sportu. Máme pro Vás i zkratku na mms2.o2.com, tam si vyberete svou MMS coby dup.

Starší příspěvky:
Ramiro Lafarga Brollo se stal novým členem představenstva společnosti Telefónica Czech Republic

Dozorčí rada společnosti jmenovala na svém zasedání 17. února novým členem představenstva Ramira Lafarga Brollu, který nahradil Johna McGuigana. Ramiro...

Zavřít